Čím viac sms pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať!

Vyhrajte 110 skipasov s týždenníkom PLUS 7 DNÍ !

Máte šancu vyhrať skipas do lyžiarskych stredísk Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Jasná len za 1 SMS!

Stačí si kúpiť aktuálne vydanie týždenníka PLUS 7 DNÍ a poslať sms na číslo 7011 v príslušnom tvare platnom pre dané súťažne kolo.

Čím viac sms pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať!

Žrebujeme každý týždeň!

Súťaž o 110 skipasov bude prebiehať štyri týždne v týždenníku PLUS 7 DNÍ č. 40-41-42-43 (od 4.10 do 30.10.2017 vrátane), vždy s iným heslom pre daný súťažný týždeň.

Zoznam všetkých výhercov bude uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ č. 46, ktoré bude v predaji od 15.11. 2017.

Cena spätnej SMS je maximálne 1 € s DPH. Služba je dostupná pre klientov Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., O2 Slovakia,s.r.o. a SWAN mobile, a.s. (4-ka) a technicky ju zabezpečuje Mediatex.s. r. o.

Všetky výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov SR. Účasťou v súťaži účastník udeľuje výslovný súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv na marketingové účely vydavateľstva News and Media Holding, a. s., alebo poskytnúť ich spoluorganizátorovi bez nároku na finančnú odmenu. Podrobné pravidlá súťaže nájdete tu.

VIDEO Plus 7 Dní