Zaryté mlčanie: Je návratom do typicky detských foriem reagovania. Partnerský problém nerieši, naopak, ešte zvyšuje napätie vo vzťahu.

Partnerstvu nepomôže: Tichá domácnosť je návrat do veku batoľaťa

Ticho po hádke problém nerieši a stupňuje napätie vo vzťahu. Výsledkom môže byť reťaz problémov, ktoré pochovajú vzťah.

Teatrálny odchod, neprístupný výraz, rezignované mlčanie a elektrizujúce ticho, kde stačí škrtnúť zápalkou a požiar je na streche. Tak sa končí nejedna hádka v partnerských vzťahoch.

Tichá domácnosť zďaleka nie je prežitá ani zriedkavá forma vyhrocovania konfliktu, ku ktorej sa uchýli jeden z dvojice alebo dokonca obaja. Hnev, agresiu a trpký pocit nepochopenia ukryjú za mlčanie v snahe odplatiť druhej strane rovnakou mincou.

Na starý nevyriešený problém sa nabalí nový a efekt snehovej gule rútiacej sa po zasneženom svahu môže strhnúť lavínu a pochovať vzťah. Odborníci sa preto zhodujú, že ticho nelieči, iba prehlbuje krízu. Namiesto mlčania odporúčajú komunikáciu.

Bez slova týždne i mesiace

„My sa doma nehádame, len zrazu ostane ticho, ani neviem prečo, aj na dva mesiace...“ sťažuje sa tridsaťosemročná Ivana z Košíc, ktorá má s partnerom trojročného syna. On už má za sebou nevydarené manželstvo plné hádok a ďalšie konflikty nechce. A tak, keď sa nahnevá, mlčí.

„Kedysi v začiatkoch som sa veľa naplakala, no ostala som už proti tomu imúnna. Už som ticho aj ja,“ rezignovane dodáva Ivana. „To ticho je horšie ako hádky,“ potvrdzuje Bratislavčan Jakub, ktorý je v manželstve už jedenásty rok. Za neporovnateľne lepšie ako mlčanie považuje diskusiu, hoc i s temperamentnejším nábojom.

„Hádkami sa dostávame k tomu, čo druhej strane vadí. Opačná strana sa zároveň môže brániť a ponúknuť protiargumenty. Keď je ticho, tak to obaja dusia v sebe. Nie je to dobré pre nikoho, trpia všetci,“ hovorí tridsaťdvaročný muž.

S Jakubom súhlasí aj štyridsiatnička Jarmila zo Šenkvíc. „Tichom sa nikdy nič nerieši, len sa kumuluje napätie, a na oboch stranách, najmä v tej zhovorčivej, rastie pocit krivdy. Vzťah a city sa tým úplne oslabujú,“ dôvodí.

Všetci oslovení, ktorí zažili tichú domácnosť, sa zhodujú, že nijako neprispieva k riešeniu konfliktov. Skôr naopak. Otázne je, prečo s ňou má značná časť populácie žijúcej v partnerskom vzťahu skúsenosť.

Spor ako samozrejmosť

Psychológ Dezider Koľaj vysvetľuje, že v každom vzťahu vznikajú nedorozumenia, problémy a konflikty. „Platí všeobecné klišé, že konflikty v manželstve či partnerstve sú vlastne zdravé, pretože nám dávajú možnosť, aby sme ich riešili.

Sú vlastne príležitosťou, aby sa partneri otvorene porozprávali, konfrontovali svoje postoje a prečistili spolužitie tak, ako sa prečistí vzduch po búrke v prírode,“ vysvetľuje.

Tichá domácnosť, alias zaryté mlčanie niektorého z účastníkov partnerského konfliktu, ako tomu odborne hovoria v psychológii, sa však považuje za nevhodný vzorec komunikácie.

Odborníci pritom rozlišujú dva druhy mlčania. Verbálne, ktoré pozostáva z posmechu, ironizovania, vyhrážania, provokovania, parodovania alebo nadávania. A neverbálne, ako je ignorovanie, plač, nariekanie, útek, mlčanie, vrieskanie, ustrnutie, odpadávanie či facka.

Mlčanie je podľa psychológa Koľaja vlastne návratom do typicky detských foriem reagovania. „Onemieme ako v časoch, keď sme ešte nevedeli rozprávať, spadneme, hodíme sa na zem či na kolená, ako keď sme ešte nevedeli chodiť.

Plačom a revaním žiadame o pomoc tak, ako to robia batoľatá. Bezmocne mlátime okolo seba ako v časoch, keď sme ešte nevedeli brzdiť svoju brachiálnu agresivitu - keď sme ešte nepoznali zrelšie komunikačné spôsoby,“ približuje.

Dezider Koľaj je presvedčený, že aj v súdržných pároch dochádza prakticky permanentne k názorovým rozdielom, konfliktom predstáv, potrieb, záujmov i postojov. „Príčina je jednoduchá - každý sme iný.“

Upozorňuje, že môžu nastať situácie, keď je partner šokovaný konaním svojho náprotivku natoľko, že stratí reč, vyrazí mu to dych, spadne mu sánka a zostane stáť ako soľný stĺp.

Príkladom takej situácie je zistenie, že finančne zabezpečená partnerka kradla v obchode alebo vždy neistý a plachý manžel si potajme užíva na swingers párty. „Nečudo, že po takom šoku druhá strana onemie a nenachádza slová ani niekoľko hodín po traumatickej udalosti,“ dodáva.

Keď ticho škodí

Úplné iná vec je, keď zarytým mlčaním trestáme partnera. Psychológ opisuje, že po manželskom nedorozumení, hádke alebo konflikte nemá väčšina ľudí chuť baviť sa s druhou stranou.

„Hnevanie, mlčanie a vzájomné vyhýbanie by však nemali prekročiť únosnú časovú mieru neohrozujúcu vzťah. Arabské príslovie hovorí - Nech slnko nezapadne nad tvojím hnevom. Moderná psychológia radí - Nech slnko dvakrát nezapadne nad tvojím hnevom,“ zdôrazňuje.

V praxi to znamená, že v súdržnom partnerskom vzťahu stačí maximálne štyridsaťosem hodín trestania partnera zarytým mlčaním. „V čase prerušenia verbálnej komunikácie u obidvoch partnerov prebieha intenzívna myšlienková práca.

Ak mlčanie niektorého z partnerov prekročí zdravú časovú hranicu a zmení sa na zaryté hnevanie, znamená to, že počas vnútornej myšlienkovej práce dospel k poznaniu, že už situáciu nechce riešiť, že mu na vyriešení sporu nezáleží a že plánuje s partnerom prerušiť vzťahy, že už ho nezaujíma,“ pripomína psychológ.

Neprerušujte komunikáciu

Odborníci na riešenie medziľudských konfliktov vo všetkých oblastiach spoločenských vzťahov považujú za hlavnú zásadu úspechu komunikáciu. Presnejšie, nikdy neprerušiť komunikáciu!

Potvrdzuje to i Dezider Koľaj, podľa ktorého treba partnera pozorne vypočuť a vcítiť sa do jeho situácie. „Snažte sa pochopiť jeho motiváciu - prečo konal tak, ako konal.

Buďte empatický, vcíťte sa do jeho situácie. Zmeňte uhol pohľadu, snažte sa pozrieť na problém objektívne, dokonca z pozície protivníka. Každý problém má viac riešení, preto treba rozmýšľať o viacerých alternatívach riešenia sporu, o postupnosti krokov k náprave.

Pamätajte, že pre nápravu musia urobiť opravné kroky i ústupky obe strany,“ sumarizuje odborník. Po mlčaní by malo nasledovať ospravedlnenie s konštatovaním, že tichá domácnosť nič nevyrieši.

Veď aj v knihe Fighting for Your Marriage (Zabojujte o svoje manželstvo) sa píše: „Keď zmiernite tón hlasu a vezmete do úvahy partnerov názor, veľmi vám to pomôže zmierniť napätie a zastaviť stupňujúcu sa hádku. Často stačí iba to.“


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].