Budúce generácie si budú podľa odborníčky viac uvedomovať, že vstup do manželstva neznamená automaticky istotu a bezpečie.

Nárast nazadaných a zážitkové manželstvá: Toto sú vzťahy budúcnosti

Menia sa cesty, ako sa zoznamujeme, no podstata lásky zostane rovnaká. Mladí si ale budú dlhšie užívať tú časť života, keď sú slobodní a žijú „nezávislejšie životy“.

Informačný vek ovplyvňuje životný štýl ľudí vo všetkých oblastiach, lásku nevynímajúc. Či sa to niekomu páči, alebo nie, významne sa podpisuje aj pod naše správanie v intímnom živote. Niežeby sa zmenila základná premisa - že na lásku musia byť dvaja, ktorí spolu ladia. Menia sa však cesty, ako sa nádejní partneri nájdu.

A posúva sa tiež čas, keď sa presťahujú pod spoločnú strechu. Čo teda možno očakávať od vzťahov budúcnosti? Odborníci varujú, že v spoločnosti zdôrazňujúcej individualitu sa budú rozširovať rady nezadaných, takzvaných singles, a rásť bude aj túžba po slobode a sebarealizácii.

Manželstvo ako investícia?

V súčasnosti sa môže zdať, že manželstvo nemá budúcnosť a stáva sa z neho nefunkčný prežitok. Dôvodov je niekoľko a nie je to iba alarmujúca rozvodovosť (rozpadom sa skončí takmer každé druhé manželstvo) či, ako by povedali puritáni, uvoľnené mravy. Dnešné manželstvá sú pre mladých, ktorí túžia cestovať, vzdelávať sa a kariérne napredovať, skôr príťažou.

Udržať si fungujúci vzťah či, nebodaj, založiť rodinu si vyžaduje značnú investíciu - časovú, emocionálnu i finančnú. Zakladateľka českého Inštitútu pre výskum rodiny Magdaléna Frouzová si myslí, že aktuálna kríza vzťahov súvisí s emancipáciou žien.

„Základom emancipácie je možnosť žien pracovať a antikoncepčné pilulky. Tieto dve veci zmenili v podstate celú spoločnosť. Dnes žena dokáže uživiť seba aj svoju rodinu a rozhodnúť sa, koľko bude mať detí. Prestáva byť existenčne závislá od manžela,“ dôvodí.

Vzťahy ohrozujú aj príležitosti, ktoré prináša pokrok a životná úroveň. „Nevera je frekventovanejšia, pretože je viac príležitostí. Navyše, ľudia sa snažia vyzerať dobre, sú atraktívnejší pre druhých. Zabúdať netreba ani na fakt, že spoločnosť neodsudzuje neveru natoľko, aby si ju človek nemohol dovoliť."

"Keď si žena vyberá otca svojich detí, volí biologicky najlepšieho samca svorky, teda človeka schopného ochrániť a finančne zabezpečiť ju i jej potomstvo. To však môže znamenať, že muž je úspešný natoľko, že si okrem rodiny môže dovoliť aj milenky,“ vysvetľuje uznávaná psychologička.

Iná optika

Frouzová predpokladá, že budúce generácie si budú viac uvedomovať, že vstup do manželstva neznamená automaticky istotu a bezpečie, že aj v rodine sa musia starať o svoj rast a o zabezpečenie vlastnej existencie. V praxi to znamená, že ženy budú menej ochotné obetovať kariéru rodine. V blízkej budúcnosti sa tiež zrejme zmení pohľad na ženu, ktorá sa pri rozvode vzdá detí.

„Matku, ktorá dnes opustí deti, spoločnosť odsudzuje. Otec, ktorý tak urobí, však odsudzovaný nie je,“ pripomína Frouzová. A to sa pravdepodobne zmení. Fakt, že sa rodičia budú viac sústreďovať na seba a kariéru, však bude mať negatívny vplyv na potomkov. „Bohužiaľ, dôraz spoločnosti na individualitu a výkon si najviac odnášajú naše deti, pretože partnerom nezostáva dosť energie na to, aby sa im venovali,“ varuje odborníčka. A výsledok?

„Deti vyrastajú s potrebou postaviť sa predčasne na vlastné nohy, čo má veľa negatívnych následkov. Jedným z nich je i neochota investovať do partnerských vzťahov.“

Na celý život? Už nie!

Už dnes cítiť vo vzťahoch napätie medzi túžbou po harmonickom partnerskom spolužití a splnením osobných snov. A konflikt medzi potrebou stabilného vzťahu a dosahovaním individuálnych cieľov bude podľa odborníkov ešte rásť. Spolu so stupňujúcimi sa životnými očakávaniami budeme čoraz viac uprednostňovať rozmanitosť v rámci životných štýlov.

V praxi to znamená, že čoraz viac ľudí si bude užívať fázu, keď ich životný štýl nebude závislý od náprotivku. Jednoducho mladí si budú dlhšie užívať tú časť života, keď sú slobodní a žijú „nezávislejšie životy“.

Pre puritánov a vyznávačov klasickej rodiny však bude zrejme najväčší šok, že vzťah na celý život zrejme nahradí niekoľko vzťahov. Odborníci už pre to vymysleli špeciálne pomenovanie - zážitkové manželstvo. Vzťahy pritom nebudú vznikať kvôli výchove potomstva, spoločnému bývaniu či pre strach zo samoty. Rozhodovať bude kvalita emočného puta medzi partnermi.

Frouzová nevylučuje, že nájsť toho pravého, respektíve tú pravú, bude mimoriadne náročné, keďže ľudia budú mať konkrétnejšie predstavy o vzhľade i vlastnostiach svojho náprotivku. Výsledkom môže byť masívny nárast nezadaných.

Pozitívom je, že zmizne klišé ohľadom veku nezadaných a označenie starý mládenec či stará dievka bude skutočne zodpovedať dátumu narodenia dotyčného.

„V porovnaní so súčasnými dvadsať- až tridsaťročnými singles sa budú nezadaní v budúcnosti vyskytovať vo všetkých vekových skupinách, pretože ľudia budú nezadaní v rôznych fázach života. Už dnes viac ako tretina slobodných preferuje oddelené bývanie, a to aj v prípade, že si niekoho nájdu,“ hovorí Frouzová.

Zmenia sa cesty, nie podstata

Zmena sa dotkne aj ciest, akými budú k sebe spriaznené duše nachádzať cestu. Rozdiely oproti minulosti badať už dnes - pribúda ľudí, ktorí sa dali dohromady vďaka internetu. Nejeden mladý človek skôr ako do podniku „vyrazí“ na sociálnu sieť či internetovú zoznamku. Podstata sa však nezmení - bez vzájomnej sympatie a súzvuku vzťah nebude fungovať.

Tak ako dnes, aj v budúcnosti bude dôležité riadiť sa pri výbere potenciálneho partnera vlastnými kritériami a srdcom. Či dáme viac na rozum, alebo intuíciu, to nie je až také podstatné. Rozhodujúce je, v čom sme doma, čo je nám prirodzenejšie.

Ak bude intuitívny človek voliť racionálne či, naopak, racionálny intuitívne len preto, že by to tak malo byť, ťažko si vyberie kompatibilného partnera. Aj v čase informačného či dokonca postinformačného veku platí - žiaden všeobecne platný recept na lásku a fungujúci vzťah neexistuje. Ten najlepší si nosí každý z nás v sebe a treba ho len objaviť.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní