Monogamný vzťah: Pre väčšinu našincov jediná prijateľná forma fungovania. S rizikom nevery.

Otvorený zväzok môže fungovať za jasne stanovených pravidiel

Ak svojho partnera potichu podvádzate, ide o neveru. V prípade, že sa dohodnete na „bokovkách“, máte otvorený zväzok.

Tradičná monogamná spoločnosť sa na vzťah pozerá ako na zväzok jednej ženy a jedného muža. Partnerstvá však môžu mať aj inú, pre konzervatívne založenú časť populácie zrejme iba ťažko prijateľnú podobu. Do zväzku dvoch vstupujú po vzájomnej dohode ďalšie osoby. Samozrejme, nie bez rizika, čo však platí pre akékoľvek vzťahy.

Všetko je o dohode

Otvorený vzťah sa nezužuje len na dvoch partnerov, naopak, počet ľudí sa znásobuje. V praktickom živote to vyzerá tak, že žena a muž sú síce oficiálne partneri, ale tolerujú si nielen nevinné platonické zaľúbenia, ale aj paralelný vzťah či náhodné sexuálne dobrodružstvá. Podmienkou je vzájomná dohoda a akceptovanie vopred stanovených podmienok.

Psychológ Norbert Uhnák upozorňuje, že ak sa dvojica otvorí aj pre iných ľudí, nemusí to zostať bez následkov. „Môžeme hovoriť o plusoch a mínusoch, ale je to vždy neštandardná situácia.“

Môže totiž dôjsť k tomu, že muž bude mať pomer s kamarátkou svojej partnerky a žena sa vyberie na romantický víkend s jeho kolegom. Zástanca otvorených zväzkov a spoluautor stránky otvorenevztahy.sk Ľubomír Harmanovský vysvetľuje, že na rozdiel od bežného vzťahu, kde partneri automaticky preberajú mnoho pravidiel od väčšinovej spoločnosti, v otvorenom vzťahu si dohody utvárajú sami. Zostáva na zvážení konkrétnej dvojice, ako ďaleko zájde v otvorenosti.

Nevera či úprimnosť

Prívrženci otvorených vzťahov tvrdia, že hoci je monogamia masovo rozšírená a akceptovaná, jej negatívom je nevera, ktorú spoločnosť potichu toleruje. Sprievodnými javmi trojuholníka sú klamstvo, žiarlivosť či pretvárka. Otvorený vzťah podľa nich môže predísť citovým búrkam, hnevom a dlhodobým stresom práve tým, že partneri vyhovejú túžbe toho druhého.

Taký pohľad nemusí byť receptom na bezproblémový život, ale podľa Harmanovského dáva možnosť, ako riešiť problémy tradičného vzťahu z úplne inej perspektívy.

„Ak sa pohľady na život a partnerov zmenia, otvorený vzťah možno ukončiť oveľa kultivovanejšie. Transformovať, premeniť tak, aby to neškodilo partnerom a okoliu,“ vysvetľuje. Či je, alebo nie je človek monogamný typ, nesúvisí podľa psychológa len s kultúrou, v akej vyrastá. Chuť striedať partnerov alebo ich mať viacero naraz dokonca nepodlieha ani veku.

„Súvisí to so zrelosťou, s diferencovanosťou osobnosti, s empatiou voči druhému a hlavne so schopnosťou znášať isté záväzky k partnerovi,“ upozorňuje Uhnák. Existujú ľudia, pre ktorých je lojalita k partnerovi príliš zväzujúca. Tí potom majú tendenciu utvárať paralelné vzťahy a bývajú v živote viacnásobní neverníci.

S tradičným monogamným vzťahom ide podľa Harmanovského ruka v ruke predstava, aby trval navždy. „V hlave vznikne viera, očakávania a keď sa vzťah začne meniť alebo skončí, ide o veľké utrpenie,“ upozorňuje. Psychológ si, naopak, myslí, že trápenie môže vzniknúť aj v otvorenom vzťahu.

Ak si podľa neho jeden z partnerov chce oficiálne ponechať milenky, je len otázka času, kedy sa taký vzťah rozpadne. Na druhej strane, aj otvorených partnerov môže napriek dohode ovládnuť žiarlivosť alebo pocit zrady a dohody o nespútanom zväzku padnú ako domček z karát.

Ako na otvorený vzťah

Začiatočníkom v atypickej vzťahovej problematike radí anglická príručka od Paxusa Caltu s názvom With Open Hands - S otvorenou náručou. Autor ju písal na základe vlastnej skúsenosti a chýb, ktorých sa dopustil. Pod otvoreným vzťahom myslí stav, keď sa dvaja partneri vzájomne neobmedzujú vo voľnosti mať súčasne iných milencov. Vedľajší neverejný a utajovaný pomer však nepovažuje za otvorený vzťah, ale podvádzanie partnera. „Otvorené vzťahy sú takmer vždy zložitejšie ako tie zatvorené. Týkajú sa viacerých osôb a aby fungovali, musíte sa popasovať s neľahkými emóciami, ktoré môžu byť v monogamnom vzťahu často ignorované alebo dlhodobo zamietnuté pod stôl,“ píše. V knihe tiež radí, ako pri tomto spôsobe fungovania ovládať vlastnú žiarlivosť. Calta je presvedčený, že nad neverou možno zvíťaziť, ak sa človek veľmi snaží a pracuje na sebe. Utlmovanie a likvidovanie tohto neduhu si zároveň vyžaduje určitý čas. Do neľahkého procesu odporúča zapojiť oboch partnerov. Dokonca radí sledovať, ako sa partner cíti v milencovej spoločnosti. Pod podmienkou, že mu rande úprimne želá. Autor príručky Calta zároveň upozorňuje, že knihu nepísal preto, aby niekoho nútil a presviedčal, že má svoj vzťah otvoriť. Ani si nemyslí, že je určený pre všetkých. Obracia sa len na tých, ktorí sa o to zaujímajú alebo taký spôsob fungovania zvažujú. Záujemcom o otvorený vzťah Harmanovský odporúča hlavne komunikovať. „Treba ísť do hĺbky a prebrať všetko do detailov. Alebo to jednoducho vyskúšať s vedomím, že robím niečo spoločensky neakceptované, ale preberiem zodpovednosť, hoci následky nemusia byť príjemné.“ Okolie môže na dvojicu, ktorá pestuje otvorený vzťah, reagovať rôzne. Podľa psychológa je to ovplyvnené potláčanými či napĺňanými túžbami okolia - obdivom, závisťou, pohoršením, podozrievaním či odporom. „Každý si môže hľadať vlastnú cestu k ľuďom, ktorí žijú v otvorenom vzťahu.“ Krátka životnosť?: Otvoreným zväzkom hrozí podľa odborníka veľmi krátkodobé usporiadanie. Uhnát tipuje, že taký pár sa buď veľmi skoro rozíde, alebo vzťah ochladne a spustne. V zásade si však myslí, že každý človek je vo vzťahoch individualita a existujú ľudia, pre ktorých je zaťažujúce a obmedzujúce mať monogamný vzťah. Ak jeden z partnerov tento špecifický vzťah chce a druhý nie, vzniká problém. „Možno ich len konfrontovať s tým, že tak či tak sa budú musieť s niečím rozlúčiť. Človek nemôže mať všetko,“ upozorňuje psychológ. Sex je dôležitý bod vo vzťahu muža a ženy. Aj pre ľudí s otvoreným zmýšľaním platí praktizovať ho bezpečne. Zároveň platí zachovávať istú striedmosť a príliš neskákať z postele do postele. Zlatým pravidlom však zostáva úprimnosť a žiadne klamstvá. Bez ohľadu na výhody a nevýhody otvoreného vzťahu podľa psychológa stále platí, že ľudia v monogamnej spoločnosti majú stále tendenciu žiť len s jedným partnerom. Aj keď ich počas života môžu mať viacero po sebe.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní