Preletel osemtisíc kilometrov, aby si u nás založil rodinu

Len jedno-jediné hniezdisko má u nás mimoriadne vzácny sokol červenonohý. Prvých šesť vtákov z tohto ohrozeného druhu ku nám priletelo s plánom vychovať mláďatká.

Relax

Sokoly prekonali vyše 8-tisíc kilometrovú vzdialenosť zo subsaharskej Afriky a pripravujú sa na párenie. „Zaujímavosťou je, že najskôr prilietajú samce a o niekoľko dní na to samičky. Načasovanie tohtoročného príletu je podobné ako po iné roky. Druh je na Slovensku kriticky ohrozený. Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa u nás vyskytovalo 70 párov, ich počet však rapídne klesal a v roku 2012 už nebolo zaznamenané ani jedno úspešné hniezdenie,“ hovorí Roman Slobodník Ochrany dravcov na Slovensku.

Fešáci: Sokol červenonohý patrí medzi najkrajšie dravce.
Fešáci: Sokol červenonohý patrí medzi najkrajšie dravce.
www.dravce.sk

Fešáci: Sokol červenonohý patrí medzi najkrajšie dravce. Foto: www.dravce.sk

Nestavajú vlastné

Ochranári preto naštartovali projetk na záchranu sokolov červenonohých a postupne zaznamenávajp úspechy. Vlani u nás zahniezdilo päť párov, ktoré spolu priviedli na svet 19 mladých. Ochranári spolupracujú s maďarskými kolegami, ktorí dokázali v priebehu necelých desiatich rokov zvýšiť populáciu sokola červenonohého zo 600 na viac ako 1000 párov. „Tento druh je špecifický tým, že sa živí predovšetkým hmyzom a rovnako ako iné sokoly si nestavia vlastné hniezda,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Počas piatich rokov už ľudia vytvorili vvyše 300 miest, kde smôžu sokoly zahniezdiť. Sú v podobe búdok a špeciálnych podložiek. Na juhozápadnom Slovensku vysadili 900 stromov, prevažne na plochách, ktoré využívajú poľnohospodári. Podarilo sa im tiež zakázať odstrel krkavcovitých vtákov, ktorých hniezda sokoly využívajú. To, koľko mláďatiek dokážu tento rok vychovať vzácne sokoly bude závisieť teda najmä od dostatku potravy.

Relax

Vianočné tipy na darček