Maximiliánova fontána

Tajné latinské nápisy v Bratislave. Viete, čo znamenajú?

„Prosíme vás, nehádžte nám ohorky do pisoárov, ani my vám necikáme do popolníkov!“ – nápis v pánskej toalete v jednej kaviarni na riviére v Šibeniku. „Ó Panna Mária, ty, ktorá si počala nepoškvrnená, daj, aby som ja, poškvrnená, nepočala!“ – musela to byť naozaj úpenlivá prosba, lebo ktosi si dal tú námahu, že celý tento text vyryl do lavičky v Prahe.

To sú však už časy moderné, v tých starších sa nosila latinčina, ktorej dnes už rozumie málokto. Angličtina prebrala svetovládu tak, že už aj vedecké tituly sa čítajú – po anglicky. Napríklad také „píejdždí“, čiže PhD. Ale latinské nápisy aj tak zatiaľ nikto nezmazal. Chodíte okolo nich v Bratislave denne, ale viete, čo znamenajú?

Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí

Ak sa lepšie prizriete podstavcu, na ktorom muž stojí, zistíte, že je popísaný ako reklamný pútač. A z každej strany. Ako sa píše v knižke Bratislava Mateja Bela, súvisia s privedením prameňov do centra mesta a znamenajú toto: „Najs. Max Emilián II., rím. Cisár, kráľ český, arcivojvoda rakúsky, Korunou kráľovstva Uhorského 8. sept. roku Kr. 1563 v Bratislave korunovaný. Pútnik! Keď sa osviežiš týmto prameňom, nezabudni vyprosiť pre uhorského kráľa a kráľovstvo požehnanie, pre prameň trvanie. A zdravý odíď.“

Z južnej strany je zasa napísané: „Veľká Mária, ó, veľkého cisára dcéra Karola, ty, spojená manželským zväzkom tiež potomkom cisárskym, ochráň s manželom nám, prosíme, prameňa vody svätého tu, nymfa a patrónka, by chválili vždy pokojným šumením.“Ak vámtexty, pripomíname, že sme citovali iba dva zo štyroch, nepripadajú také záživné ako tie zo Šibeniku či z Prahy, vedzte, že ich „utvorili roku pána 1572“.

Stará radnica a Stĺp Panny Márie

Od Maximiliánovej fontány stačí prejsť iba pár metrov, k Starej radnici, a latinčinári sa zase dozvedia niečo, čo pre ostatných zostáva utajené. „Vrbs strVXIt, teXIt reX Ipse...“ Tento nápis, ako uvádza spomínaná kniha, súvisí so stavbou zvonice. A čo to je? „Stavalo mesto, zakryl kráľ, podporil samotný Jova, tak ako chráni ho Karol, pomáha mestu aj Boh.“

Ešte pár krokov a ste pri Stĺpe Panny Márie a zase sa môžete začítať do historických prameňov na jeho južnej aj severnej strane. Zacitujme si aspoň tú južnú: „Na slávu Spasiteľa Ježiša Krista Pána nášho, nedávno svätokrádežne užívaného vo svätej hostii, na večne obnovovanú a stále viac rastúcu česť patrónky Uhorského kráľovstva, našej veľkej panej, Panny Márie, bez poškvrny počavšej, po vyhnaní Turkov, potlačení povstaní, zabezpečení mieru túto trofej víťazstva postavil 23. mája roku spásy 1675.“

Nuž, trochu iný jazyk, ale čosi to spoločné to má aj s tou pražskou lavičkou, nemyslíte? Čítať sa oplatí, človek sa všeličo dozvie!


  • bub
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].