Oceňte partnera: Potreba pochvaly trvá po celý život, ale v rozličnej miere a podobe.

Nezabúdajte partnera občas pochváliť. Čo poteší ženu a čo muža?

Správne zvolený kompliment môže vzťahu pomôcť, pokrytecká lichôtka môže vyvolať odpor. Ako vrátiť do vzťahu pochvalu?

Vyčarí úsmev, pohladí dušu, dodá energiu. Kompliment. Ak ho adresujete správnemu človeku v správnej chvíli, padne na úrodnú pôdu. Najmä páry, ktoré spolu žijú už dlhšie, často zabúdajú na význam a silu tohto dôležitého zdvorilostného prvku.

Zatiaľ čo partnerove plusy vnímame ako štandard, samozrejmosť, ktorá si nevyžaduje „špeciálnu“ pozornosť, prešľapom venujeme osobitný zreteľ.

Keď žena navarí delikátne viacchodové menu a muž opraví všetky nefunkčné drobnosti v byte, prehliadneme to. Len čo však druhá strana na niečo zabudne alebo niečo pokazí, s radosťou jej to pripomenieme. Výsledkom je ukrivdený pocit neuznania a trpká pachuť na jazyku. A pritom pochvala nič nestojí a účinok je okamžitý.

Pozor však na lichôtky týkajúce sa vzhľadu - ženy si ich môžu vysvetliť opačne, ako nemiestnu narážku na hmotnosť a výzor alebo ako predzvesť možného sexuálneho obťažovania.

Na tenkom ľade

„Komplimenty a od chlapa, to by ste od neho chceli veľmi veľa. Sám toho nie je schopný, no žena ho musí vychvaľovať od rána do večera, inak ujde za tou, čo ho bude vynášať do neba,“ vyznáva sa na jednom z internetových fór Kamila, manželka a matka dvoch malých detí.

Jej šťastnejšia spoludiskutujúca Klára oponuje: „Ja sa ani nemusím špeciálne obliecť. Stačí, keď si dám legínsy, a hneď počúvam, ako mi pristanú.“

Nejeden muž by však vedel hovoriť o negatívnych skúsenostiach s lichôtkami týkajúcimi sa výzoru. „Keď poviete žene, že dnes dobre vyzerá, hneď sa ohradí, či včera to bolo inak, a začne špekulovať, že vlastne vyzerá zle,“ upozorňuje diskutér Karol.

„Kompliment by mal byť úprimný a zhodovať sa so skutočnosťou. Každý vie rozlíšiť medzi tým, čo je pravda, čo podlizovanie a čo iba ‚tlačenie kalerábov‘ s cieľom dostať ženu do postele,“ uzatvára diskutérka Andrea.

Každý túži po pochvale

Psychológ a psychoterapeut Norbert Uhnák vysvetľuje, že kompliment, ocenenie, pochvala či pozitívna spätná väzba spôsobujú adresátovi príjemný pocit sebahodnoty, radosť zo seba samého a povzbudenie.

„Uspokojujú potrebu ocenenia a úspechu, ktoré sú vlastné každému človeku. Mať tieto potreby nasýtené je dôležitou súčasťou duševného zdravia, pretože súvisia s prežívaním sebahodnoty, sebaúcty a sebaistoty,“ dôvodí.

Odborník pripomína, že potreba pochvaly trvá po celý život, ale v rozličnej miere a podobe. Do istej miery je vždy závislá od napĺňania inými ľuďmi, hoci istý čas si ju dokážeme naplniť i sami.

"Keď táto potreba uspokojená nie je, vzniká depresívne prežívanie vlastnej bezcennosti, pohŕdania sebou samým a zneistenia,“ upozorňuje.

Norbert Uhnák je presvedčený, že ak sa kompliment z partnerského vzťahu vytráca, je namieste konať. Rýchlosť konania však závisí od toho, do akej miery partnerom záleží na udržaní istej úrovne vzájomnej starostlivosti. Súvisí to podľa neho aj s tým, nakoľko sú vo svojom partnerskom živote angažovaní a či im na ňom záleží.

„Ak sa zo vzájomnej komunikácie vytráca pochvala a uznanie, často je to znak ochladnutia a rozvratu vzťahu. Nemožno sa potom čudovať, že po čase si partneri začnú napĺňať túto potrebu, a možno nielen ju, u iného človeka,“ upozorňuje.

Norbert Uhnák to prirovnáva k firme. „Aj v dobrej firme sa ľudia o seba starajú, pretože to pomáha jej prosperite. Spoločnosť, ktorá je postavená na bezohľadnosti a využívaní, je prostredím utrpenia, frustrácie a nik sa nečuduje, keď z nej zamestnanci hľadajú únik.“

Čo pochváliť žene a čo mužovi

Ak sa komplimenty vytratia z komunikácie v partnerskom vzťahu, neznamená to, že nejestvuje cesta späť. Ak si partneri uvedomia, že sú pre seba dôležití, potrebujú sa a trvajú na záväzku spoločného života, možno ich v komunikácii oživiť. „Na začiatku je to námaha a do istej miery neistota, či sa tým vzťah podarí oživiť, ako pri každej investícii,“ upozorňuje psychológ.

Žena podľa odborníka očakáva komplimenty automaticky. Ak je však na ne zvyknutá, rýchlo na pochvalu zabudne. U muža majú väčšiu váhu. „Nemusíte partnera chváliť príliš často, no na kompliment myslí dlhší čas,“ hovorí Norbert Uhnák.

U mužov odporúča oceniť napríklad ich vodičské zručnosti. Každý chlap si myslí, že je lepší vodič než ostatní. „Ak vám partner zlepšuje náladu tým, že vás dokáže rozosmiať, povedzte mu to,“ uvádza ďalší príklad.

Ani lichôtka týkajúca sa intímnej oblasti života by podľa odborníka nemala byť tabu. „Ak je muž skvelý v posteli, nehanbite sa povedať mu to. Čím viac budete chváliť jeho sexuálne schopnosti, tým budete spokojnejšia, pretože každé povzbudenie prináša efekt v podobe nových experimentov,“ radí.

Nezabúdajte ani na to, že muži radi plánujú, riešia, starajú sa. „Ak má partner veľké plány, porozprávajte sa s ním o jeho snoch a pochváľte ho za jeho vízie. Poproste muža o radu či pomoc - chlapi milujú navrhovať riešenia a ešte viac následné pochvaly.“

V prípade žien hrajú dôležitú rolu komplimenty týkajúce sa ich postavy, tváre, oblečenia, výzoru. Zabúdať však netreba ani na intelekt a zručnosti. „Určite poteší pochvala za dobrú večeru, nápad pri zariaďovaní izby, ale aj premyslený ťah pri riešení rodinných komplikácií či zvládnutie návalu starostí s deťmi,“ radí odborník.

Šité na mieru

Norbert Uhnák pripomína, že nemožno celkom zovšeobecniť, aké komplimenty sa páčia mužom, aké ženám. „Také predstavy vedú k zjednodušujúcim stereotypom a môžu sa minúť účinku, pretože ľudia sú pestrí. Skôr je dôležité, aby vychádzali z poznania toho, čo partner prežíva, na čo je citlivý a čo má pre neho hodnotu.“

Je zbytočné chváliť partnerku za dobrú večeru, keď varenie neznáša alebo je to pre ňu len ubíjajúca rutina. Predpokladom účinného komplimentu je hlbší záujem o kvality partnera, jeho motiváciu, postoje k sebe, životu.

To isté platí, čo sa týka frekvencie. Psychológ odporúča nebyť skúpy. „Zvyčajne je príjemné každý deň počuť na svoju adresu niečo pozitívne, hoci ide len o drobnosť,“ dodáva.

Odborník varuje pred pochvalami založenými na povrchnom dojme a pretvárke, ktoré majú prekryť hnev na partnera. „Vtedy sa ľahko stávajú zbraňou, ktorou je partner ponížený či prehliadaný.“


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní