Týmto prírastkom do živočíšnej ríše sa ornitológovia tešia obzvlášť.

FOTO Ornitológovia plní radosti: Na Slovensku pribudli kriticky ohrozené vtáky

Sokol červenonohý zaznamenal v tomto roku najúspešnejšie hniezdenie od roku 2005. Na Slovenskom území pribudlo až 19 mláďat!

Ornitológovia sa z tejto situácie veľmi tešia, upozorňujú však, že druh je pre Slovensko naďalej kriticky ohrozený a pre jeho záchranu bude potrebné uskutočniť ďalšie opatrenia.

Mláďatká sokola červenonohého. Foto. dravce.sk

„Prvý sokol červenonohý priletel tento rok zo subsaharskej Afriky prekvapivo už v polovici apríla. Napriek skorému príletu bolo hniezdenie na Slovensku nerovnomerné, pretože v máji bolo pre tento druh nepriaznivé počasie a nedostatok potravy. Až koncom mája sme našli prvý hniezdiaci pár a postupne sme sa tešili z ďalších,“ vyjadril sa Roman Slobodník, koordinátor projektu Ochrana dravcov na Slovensku.

Samček ohrozeného sokola červenonohého. Foto: dravce.sk

Tieto sokoly sú známe tým, že si vlastné hniezda nestavajú a využívajú hniezda krkavcovitých vtákov, alebo búdky. „Sokoly červenonohé hniezdili tento rok opäť iba na jedinej lokalite. Od júna mali sokoly dostatok potravy (predovšetkým hmyz) a dobré poveternostné podmienky. Obdiv patrí predovšetkým sokolím samičkám, ktoré vysedeli maximálny možný počet vajec pre tento druh. V každom z piatich hniezd boli štyri sokolíky, do konca augusta vyletelo celkom 19 mláďat, 1 pravdepodobne uhynulo. Zaujímavosťou bolo, že starostlivosť o potomstvo nerealizoval len hniezdiaci pár, ale pri jednom z aktívnych hniezd sa vystriedali až 4 rôzne samce. Tento jav je pre tento druh typický, do kŕmenia mláďat a ochrany hniezda sa zapájajú aj tzv. helperi, teda vtáky, ktoré síce nehniezdia, ale pomáhajú iným spôsobom. Najťažšie obdobie ich ešte len čaká – už čoskoro budú migrovať až do Afriky, najviac mláďat uhynie práve počas sťahovania,“ vysvetľuje Slobodník.

Na území Slovenska odborníci zaznamenali 19 novonarodených mláďať sokola červenonohého. Foto: dravce.sk

„Každý pár, ktorý zahniezdi, je pre nás v súčasnosti veľkým úspechom a svedčí o obrovskom úsilí, ktoré dlhé roky vynakladáme na to, aby tieto sokoly zo Slovenska úplne nevymizli. Z úspešnej sezóny sa veľmi tešíme a je pre nás satisfakciou za našu prácu. Považujeme to za sľubný začiatok a signál, že má zmysel v aktivitách na záchranu sokola s červenými nohavičkami pokračovať. Naším cieľom je zastabilizovať situáciu na jedinej lokalite a rozšíriť jeho hniezdenie na ďalšie lokality. V susednom Maďarsku je situácia už niekoľko rokov stabilná a hniezdi tam viac ako 1000 párov. Ich populácia môže byť zdrojom aj pre našu krajinu, čoho dôkazom je samička, ktorá sa vyliahla pred desiatimi rokmi v Maďarsku a tento rok úspešne odchovala 4 mláďatá na našom území,“ uzatvára Slobodník.


  • red
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].