Iná mierka: Kým muži s vyšším počtom mileniek sú považovaní za hrdinov, ženy dostávajú nelichotivú nálepku ľahkonohých nýmf.

Sexuálna gramotnosť sa nemeria počtom milencov

Aj v erotike platí, že menej môže byť niekedy viac.

Každý má svojho prvého a s plynúcim časom i posledného sexuálneho partnera. Medzi nimi defiluje menej alebo viac „medzimilencov“. Nájdu sa aj takí, pre ktorých je prvý partner zároveň tým posledným. Koľko sexuálnych partnerov je ideál a čo robiť v prípade, že jeden z partnerov je skúsenejší ako ten druhý?

Kvalita verzus kvantita

V prvom rade treba pamätať na to, že nie vždy vyhráva kvantita nad kvalitou. Výnimky potvrdzujú pravidlo, no priority si musí stanoviť každý sám. Kým pre jedného je určujúca kvalita sexuálneho zážitku, pre iného je rozhodujúci vysoký počet sexuálnych partnerov. Zaujímavé potom je, keď sa ľudia s rozdielnymi pohľadmi na sexualitu stretnú ako milenci. Príkladom, ako to môže dopadnúť, je príbeh 23-ročného Petra, od narodenia plachého introverta.

Puritánska výchova rodičov spôsobila, že Peter ťažko nadväzoval kontakty s dievčatami. Keď konečne našiel tú pravú, šokovala ho pestrým sexuálnym životom. Prvého chlapca spoznala v trinástich a odvtedy prešlo jej posteľou niekoľko milencov. Vďaka bohatým skúsenostiam už presne vie, čo má rada a čo jej partner „musí“ dať.

„Neviem si rady, či do toho mám ísť, alebo sa dať najskôr ‚zaučiť‘. Alebo si mám radšej nájsť úplne inú babu, ktorá nemá toľko skúseností?“ pýtal sa Peter na jednom z anonymných internetových fór. Jeho otázka odštartovala dlhú výmenu názorov, nezriedka veľmi radikálnych a urážlivých. Niektorí mu vyčítali nedostatok skúseností, iní oceňovali jeho úprimnosť a „čistotu“.

Odborníci tvrdia - skúsenosti a sexuálnu gramotnosť nemožno merať počtom partnerov. Aj človek, ktorý mal sex s jedným partnerom, môže mať viac skúseností a väčšiu sexuálnu fantáziu ako promiskuitnejší jedinec. Naopak, ani v prípade, že sú obaja partneri úplne neskúsení, nemusí to automaticky znamenať pohromu. „Rovnako, ako sa partneri musia zladiť v mnohých iných oblastiach a naučiť sa vyjsť si navzájom v ústrety, aj spoločný sex potrebuje určitý cvik a čas na to, aby ste spoznali potreby a túžby toho druhého,“ upozorňuje Laura Janáčková z Inštitútu partnerských vzťahov.

Petrovi, ale aj ostatným v podobnej situácii radí predovšetkým netrápiť sa prípadným nepomerom v oblasti sexuálnych skúseností. Etapu vzájomného zladenia totiž musia absolvovať aj tí najostrieľanejší. „Naopak, neskúsený partner môže považovať poznatky svojej partnerky za výhodu - zrejme už pozná svoje telo a môže i jemu pomôcť prebudiť správne reakcie,“ dodáva.

Učiť sa, učiť sa, učiť sa

Janáčková zdôrazňuje, že sexuálna skúsenosť alebo neskúsenosť nevypovedá o ľudských kvalitách a schopnosti nadviazať funkčný vzťah. „Je nezmysel meniť partnerku, ktorá vám vyhovuje a s ktorou si dokážete predstaviť dlhodobejší vzťah, len preto, že je v posteli skúsenejšia. Určite by pre vás nebolo lepším riešením hľadanie ‚panny‘, ktorá bude síce rovnako neskúsená ako vy, ale nebudete si s ňou rozumieť z ľudskej stránky,“ dôvodí.

Známy český sexuológ Radim Uzel pripomína, že rovnako ako sa človek musí naučiť riadiť auto či vymeniť žiarovku, je to aj s pohlavným stykom. „Bez tréningu ide iba dýchanie, prehĺtanie a úchopový reflex. Všetko ostatné sa musíme učiť,“ vysvetľuje. Výnimkou sú zástupcovia živočíšnej ríše, ktorým to ide, na rozdiel od človeka a niektorých antropoidných opíc, akosi samo od seba.

„Ak mladý opičiak nikdy nevidel párenie rodičov alebo starších súrodencov, nevie, ako na to. Keď sa potom ocitne osamote s tou najkrajšou opičou samičkou, úd sa mu síce stoporí, no nevie, čo má s ním robiť.“ Uzel dodáva, že proces sexuálneho učenia prebieha celoživotne. Skúsenejší sexuálny partner odovzdáva poznatky menej skúsenému a tak dokola.

Rozdielna optika

Problém je, že spoločnosť sa napriek sexuálnym revolúciám a emancipácii pozerá inak na skúsených mužov a inak na ostrieľané ženy. Zatiaľ čo od mužov sa akosi automaticky očakáva, že budú toho vedieť viac a partnerku poučia, skúsené ženy pôsobia podozrivo a nedôveryhodne.

„Muž väčšinou býva na svoje sexuálne zručnosti hrdý a radostne zasväcuje do tajov lásky svoju menej skúsenú partnerku,“ hovorí Janáčková. Ženy to majú v tomto smere ťažšie. „Skúsenejšie partnerky často upadajú do rozpakov. Kladú si otázku, či partner nepochopí ich zručnosti ako známku promiskuity. Často sa až boja ukázať, ako dobre ovládajú posteľnú gymnastiku, aby to nevyzeralo nemravne.“

Psychologička tvrdí, že v jej ordinácii pribúda klientok, ktoré sa na ňu obracajú s otázkou, ako to mužskému nemehlu vysvetliť, aby okamžite nenasledovala podozrievavá otázka: „Kde si sa to naučila?“

Takým ženám by mohol pomôcť jednoduchý manéver. Janáčková radí, nech si s partnerom pozrú pornografický film. Dôležitý je výber - namiesto extrémnych podôb posteľnej gymnastiky treba zvoliť snímku zobrazujúcu normálny pohlavný styk. Muž získa pocit, že na všetko prišiel vlastne sám. A ocení, že jeho skvelá žena je ochotná pozerať si s ním porno len preto, aby sa niečomu novému priučili.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní