Najnebezpečnejšie destinácie sveta: Slovensko predbehlo bratov Čechov

Interaktívna mapa cestovateľského rizika sa zíde hlavne turistom. Hodnotí krajiny, kde sa môžeme budúci rok vybrať bez starostí a ktorým by sme sa mali radšej oblúkom vyhnúť.

Organizácie International SOS a Control Risks zverejnili Travel Risk Map 2017, čiže interaktívnu mapu krajín podľa ich nebezpečenstva pre budúci rok.

Rating rizikovosti

Mapa zobrazuje krajiny na základe troch hodnotení – cestovateľského bezpečia, lekárskeho rizika a tiež na základe infraštruktúry.

Podľa cestovného bezpečnostného rizika sú krajiny zaradené do kategórií – extrémne rizikové, vysoko, stredne, nízko rizikové a so zanedbateľným rizikom. International SOS vysvetľuje, že v niektorých krajinách ako Mexiko, Egypt, India a Ukrajina, ktoré všeobecne patria k stredne rizikovým krajinám, je však ich rizikovosť v niektorých regiónoch vyššia.

Medzi krajiny, kde turistom hrozí len zanedbateľné riziko nebezpečenstva patria Nórsko, Švédsko, Fínko, Dánsko, Island, Grónsko, ale aj Švajčiarsko a pokoj je tiež v Slovinsku. Slovensko vrátane všetkých najbližších susedov, okrem Ukrajiny, je zaradené do kategórie nízkej rizikovosti. Kriminalita je tú nízka, občianske nepokoje neobvyklé, teroristické útoky či protesty zriedkavé. Bezpečnostné a záchranné služby efektívne.

Cestovateľké bezpečnostné riziko: Do krajín vyznačených zelenou farbou, sa môžete vybrať bez obáv.
Cestovateľké bezpečnostné riziko: Do krajín vyznačených zelenou farbou, sa môžete vybrať bez obáv.
Screenshot International SOS

Naopak medzi najnebezpečnejšie krajiny patria Sýria, Irak, Líbya, Somálsko, Sudán či Afganistan a Donecká oblasť. Tu sú právo a poriadok minimálne, hrozí vážne riziko násilných útokov zameraných turistov, doprava je sotva funkčná a veľké časti krajín nie sú prístupné pre cudzincov.

Lekárske hodnotenie

Štátom boli priradené v lekárskom hodnotení rizík kategórie nízko, stredne, vysoko a veľmi vysoko rizikové alebo rýchlo sa rozvíjajúce variabilné riziko.

Slovensko v tomto hodnotení skončilo za Českou republikou, keď my sme hodnotení ako stredne rizikoví a bratia Česi ako nízko rizikoví. Nízke lekárske riziko majú aj Nemci, Francúzi, Španieli či Gréci.

V stredne rizikových krajinách je podľa mapy štandardná starostlivosť k dispozícii od vybraných dodávateľ. Záchranné služby sú spoľahlivé, riziko predstavujú niektoré potraviny, choroby prenášané vodou a prítomné môžu byť infekčné ochorenia ako malária. Oproti tomu v nízko rizikových krajinách je väčšina odbornej starostlivosti široko dostupná, sú tu kvalitné núdzové služby a k dispozícii je široká škála kvalitných liekov na predpis, plus nízke riziko infekčných ochorení.

Slovensko v hodnotení lekárskeho rizika skončilo za Českou republikou, keď my sme hodnotení ako stredne rizikoví a bratia Česi ako nízko rizikoví. Nízke lekárske riziko majú aj Nemci, Francúzi, Španieli či Gréci.
Slovensko v hodnotení lekárskeho rizika skončilo za Českou republikou, keď my sme hodnotení ako stredne rizikoví a bratia Česi ako nízko rizikoví. Nízke lekárske riziko majú aj Nemci, Francúzi, Španieli či Gréci.
Screenshot International SOS

Naopak, ako vysoko rizikové sú hodnotené krajiny Afganistan, Irak, Sýria, Líbya, Nigéria, Sierra Leone či Haiti. Zdravotná starostlivosť tu neexistuje alebo je preťažená. Lieky obvykle nie sú dostupné. Reálnu hrozbu predstavujú infekčné ochorenia ako malária, týfus či cholera.

Variabilné je to v Rusku, Číne, Indii, Brazílii alebo Argentíne.

Bezpečnosť cestnej premávky

Organizácie sa pozreli aj na bezpečnosť na cestách. Veľmi nízke riziko na cestách je v krajinách Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Austrália a Kanada.

Na Slovensku, v Českej republike, Poľku, Maďarsku, Uzbekistane, či v Južnej Kórei sme na tom tiež dobre – riziko je tu nízke.

Organizácie sa pozreli aj na bezpečnosť na cestách. Veľmi nízke riziko na cestách je v krajinách Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Austrália a Kanada.
Organizácie sa pozreli aj na bezpečnosť na cestách. Veľmi nízke riziko na cestách je v krajinách Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Austrália a Kanada.
Screenshot International SOS

Najhoršie z pohľadu bezpečnej infraštruktúry to vyzerá podľa mapy v Kazachstane, Saudskej Arábii, Madagaskare, Thajsku alebo v Belize. Interaktívna mapa je voľne k dispozícii pre širokú verejnosť.


  • kor
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].