Kto priveľa pozerá porno: Stratí záujem o skutočný sex.

Sexuálna anorexia je strašiakom mnohých spální

Ak trpíte sexuálnou anorexiou, vyvolávajú vo vás intímne dotyky taký odpor, ako u anorektičiek jedlo

Ľudia, ktorí trpia sexuálnou anorexiou, si nedokážu sex a potešenie z neho užiť, sú neustále v napätí a v strese. S touto komplikovanou diagnózou si pritom často nevedia poradiť skúsení sexuológovia ani psychiatri. Sexuálna anorexia tak spoľahlivo ničí stovky manželstiev a partnerov dokáže navždy odcudziť.

Bez záujmu o sex

V medicínskej literatúre sa pod pojmom sexuálna averzia, čiže znížená sexuálna túžba alebo tiež sexuálna apatia, rozumie strata záujmu o sex a zníženie erotickej túžby. V každom dlhodobom vzťahu k takémuto stavu podľa odborníkov môže dôjsť - je totiž normálne, že sa vyskytnú rozdiely v sexuálnej túžbe. Jeden z partnerov by sa rád miloval, druhý partner na to nemá myšlienky, chuť či náladu. Kedy je však „nechcieť“ ešte normálne a kedy už treba vyhľadať odbornú pomoc? Psychológ Douglas Weiss termínom intímna anorexia označuje formu odcudzenia, ktoré podľa neho spočíva v odmietaní emocionálnej, duchovnej a sexuálnej intimity jedným z manželov či partnerov. Odborníkom na partnerské vzťahy je pritom známejší termín sexuálna anorexia.

„Ako prvý ho použil americký bádateľ Patrick Cannes a označil tak abnormálne nízky záujem o sex, hoci osoba by ho bola bez problémov schopná, nedostatok chuti na sex, ale aj cielené vyhýbanie sa mu,“ vysvetľuje tento zaujímavý fenomén šéfka Inštitútu partnerských vzťahov Laura Janáčková. Populárna psychologička a sexuologička tvrdí, že „sexuálna apatia neznamená len nedostatok záujmu vykonať pohlavný styk, ale zahŕňa i nezáujem k celej sexuálnej činnosti, ako je napríklad masturbácia, snívanie, sexuálne fantázie, vnímanie príťažlivosti osôb vrátane partnera. Títo ľudia navyše nemajú pocit sklamania a frustrácie ani pri dlhodobej sexuálnej abstinencii,“ dodáva Janáčková. Veľmi často sa u postihnutých objavuje napríklad strach z toho, že pri akte zlyhajú alebo dostanú pohlavnú chorobu.

Tajomstvo si vzal do hrobu: O Jozefovi Bednárikovi nikto dodnes nevie, ako to bolo v jeho živote so ženami či s mužmi. Vášnivo miloval len prácu.Foto: profimedia

Vina digitálnej éry?

Vzťahový chlad má podľa Janáčkovej vždy viac príčin, na sexuálnu anorexiu má veľký vplyv digitálna éra. Mnoho ľudí totiž neodkladá mobil ani pri večeri, trávi hodiny na počítači, tablete alebo sledovaním televízie a často majú väčšiu väzbu na priateľov na sociálnych sieťach ako na reálnej osobu, do ktorej sa zamilovali a vytvorili s ňou partnerské spolužitie. „Už dlhší čas sa vie, že virtuálne vzťahy, pornografia a ďalšie erotické materiály môžu u niektorých jedincov viesť až k odtrhnutiu od reality a skutočných vzťahov,“ potvrdzuje psychologička Marcela Vojířová a dodáva: „Reálne vzťahy a intimita potom ľudom v porovnaní s virtuálnym svetom môžu pripadať ako nezaujímavé a málo akčné, preto o ne postupne strácajú záujem.“

Podľa Laury Janáčkovej môže viesť k strate libida napríklad i stres. „Príčinu treba hľadať v poklese hladiny testosterónu, ktorý ovplyvňuje sexuálnu túžbu,“ tvrdí psychologička v jednom zo svojich odborných článkov. Stres tlmí väčšinu funkcií organizmu vrátane sexuálnej a reprodukčnej. Čo sa týka sexuálnej anorexie, vo väčšine prípadov sú spúšťačom psychické príčiny, napríklad nízke sebavedomie, depresia, neprijatie seba samého a svojho tela, úzkosť, sexuálne zneužitie alebo nevyhovujúci partnerský vzťah. „Je nutné tiež zdôrazniť úlohu sexuálnej nudy v dlhodobých vzťahoch. Rutina tu môže viesť k znechuteniu a únave, čo vyvoláva poruchy chuti na sex a niekedy aj absolútny nezáujem oň,“ tvrdí otvorene jedna z najpopulárnejších českých odborníčok na partnerské vzťahy súčasnosti.

V znamení náruživosti

Zo skúseností zahraničných odborníkov vyplýva, že intímnou anorexiou trpia veľmi často ľudia, ktorí zažili sexuálne zneužívanie. Ich mimoriadne mrazivá skúsenosť v nich spôsobuje strach z emocionálneho, ale i fyzického spojenia s partnerom - i keď milujúcim. Obeti sexuálneho zneužívania hľadajú bezpečie v odstupe a kontrole. Aby to nebolo také jednoduché, ani ľudia trpiaci sexuálnou anorexiou sa nemusia sexu vyhýbať stále a až do konca života. Sú údajne mimoriadne úspešní nielen vo dvorení a v zvádzaní, ale i získavaní partnera. To všetko však často rýchlo vyprchá a začnú svojej polovičke odmietať lásku, sex aj pozornosť. Obdobie absolútnej sexuálnej abstinencie sa tak môže striedať s obdobiami, ktoré sú v znamení sexuálne náruživosti, podobne sa u ľudí trpiacich mentálnou anorexiou môžu objavovať obdobia záchvatového prejedania. Údaje o tom, koľko párov sexuálnou anorexiou trpí, sa rôznia.

Podľa amerického psychológa Douglasa Weissa, ktorý sa touto diagnózou zaoberá celý život, postihuje nejaká forma sexuálnej anorexie až tridsať percent párov. Iné odborné odhady sú triezvejšie a hovoria o necelých desiatich percentách. Avšak v jednom bode sa sexuológovia a psychológovia zhodujú - väčšina postihnutých párov si to nie je ochotná priznať. Možné komplikácie pri odhaľovaní pravej príčiny intímnych partnerských problémov pripúšťa i psychologička Laura Janáčková: „Obdobie zamilovanosti trvajúce dva až tri roky natoľko ,intoxikuje‘ organizmus, že človek je niekedy vybičovaný a sám prekvapený svojimi výkonmi.“ Ak žijete s intímnym anorektikom, neznamená to ešte, že je váš vzťah odsúdený na zánik. „Vhodná je pomoc odborníka, sexuológa, psychológa. Vzťahová a párová terapia je aj základom riešenia iných sexuálnych problémov. V rámci sexuálnej terapie býva účinný aj vhodný sexuálny nácvik,“ odporúča psychologička Laura Janáčková.

Vianočné tipy na darček