Prístroj vyvinutý americkými vedcami vám vraj odfotí auru

Špeciálny fotoaparát zachytí bioenergetické pole človeka, z ktorého sa dá vyčítať stav tela a mysle.

Nikoletu sme stretli na ezoterických dňoch v bratislavskej Inchebe. Pred jej stánkom sa neustále striedali ľudia. Niektorí sa len prišli objednať na presný čas fotografovania, iných sme videli dychtivo načúvať aurovej terapeutke.

„Chodíme k nej pravidelne. Veštkyniam veľmi neveríme, ale Nikoleta Zsigóová nám z fotografie urobí vždy zaujímavý výklad,“ priznávajú dve dámy z Dunajskej Stredy. V rukách už držia fotku tváre obklopenej rozmanitými farbami.

Na vysvetlenie, čo dúhové kombinácie znamenajú, si ešte chvíľu počkajú. Tak ako ja. Ale oplatilo sa. Či už prístroju, ktorý fotografuje auru, veríte, alebo nie, občas nezaškodí, keď sa na vás niekto či niečo pozrie inými očami…

Mám pochovať minulosť

Usadím sa na stoličke. Nikoleta cezo mňa prehodí čierne rúcho, takže si pripadám trochu ako u kaderníčky. Zbavím sa šperkov na rukách a obe dlane pritlačím na malé modré kovové škatuľky po stranách. Oproti stojí Nikoleta za prístrojom, ktorý o pár sekúnd vytvorí fotografiu. Moja tvár je na nej obklopená akousi žltozelenou machuľou.

„Veľmi sa mi páčite,“ spontánne zareaguje a pokračuje. „Zelená farba vo vašej aure stelesňuje čistú Božiu lásku, ktorá vychádza zo srdca. V tomto centre sa stretávajú spodné zemské energie s duchovnými, v srdci sa prepája osobnosť s dušou.

Jeden zo štrnásťtisíc ľudí má zelenú auru. Je to energia, ktorá na ľudí veľmi pozitívne pôsobí. Vaša prítomnosť iných pohladí bez toho, žeby ste pohli prstom. Radi vás vyhľadávajú aj problémoví ľudia, aby ste im pomohli s ich ťažkosťami,“ číta z farebnej fotografie.

Ďalšie Nikoletine slová zďaleka nie sú také optimistické. Väčšinu lásky vraj investujem do iných a nie do vlastného uspokojenia. „Vaša aura ledva žije. Ako chcete uspokojovať potreby iných, keď tie vaše trpia? Celou náručou rozdávate a pritom nič nechcete. Lenže potom ste vyčerpaná. V koreňovej čakre je zaseknutý nepokoj. Zle spracovaná alebo nevyjasnená minulosť,“ sprísňuje tón hlasu moja spoločníčka.

Svoju energiu podla nej míňam na neexistujúce veci, ako je minulosť, a nie na užívanie prítomnosti. Nuž, trafila klinec po hlavičke. „Potom vám energia pretečie cez prsty. Vyrovnajte sa s minulosťou a potom nabehne nový elán, doslova naskočí nová iskra,“ tvrdí fotografka aury.

V oblasti krku mám na fotografii jemnú červenú farbu. Čo znamená? „Podliehate obmedzeniam, ktoré vás tlačia. Snažíte sa vtesnať do nejakých noriem a pravidiel, len aby ste nespôsobili problémy. Lenže potom tú energiu v sebe dusíte a môže sa to prejaviť náladovosťou a precitlivenosťou,“ pripomína.

Aj keď vraj mám vyvinutú intuíciu, rozpráva vo mne tisíc hlasov a neviem, ktorý je ten pravý. „Potom ste v chaose a zmätkujete!“ nešetrí ma.

Čítajte viac:

Čarovanie za 5000 eur: Mágovia sľubujú zázraky na počkanie

Prvá na Slovensku

Keď som si vydýchla od záplavy informácií o sebe samej, prečítaných z farieb okolo mojej tváre a zachytených navonok obyčajným polaroidom, Nikoleta Zsigóová z Hurbanova sa podelila o svoj príbeh. Jej cesta k foteniu aury sa začala pred niekoľkými rokmi.

Svoj príbeh nám porozpráva od momentu, keď úspešne zvládla štátnice na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Domov sa inžinierka ekonómie vracala plná radostných emócií z dobre vykonanej práce i nadchádzajúcich prázdnin.

„Lenže stratila som frajera. Opustil ma. Hľadala som teda svojho milovaného psa, ale aj ten sa stratil. Zrútila som sa,“ opisuje Nikoleta. Priateľka sa nemohla pozerať, ako zo dňa na deň chradne a trápi sa. Začala ju ťahať k rôznym veštkyniam, dúfajúc, že pomôžu Nikolete zorientovať sa v sebe samej a možno nájdu príčinu jej nešťastia.

„Ale veštkyne len trepali hlúposti. Som veľmi racionálny človek,“ dodáva mladá žena. Napriek týmto slovám však opíše skúsenosti z roku 2004, ktoré sa veľmi rozumom vysvetliť nedajú.

„Kamarátka urobila ešte jeden pokus - vzala ma na fotenie aury. Týždeň pred termínom sa mi každý večer pred zaspaním začali ukazovať zvláštne obrazce. Nerozumela som im, tak som každý nakreslila. Presne sedem dní pred fotením aury,“ spomína. Obrázky vzala so sebou do Budapešti, kde si dala u jedného muža odfotografovať auru. Ten jej povedal, že o pár rokov prevezme jeho žezlo.

„Najprv som tomu neverila, ale keď som o pár rokov sedela v kaviarni, zbadala som jednu knihu, ktorú mi odporučil. Otvorila som ju a v nej boli moje obrázky. Neuveriteľné!“ dodáva. Opäť teda navštívila v Budapešti muža, ktorý fotografoval auru, a stala sa jeho žiačkou.

Naučila sa pracovať s AuraCamerou 6000, ktorá pochádza z USA, z Kalifornie. „Ide o špeciálny prístroj vyvinutý americkými vedcami na čele s Guyom Cogginsom. Je to jediný prístroj svojho druhu na Slovensku. A takisto sme jediné certifikované pracovisko so špeciálne vyškoleným personálom,“ tvrdí Nikoleta.

Čítajte viac:

Veštkyniam veria aj biznismeni. Pozor na podvodníčky!

Pomáha, ale nelieči

„Prístroj cez dlane sníma vašu energiu, zachytí vo vás frekvenciu a podľa toho rozmiestni okolo vás farby. Je to vlastne elektromagnetická snímka,“ vysvetľuje Nikoleta Zsigóová.

V čom teda diagnostika z fotografie aury spočíva? „Na základe sýtosti, kombinácie, intenzity farieb sa dajú vyčítať rôzne stavy človeka. Niektorí ľudia ku mne prišli sedemkrát a nič v ich aure sa nezmenilo. A niektorí prídu trikrát a vždy majú iné farby,“ opisuje.

V prípade stabilnej osobnosti sú zmeny v aure menej výrazné ako u labilného človeka. „Aj preto robíme opakované sedenia, kde sa odhaľujú trvalé zložky energetického poľa. Ak sa isté útvary v aure pravidelne opakujú, môžu poukazovať na trvalé poškodenie istých štruktúr nášho života, ktoré vplývajú napríklad na vznik chorôb,“ objasňuje naša spoločníčka.

Nikoleta upozorňuje, že žiadna farba nie je lepšia alebo horšia. Všetko závisí od situácie a od konkrétneho človeka. „Ak niekto potrebuje relaxovať, dobré sú odtiene fialovej. Ale keď máte náročný deň a potrebujete energiu, vhodná je napríklad červená farba v aure,“ vymenúva.

Najčastejšími klientmi sú ženy v strednom veku, hlavne mamičky. Veľký záujem prejavujú aj úspešní funkcionári. Načo vlastne takáto fotografia aury a jej interpretácia človeku poslúžia?

„Jednoducho sa snažím zistiť, ako si môže človek pomôcť, zlepšiť svoj život a napredovať. Neliečim, nezasahujem, len objasňujem,“ dodáva.

Farebný obal

Aura je jedným z najčastejšie používaných slov v ezoterickej terminológii. Opisujú ju ako elektromagnetický obal každého živého organizmu.

„Je nosičom energetických, charakterových a povahových zložiek, ktorých vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, duševné a duchovné vlohy a funkcie organizmu,“ hovorí Nikoleta Zsigóová.

Vysvetľuje, že vzájomné postavenie a prelínanie určitých farieb i veľkosť samotnej aury vyjadrujú celkový stav tela a ducha. „Aura, podobne ako genetický kód, je u každého človeka jedinečná, špecifická a nezameniteľná,“ dodáva.

Aurová energia sa sústreďuje do siedmich energetických centier - čakier. „Sú to body lievikovitého tvaru umiestnené pozdĺž chrbtice, v ktorých víri životná energia.

Túto energiu využívame napríklad na vytvorenie určitých pocitov alebo myšlienok, preto sa čakry považujú za dodávateľa stavebného materiálu pre dôležité životné procesy. Nesprávne fungovanie jednej alebo viacerých čakier môže byť príčinou porúch na rôznych úrovniach nášho bytia,“ dodáva Nikoleta.

Len náhodná úspešnosť

Je naozaj prístroj na meranie aury či bioenergetického poľa človeka taký výnimočný? „Jav známy ako Kirlianov fenomén pozorovali na fotografiách už v devätnástom storočí. A hoci o ňom koluje množstvo mystifikácií a výmyslov, nie je vôbec záhadný,“ hovorí vedecký publicista Dušan Valent.

Prírodovedec tvrdí, že ide o čisto fyzikálny jav. „V súvislosti s elektrinou a vlhkosťou vznikne oblasť ionizácie plynu. Tá sa prenesie z objektu na povrch emulzie fotografického filmu a zmení elektrický náboj na filme.

Vo vákuu, teda bez prítomnosti ionizovaného plynu, sa Kirlianov obraz neobjaví. Ak by skutočne išlo o fotografiu aury či ‚životnej energie‘, odfotili by ste ju. Navyše, Kirlianova fotografia vznikne aj okolo mŕtveho tela či skaly,“ upozorňuje.

Prípadnú spojitosť medzi povahou tohto obrazu a zdravotným stavom už vedci v minulosti skúmali. „Ukázalo sa, že na obraz vplývajú aj desiatky faktorov, ktoré s organizmom nesúvisia. Dojem o úspešnom diagnostikovaní možno vytvoriť len klamlivými psychologickými technikami, s akými pracujú napríklad jasnovidci a pre zábavu kúzelníci,“ nešetrí kritikou Dušan Valent.

Tí, ktorí čítajú z fotografie aury, podľa neho využívajú všeobecné a neoveriteľné diagnózy a spoliehajú sa na sklon človeka pamätať si viac akési zásahy ako nesprávne tvrdenia.

„Samozrejme, takíto ľudia majú v rukáve príhody neuveriteľne presných diagnostík, ktoré sú však neoveriteľné. Počet tých nepresných nespomenú. Ale čo je najdôležitejšie, keď sa takéto a podobné metódy ezoterickej diagnostiky testujú v kontrolovaných podmienkach, ich úspešnosť je zrazu neodlíšiteľná od náhody,“ dodáva.

Vianočné tipy na darček