Slúžila osemdesiat rokov

Kedysi tam odlievali delové gule, dnes sa tam stretáva športová elita

Keď sa povie Osrblie, každému zíde na um biatlon. Vedeli ste však, že v tejto obci sa odlievali aj delové gule, ktoré používali v uhorskej revolúcii v rokoch 1848 – 1849?

Osrblie je konečná. Vlastne odtiaľto ďalej nevedie žiadna cesta. Takže, ak prídete na jeho koniec, môžete sa rozhodnúť. Doprava – centrum biatlonu. Doľava – delové gule! Či skôr to, čo tu z niekdajšieho ťažiarskeho podniku Tri vody založeného v roku 1793 zostalo. Najskôr sa tam však musíte dostať. Cestou, ktorá je síce asfaltová, ale pre nepovolaných sa končí zákazom vjazdu pri starej horárni. Pätnásť minút chôdze peknou dolinou však nie je žiadna tragédia.

Na konci vás čaká vysoká pec, ktorú nechal postaviť práve spomínaný podnik. Z informačnej tabule sa dozviete, že „prastaré lesy boli výhodnou zásobárňou dreva na výrobu vysokopecného paliva – dreveného uhlia. Horské potoky z dolín Hámorná a Prostredná poskytli dostatočnú silu vody na pohon dúchadla vysokej pece.“

Tu vyrábali surové železo, časť putovala do hrončianskych železiarní a z ďalšej odlievali liatinové výrobky do foriem priamo z pece. „Odlievané tu boli aj delové gule použité v uhorskej revolúcii 1848 – 49.“

Pec v roku 1873 navždy vyhasla, bola stará, veď „fachčila“ osem desaťročí. Nezhorela v roku 1882 tak, ako ostatné objekty železiarne a ani ju nezbúrali v roku 1917, keď tu stavali úzkokoľajku. Jednoducho – zázrak! A ešte väčší, že už v roku 1974 ju zrekonštruovali a stala sa technickou pamiatkou!

Takých stavieb nám už na Slovensku veľa nezostalo.

  • bub
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].

Vianočné tipy na darček