Pozor na stres v práci! Slovákom prekážajú nízke platy, odráža sa to aj na ich spánku

Portál Platy.sk priniesol rozsiahli výskum o tom, ktoré stresové faktory ovplyvňujú spánok zamestnaných ľudí. Zapojilo sa doň 14 237 Slovákov.

Zamestnaní ľudia pod stresom spia kratšie. Zo štúdie pod názvom Stress in the Workplace vyplýva, že zamestnanci, ktorí pravidelne zvyknú spať počas pracovného týždňa menej ako 6 hodín denne, sa v oveľa väčšej miere sťažujú na stres v práci. Trápi ich predovšetkým zlé finančné ohodnotenie a veľký nápor povinností.

platy.sk

Iba 8 percent zamestnancov v Európe, ktorí spia menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa, hovorí, že v práci nepociťujú stres. Čím sa však spánok u ľudí predlžuje, stúpa aj podiel ľudí, ktorí sú viac v pohode a tvrdia, že stres ich v práci netrápi.

Nižie prijímy majú veľký vplyv

Keď porovnáme nízkopríjmových zamestnancov a vysokopríjmových zamestnancov, tak ľudia s nižšími príjmami sú na tom o niečo horšie. Z prieskumu vyplynulo, že v skupine zamestnancov s vyššími zárobkami je výrazne vyšší podiel ľudí, ktorí deklarujú, že nemajú stres v práci.

platy.sk

Zamestnanci sú na pracovisku vystavovaní tlaku na dosahovanie adekvátneho pracovného výkonu a výsledkov. Ľudia, ktorí spia kratšie, sa v porovnaní s priemerom trápia kvôli práci oveľa intenzívnejšie. Nižšie kvalifikovaní zamestnanci a zamestnanci s nízkymi príjmami sa viac sužujú financiami, zlými pracovným podmienkami a pracovným prostredím, ďalej ich vo významnejšej miere trápia zdravotné problémy prameniace z vykonávania práce, dochádzanie za prácou a zlé vzťahy s kolegami.

6 až 8 hodín denne

Na druhej strane manažéri a ľudia, ktorí majú v krajinách nadpriemerné príjmy sa oveľa viac sťažujú na veľkú pracovnú záťaž, častejšie spomínajú pocit vyhorenia, stresy vyplývajúce z organizačných zmien a častejšie tiež riešia ťažkosti so zosúladením súkromia a práce – takzvaný work-life balance. Najväčší podiel (74 percent) zamestnancov na Slovensku spí 6 až 8 hodín denne, čo je považované za dostatočný prísun oddychu pre mozog a regeneráciu organizmu. Sú aj takí šťastlivci, ktorí zvyknú spať pred pracovným dňom viac ako 8 hodín, no tých je iba 6 percent.

platy.sk

Na druhej strane je tu aj početná skupina zamestnancov, ktorí sa dlho v posteli nezdržia. Asi 20 percent pracujúcich ľudí na Slovensku spí menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa. Tento trend sa začína stupňovať u ľudí starších ako 35 rokov. Kratší spánok sa tiež o niečo častejšie týka zamestnancov, ktorí sú na nižších pozíciách ako pomocní pracovníci (30 percent), kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách (26 percent). Môže to súvisieť aj s tým, že ich pracovná doba sa začína skôr, prípadne je viazaná na smeny. Krátky spánok sa nevyhýba ani vyššie postaveným profesiám.

platy.sk

Napríklad top manažérov, ktorí spia menej ako 6 hodín denne, je na Slovensku asi 21 percent. Najvýznamnejšou oblasťou, ktorá zamestnancom na Slovensku spôsobuje stres, sú finančné problémy prameniace z nízkych zárobkov, ktoré nestačia pokrývať životné náklady. Tento aspekt označila za kľúčový stresový faktor až 31 percent respondentov, pričom o niečo častejšie ide o ľudí s nižšou úrovňou pozície.

  • bed
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].