Zomrieť pre lásku: Trápenie nešťastne zamilovaného človeka je často založené na jeho nenaplnených pocitoch a predstavách.

„Len smrť pre lásku je vždy fatálna chyba,“ varuje psychológ romantických samovrahov

Nešťastne zamilovanému človeku, ktorý uvažuje o samovražde, chýba sebaúcta

Kým pre umelcov bola téma zamilovanosti vedúcej k smrti neraz vďačná, realita zďaleka nie je taká romantická. Goetheho Utrpenie mladého Werthera, šľachtica, ktorý si v závere sentimentálneho románu siahne na život z nenaplnenej lásky ku krásnej Lotte, nemá nič spoločné s citovým vydieraním niektorých zaľúbencov.

Čím viac lásky, tým viac bolesti

„Posledné dva roky je môj vzťah s partnerom utrpením. Prestal mi vyhovovať vo viacerých oblastiach, ale po štvorročnom vzťahu sa ma odmieta vzdať. Pri každej zmienke o rozchode sa citovo zrúti, výčitky a urážky na moju adresu striedajú vyhrážky, že skončí so životom, lebo bezo mňa nemá zmysel,“ sťažuje sa tridsaťročná Beáta. S prípadmi nešťastne zamilovaných, ktorí pomýšľajú na odchod zo sveta, sa stretávajú aj odborníci na ľudskú dušu.

„Áno, sú pomerne časté. A na základe toho musím konštatovať, že aj z lásky sa dá ochorieť, dokonca zomrieť,“ hovorí psychiater Artúr Ivančík. Nešťastná či neopätovaná láska prináša namiesto prívalu pohody a šťastia pocit bolesti a obrovskej straty. „Človek sa cíti vo svojich emóciách zlomený a zradený, a to až do takej miery, že môže stratiť zmysel svojho života. Aj tu platí povestné čierno-biele emočné kyvadlo. Čím silnejšia zamilovanosť, tým silnejšia je bolesť zo straty,“ opisuje odborník. „Zo stavu absolútnej blaženosti býva dopad na zem často veľmi bolestivý, niekedy až smrteľný. Dôkazom toho sú prípady nielen z mojej, ale aj z iných psychiatrických ambulancií po celom svete,“ dodáva Artúr Ivančík.

Nezrelé správanie

Je v hre naozaj výnimočný cit alebo sú jednoducho typy ľudí, ktorí sa horšie vyrovnávajú so silnými emóciami a napokon aj sami so sebou? Vyhrážať sa vlastnou smrťou pred milovaným človekom, či sa o ňu dokonca pokúsiť, rozhodne nie je zrelý a zdravý citový prejav. Nevyvolá nič viac než ľútosť, prípadne drží partnera v šachu.

O láske však nemôže byť ani reči. „Vyhrážanie partnerovi samovraždou je sebecký a sublimovaný prejav nezrelého rozštiepenia silnej agresie a náklonnosti voči nemu. Tento typ emočného vydierania a mechanizmus manipulácie sú v konečnom dôsledku maximálne kontraproduktívne a odsúdeniahodné,“ tvrdí odborník. Láska nie je len pre silných. Je pre všetkých. „Len smrť pre lásku je vždy fatálna chyba. Nesie určité a konkrétne známky neštandardného a emocionálne nezrelého správania a konania, ktorým si človek aj za cenu sebapoškodenia či straty života vynucuje city druhej osoby, jej náklonnosť a pozornosť,“ opisuje.

Poznačený výchovou

Už pri spoznávaní toho druhého skúste byť na pozore. Vynucuje si prejavy lásky? Má majetnícke sklony? Aký má vzťah sám k sebe a k okoliu? „Skúsenosti z praxe ukázali, že v osude samovrahov sa už od mladosti pomerne často vyskytuje istá dávka emočnej nestability, ktorá sa prelína mnohokrát s frustráciou najmä z citových vzťahov,“ upozorňuje Artúr Ivančík. Dodáva, že u takéhoto človeka sa môže prejaviť zvýšená dávka precitlivenosti a nevyváženosti. Stopy na človeku mohol v detstve zanechať neprimeraný prístup rodičov a výchova - napríklad ak ho často citovo vydierali alebo mu odopierali prejavy lásky. „To spolu môže byť spúšťačom takéhoto správania v krajných a vyhrotených situáciách u niektorých jedincov,“ dodáva odborník.

Sebecký únik

Celé trápenie nešťastne zamilovaného a sklamaného človeka je často založené iba na jeho nenaplnených pocitoch a predstavách. Viní tých druhých, od ktorých sa mu nedostáva lásky. „Spočiatku sa mi páčilo, že ma Dušan tak zbožňuje a som pre neho celý svet. Po niekoľkých nevydarených vzťahoch ma očaril jeho spôsob bezvýhradnej lásky,“ spomína Denisa. Lenže postupne ju začal izolovať a vyčítať jej každú drobnosť. „Človek sa narodil, aby miloval a bol milovaný. Bez naplnenia tejto vnútornej potreby cíti, že mu niečo podstatné chýba, že sa jeho život uberá smerom k osamelosti a k pocitom minimálnej až žiadnej sebaúcty a sebalásky,“ objasňuje Artúr Ivančík. Ale zomierať pre lásku? V podstate ide nielen o citové vydieranie, ale aj o egoistický únik pred vlastnou bolesťou. „Pri zrade alebo pri strate lásky neprichádzame o lásku ľudí, ktorí nás bez výhrad majú radi či milujú. Rodičia, súrodenci, priatelia, ktokoľvek. Preto je sebecké pre lásku zomrieť,“ pripomína odborník.