Reparatus

Pomáha vraj pri skúškach aj reparátoch. Pozostatky patróna študentov nájdete bližšie, než si myslíte

Reparát nie je medzi študentmi príliš obľúbené slovo. Tí, ktorých však čaká, sa môžu smelo obrátiť na svojho patróna, Reparatusa.

Patrón odpočíva v bratislavskom františkánskom kostole.

Volal sa Reparatus a žil pred tisícpäťsto rokmi. V čase, keď latinčina ešte nebola mŕtvy jazyk. V čase, keď na mieste, kde dnes v Bratislave odpočíva, bola iba zelená lúka. A kostol Zvestovania Panne Márii je pritom najstarším kostolom v meste. Vysvätili ho 25. marca 1297, keď tento muž bol už vyše osemsto rokov mŕtvy.

Ukameňovaný

Reparatus
Reparatus
Viktor Malý

Reparatus bol diakonom v juhotalianskom meste Rola. Pomáhal kňazovi pri bohoslužbách. Viac o jeho živote nevieme. Iba to, že keď v roku 553 doznievalo prenasledovanie kresťanov, Reparatusa za jeho vieru ukameňovali. Jeho telo preniesli do Ríma a pochovali na cintoríne Svätého Vavrinca pri katakombách. V druhej polovici 18. storočia sa jeho osud spojil s bratislavským františkánskym kostolom. Ten v tom čase prežíval svoju najväčšiu slávu, už vtedy patril ku skvostom gotickej architektúry. Mal za sebou takmer päťstoročnú históriu.

Darovaný

Františkánsky kostol v Bratislave
Františkánsky kostol v Bratislave
Viktor Malý

Ako sa o Reparatusovi dozvedel františkánsky provinciál, páter Eugen Rosa, nevieme. Požiadal však Svätú stolicu o povolenie previezť jeho telesné pozostatky. Rím s exhumáciou súhlasil a svätca Bratislave daroval, o čom svedčí listina zo 7. júla 1769. O dva roky neskôr ho páter Paschal Kudler priviezol do Bratislavy. Prečo? Bola to vec prestíže! Pozostatky svätých sa uctievali a aby odpočívali vo všeobecnej úcte, bývalo dobrým zvykom zabudovať zlomky ich telesných pozostatkov do oltárnej dosky. Úlomky kostí dávali do ozdobnej kazety, tú vložili do oltára a toto miesto označili na doske vrytým krížom. Trvalo to až do 2. vatikánskeho koncilu, odkedy to už liturgia nepredpisuje.

Olúpený

Františkánsky kostol v Bratislave
Františkánsky kostol v Bratislave
Viktor Malý

V roku 1783 rakvu s pozostatkami vylúpili zlodeji, výzdobu ukradli a svätcove kosti porozhadzovali po celom kostole. Osemnásť rokov čakal, kým ho opäť poskladali, obliekli a vystavili...

Dnes svätý Reparatus odpočíva v barokovej rakve v kaplnke Svätého Jána. O jeho osude nevieme takmer nič. Kláštorné archívy sa za bývalého režimu roztrúsili po múzeách a tiež sa postrácali. Mnohé tajomstvá si preto Reparatus necháva len pre seba.

 

 

 

 

  • bub
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].

Vianočné tipy na darček