Umenie: Každý si stráži svoje know-how. Choreografia špičových ohňostrojov je tajná.

Tajomstvá ohňostrojov: Za efektným divadlom je presná matematika

Ohňostroj nie je len strelný prach, ale aj drevné uhlie či raketové motorčeky.

Rozžiarené oči a úsmevy šťastia. Nemý úžas či radostné jasanie. Také sú naše pocity a reakcie pri pohľade na oblohu žiariacu rôznymi farbami a obrazmi, ktoré šteklia našu fantáziu. Vidíme kvetiny, srdcia, zvieratká, smajlíky, vŕby, palmy aj nápisy. Ohňostroj nie je len zábava, ale aj veda a umelecké dielo. V západnej kultúre je synonymom úspechu a radosti, vo východnej symbolom očisty a nového začiatku.

Kuracia noha

Urobiť veľkolepý a nádherný ohňostroj je umenie aj matematika. Jeho prí prava môže trvať aj niekoľko týždňov. Treba vybaviť množstvo povolení, získať súhlas od majiteľov pozemku a samosprávy, a predovšetkým si vybrať bezpečné miesto, takzvané odpalište.

„Ideálne miesto je na vode, potom sú to veľké lúky a dedinské ihriská. Ak sú v okolí suché porasty, alebo miesta s rizikom požiaru, ohňostroj tam nerobím. Rušivým elementom je aj verejné osvetlenie, ktoré vie zobrať aj tridsať percent efektu ohňostroja. Všímam si priestor pre divákov a bezpečnostný okruh, ktorý je pri veľkých ohňostrojoch okolo stopäťdesiat metrov. Počítam aj s vetrom a nepredvídateľnými okolnosťami, čiže ohňostroj smerujem tak, aby dym nešiel na ľudí.

Výpočty: Gule sa odpaľujú na diaľku. Všetko je naplánované na sekundu presne. Foto: Tony Štefunko

Výsledkom obhliadky je mapa so zakreslením umiestnenia pyrotechnických predmetov, výbušnín, bezpečnostnej hliadky, požiarnikov, zdravotníka a stanovišťa divákov. Ak robíme ohňostroj v okruhu dvadsiatich kilometrov od letiska, celú akciu koordinujeme s leteckou riadiacou vežou,“ hovorí o príprave ohňostroja pyrotechnik Jozef Takáč, ktorého oheň fascinoval už od detstva.

„Od svojich piatich rokov som nevyšiel z domu bez zápaliek. Stále som ich bral otcovi. Svoju prvú raketu som odpálil ako vojak Varšavskej zmluvy na Karakumskej púšti v Kazachstane - bola stredného doletu,“ smeje sa pri tej spomienke.

Ohňostroje robí už takmer dvadsať rokov. „Po revolúcii to bola pre mňa výzva, pretože u nás sa robili veľmi ťažkopádne a finančne náročné ohňostroje. Odpaľovali ich vojaci, ktorí robili len základné efekty, ako je kuracia noha, dnes to voláme palma.“

Tajomné bomby

Dobrý ohňostroj musí mať s rastúcou dynamikou najskôr úvodné, potom stredné dejstvo a napokon veľkolepé finále. „Dôležité je urobiť si časovú os tak, aby nevznikla medzera medzi odpálenými bombami. To je chyba. Niekedy však treba zadymenú oblohu očistiť, vtedy sa robia vynútené časové odstupy.

Skúsený pyrotechnik to však robí tak, že zapáli fontány či stroboskopy, čiže prízemné efekty, do takzvanej prvej úrovne. Vrchné vrstvy vzduchu sa zatiaľ očistia od zadymenia. Každý pyrotechnik má svoju choreografiu. Ja začínam pozvoľna a tempo aj dynamickosť stupňujem. Ak je na prípravu pyromuzikálneho ohňostroja dostatok času, vdýchnem mu dušu, taký malý kúsok zo mňa,“ prezrádza Jozef Takáč.

Podľa neho treba ukázať variabilitu ohňostroja, jeho pestrosť a farebnosť. Dosiahne sa to premyslenou kombináciou rôznych guľových či cylindrických bômb a ich precízneho rozmiestnenia v teréne, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Skôr sa zdá, že kovové konštrukcie s valcovitými rúrami, takzvanými mažiarmi, sú chaoticky rozhodené po ploche, často dlhej sto až štyristo metrov. Sú však za tým presné výpočty a merania.

Tradícia: Malta je dramatickými ohňostrojmi preslávená, organizuje aj medzinárodné súťaže. Foto: Profimedia.sk

Do týchto mažiarov sa ukladajú guľové alebo valcové bomby, ktoré sa z nich odpaľujú a vytvárajú pestrú scenériu. Do jedného mažiara, ktorý môže mať rôznu výšku, priemer a sklon uhla, ide len jedna guľa. Pri veľkom ohňostroji sa ich použije aj tisíc. Guľa môže mať priemer až do tristo milimetrov a zložená je z dvoch základných častí, zo spodnej výmetnej a vrchnej efektovej. Spodná časť obsahuje čierny prach, ktorý po zapálení vystrelí do vzduchu obsah vrchnej časti. V závislosti od veľkosti môže guľa vyletieť až do výšky stodvadsať metrov.

„Do čierneho prachu je zavedený komunikačný zvod, ktorý má na začiatku zápalnicu. Tá horí tri až šesť sekúnd. V okamihu zážihu sa čierny prach premení na plyn, ktorý sa rozpína a tým guľovú bombu odpáli vysokou rýchlosťou z mažiara von,“ vysvetľuje proces vzniku ohňostroja Jozef Takáč. Vo vrchnej, efektovej komore, ktorá je z ekologického lisovaného papiera, sú uložené svetličky. Tie sú rozmetané do okolia.

„Medzi výmetnou a efektovou časťou je takzvaný oneskorovač, ktorý zabezpečí výbuch guľovej bomby pred kulminačným bodom, teda vo výške asi stodvadsať metrov. Tú bomba dosiahne za necelé dve sekundy. Zápalná výmetná zložka následne vystrelí všetky svetličky,“ objasňuje pyrotechnik.

Fantázia

Drobné svetličky majú rôzne tvary, farby a zloženie, podľa efektu, aký plánujeme vytvoriť. Ak chceme na oblohe vidieť srdce, svetličky sú už vnútri gule ručne ukladané do tohto tvaru. „Ich presným uložením vytvárame obrazce. Farby zase vytvárajú horiace kovy. Sú štyri základné - červenú tvorí stroncium, zelenú bárium, modrú meď a zlatú sodík. Svetličky sú nabaľované rôzne v určitých vrstvách v zariadení pripomínajúcom miešačku.

Keď napríklad na chemickú zlúčeninu stroncia nabalíme substanciu s obsahom medi, zapáli sa najprv na modro a keď táto časť prehorí, svetlica sa zmení na červenú. Blikavky sa zase nabaľujú do horľavého a menej horľavého materiálu. Po zapálení chvíľu horia, chvíľu nie, podľa toho, ako plameň prehára medzi pyrozložkami, takto blikajú,“ zasväcuje nás odborník.

Efekty sa najčastejšie volajú podľa kvetín. Základnou je pivonka, ktorá vyzerá ako vianočná guľa. Ľalie sú zase hlučné a veľké s ťahavými stonkami, ktoré vznikajú tak, že guľa už odspodu ťahá akúsi kométu. Najnovšie sú kolosálne púpavy, ktoré zakryjú celé nebo. Existujú aj tulákové bomby, kde sa dovnútra svetličiek dávajú raketové motorčeky, ktoré sa špirálovo točia. Sú hlučné a explodujú niekoľkonásobne. Vyrábajú sa aj na Slovensku. Konský chvost sa zase ťahá smerom dole v úzkom dlhom páse.

„Existuje asi dvetisíc druhov takýchto efektov. Snažíme sa využívať rôzne nové. Máme aj hady, slimáky, smajlíky, robia sa srdcia aj päťcípe hviezdy. Na finále sa používa zvyčajne brokát či v japončine camuro, ktorý je najkrajší a paradoxne najlacnejší, pretože sa vnútri svetličiek využíva drevné uhlie. Obloha vyzerá, akoby ste skutočne vyhodili do vzduchu obrovskú pahrebu s drevným uhlím,“ uchvacuje nás Jozef Takáč.

Vystavané: Najkrajšie ohňostroje dosahujú päť až sedem úrovní. Foto: Michal Smrčok

Veda s umením

Priebeh ohňostroja má presný harmonogram, ktorý sa riadi vopred pripraveným technologickým plánom s matematickými výpočtami a tabuľkami. Obsahuje názov každého jedného efektu, čas jeho trvania, kedy, odkiaľ a z akého uhla sa vystrelí, akú úroveň, čiže výšku dosiahne, a tiež informáciu o kalibroch. Tie najlepšie ohňostroje môžu mať nad sebou až päť úrovní. Každá je v časovom harmono grame na stotinu sekundy presne a podrobne rozpísaná. V tomto scenári sa zvýrazní aj použitie výbušnín, na ktoré sa vzťahuje osobitná legislatíva a podmienky manipulácie. Používajú sa iba pri najväčších ohňostrojoch.

Bezprostredne pred začiatkom ohňostroja sa robí niekoľkonásobná kontrola umiestnenia výrobkov a ich zabezpečenie. Hlavný odpaľovač skontroluje, či sú gule uložené správnym smerom a či sú dotlačené až na dno mažiara. V opačnom prípade by nedosiahli potrebnú výšku, ale explodovali by už v tej minimálnej a mohlo by dôjsť aj k ťažkým úrazom. Mažiarové konštrukcie musia byť pevne ukotvené v zemi. Vrecia s pieskom ich chránia pred prevrhnutím. Nesmú sa ani balisticky prekrývať, pretože by sa gule mohli zraziť a vytvoriť takzvaný biliardový efekt. Ich pozície sa vymeriavajú laserom presne na centimetre.

Na prípravu a odpaľovanie profesionálnych ohňostrojov je potrebný preukaz odpaľovača ohňostrojov, ktorý vydáva ministerstvo hospodárstva. Pyrotechnik ho dostane až po úspešnom absolvovaní skúšok pred komisiou Hlavného banského úradu. Obnovuje sa každých päť rokov. Preukazuje sa nielen bezúhonnosťou, potvrdením o dobrom zdravotnom stave, ale musí absolvovať aj trojtýždňový kurz a šesťmesačnú prax. „Skúšky sú prísne a zloží ich zvyčajne len do šesťdesiat percent uchádzačov. Dôraz sa kladie nielen na praktickú časť, ale aj na platnú legislatívu, ktorá sa často novelizuje,“ dodáva Jozef Takáč.

Začal to čierny prach a ryža

Ohňostroje sú úzko spojené s vynájdením čierneho, respektíve strelného prachu. Prvýkrát sa o ňom hovorí na začiatku nášho letopočtu, keď sa v Číne začala na vojenské účely používať zmes dusičnanu draselného, síry a drevného uhlia, teda základ strelného prachu.

Už v siedmom storočí sa používal na pohon rakiet a náplň granátov. Do Európy sa dostal v trinástom storočí. Číňania začali ako prví robiť aj ohňostroj. Namiesto svetličiek vystreľovali ryžu, ktorá sa predtým namočila do okysličovača a po vystrelení horela. Doteraz sa používa ako najlacnejšia náplň do ohňostrojov. Prvé rotujúce slnká osvetľovali kráľovský trón za vlády Ľudovíta XIV.

„Niektoré zdroje uvádzajú, že ohňostroje majú až štyristoročnú tradíciu. Tento biznis sa v západnej Európe dedí z otca na syna. Keďže si každý stráži svoje know-how, nevzniká pyrotechnika vo veľkých fabrikách, ale v malých rodinných firmách. Najväčším producentom pyrotechniky je síce Čína, ale choreograficky v ohňostrojoch výrazne zaostáva. Chýba jej kreativita. V tomto sú veľmocami Španielsko, Taliansko a Malta,“ hovorí pyrotechnik Jozef Takáč, ktorého fascinujú najmä ohňostroje na Malte.

„Robia úplne netypické výrobky, majú špeciálne mažiare, strieľajú takmer každý deň. Začínajú ráno na jednom kopci, o hodinu strieľajú na druhom. Na Slovensku za desať minút všetko vystrieľame, u nich je to prehliadka výrobkov na dlhú noc. Celé mesto si sadne k vínku, mestský ruch stíchne a všetci sa pozerajú na oblohu, kde každú minútu vystrelí jedna guľa. Môže mať až sedem poschodí, každé je iné. Je to nádhera. Nie sú však ochotní výrobky predať. Ohňostroj je ich národná hrdosť. Dokonca som videl na vlastné oči, ako mal chlapec na birmovke v kostole tričko s Pannou Máriou s ohňostrojom v pozadí. Nechceli mi ho však predať,“ rozplýva sa.

Dodáva, že Talianom sa zase nik nevyrovná v kreativite a ich ohňostroje si objednávajú arabskí šejkovia. Na Slovensko sa väčšina pyrotechniky dováža z Číny. U nás sa vyrábajú hlavne iniciačné pomôcky, ako sú pálniky, ktoré spustia na diaľku celý ohňostroj.

Neskláňať sa

Od roku 2009 platí na Slovensku nové nariadenie vlády o pyrotechnických výrobkoch v súlade s európskymi normami. Podľa toho delíme pyrotechniku na štyri kategórie. Do prvej patria výrobky, ktoré sa môžu dostať do rúk deťom od pätnásť rokov. Ide napríklad o lietajúce včielky alebo búchajúci hrášok. Do druhej kategórie patria výrobky pre osoby nad osemnásť rokov. Väčšinou sú to rakety, petardy a niektoré kompaktné súpravy.

V tretej sú výrobky s väčším množstvom pyrozložiek určené pre osoby nad dvadsaťjeden rokov. Ide o malé namixované ohňostroje s rôznymi efektmi, ktoré si môžete odstrieľať aj sami. Dokážu zastúpiť aj profesionálneho pyrotechnika. Vo štvrtej kategórii sú výrobky, s ktorými môžu manipulovať len profesionálni pyrotechnici s platným preukazom. Pri manipulácii s akoukoľvek pyrotechnikou si treba riadne naštudovať návod na použitie. Aj laici musia dodržať bezpečnostný okruh, ktorý je uvedený na výrobku.

Pyrotechnik Jozef Takáč odporúča, aby s výrobkami manipulovala len jedna osoba, ktorá nebude piť alkohol. „Musí si zároveň skontrolovať, či je okolie čisté, bez suchých, ľahko zápalných porastov a látok, vyvarovať sa prekážok v smere výstrelu výrobkov, napríklad elektrického vedenia, budovy či drevín. Najväčšie nebezpečenstvo vzniká pri zlyhaní výrobku. Ľudia v snahe skontrolovať ho sa automaticky nadeň nahnú a neuvedomujú si, že môže tlieť ešte aj pol hodiny, teda hrozí vážny úraz pri nečakanej iniciácii. Treba ho nechať v pokoji minimálne pätnásť až tridsať minút, podľa údajov v návode na použitie, potom ho namočiť do vody na dvadsaťštyri hodín a zakopať. Nikdy sa nad pyrotechniku neskláňajte a nedávajte na ňu ruky. Aj pri zapaľovaní k nej treba pristupovať zboku,“ varuje odborník.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní