Problémy v spálni: Muži, ktorí zarábajú menej ako ich polovičky, častejšie užívajú lieky proti poruchám erekcie, tvrdia dánski výskumníci.

Zarábate viac ako partner? V posteli to môže začať škrípať

Lepšie zarábajúca manželka je pre niektorých mužov problém. Ak sa s tým nedokážu vyrovnať, nezriedka dochádza ku komplikáciám v milostnom živote.

V minulosti platilo, že muž bol hlavný a nezriedka jediný živiteľ rodiny. Žena pracovala v domácnosti bez nároku na mzdu. Ak prispievala do spoločnej kasy, tak iba symbolicky. Dnes nosí nejedna žena domov viac peňazí ako partner, a to napriek pretrvávajúcim rozdielom v platoch medzi pohlaviami.

Odborníci vravia, že finančná nerovnováha, v ktorej ženy dlhodobo prevažujú, môže negatívne poznačiť partnerské spolužitie. Výskumy ukazujú, že ak žena prispieva do spoločnej kasy väčším dielom ako muž, môžu nastať aj problémy v spálni.

Erekcia a úzkosť

Z analýzy uverejnenej v časopise Personality and Social Psychology Bulletin vyplýva, že muži, ktorí zarábajú menej než ich manželky, častejšie užívajú lieky proti poruchám erekcie. Dánski odborníci, ktorí sledovali viac ako dvestotisíc zosobášených párov, takisto zistili, že rozdiely v príjmoch partnerov majú negatívny vplyv aj na lepšie zarábajúce polovičky.

Úspešnejšie manželky častejšie užívajú lieky proti úzkosti a trpia nespavosťou. Nežiaduce výkyvy v psychickom a fyzickom zdraví zástupcov oboch pohlaví majú zrejme pôvod v tradičnom rozdelení rolí.

Muž ako hlava a živiteľ rodiny nosí domov viac peňazí, žena sa stará o deti a domácnosť. Ak pracuje, nie je taká úspešná ako partner a má automaticky nižší plat. Narušenie tradície môže spôsobiť problémy na viacerých frontoch. Počnúc osobnými nezhodami a končiac sexuálnou výkonnosťou.

Problém so sebavedomím

Viacerí odborníci sa zhodujú, že dôsledkom finančnej nerovnováhy môže byť znížené sebavedomie menej zarábajúceho muža, čo sa automaticky prejaví aj na jeho erektilnej funkčnosti či skôr dysfunkčnosti. Nemalý vplyv na to má aj lepšie zarábajúca manželka.

Rozhodujúce je, do akej miery dáva najavo svoju finančnú prevahu, či, nedajbože, nezosmiešňuje, nezhadzuje, nepotláča manželovo ego. Ak sa tak deje, výsledkom je partner s podlomeným sebavedomím, užívajúci lieky na prinavrátenie stratenej erekcie.

„Výkonnosť v milostnom živote je okrem dobrého zdravotného stavu závislá aj od sebaistoty muža. Ak je sebaistota niečím ovplyvnená, prejaví sa to na jeho erekcii,“ upozorňuje sexuologička a psychiatrička Danica Caisová.

Pripúšťa, že ak muž zarába menej ako žena, je pravdepodobné, že je zároveň v nižšom postavení, čo môže mať negatívny vplyv na jeho sebaistotu a sebavedomie. Aj keď na Slovensku neexistuje podobný prieskum, aký urobili dánski vedci, podľa odborníčky sa možno domnievať, že našinci sa v tomto smere nelíšia od mužov z iných krajín.

Začalo sa to v Biblii

Muž má byť hlavou ženy a žena sa mu má podriadiť, píše sa v Biblii v časti určenej manželstvu. Či už sa tým niekto riadi, alebo nie, tradičné delenie rolí je v mysliach ľudí hlboko zakorenené.

„Oddávna platilo, že súčasťou dlhodobej spokojnej párovej väzby je pocit muža, že dokáže zabezpečiť rodinu. Žena odnepamäti očakáva, že muž bude ochotný zarobené a nadobudnuté zdroje investovať aj do rodiny a detí. Je to súčasť evolučného vývinu ľudského spoločenstva,“ vysvetľuje Caisová.

Zároveň pripomína, že v dávnych časoch by žena a deti neprežili bez fyzickej, psychickej a materiálnej podpory muža. Ukazuje sa však, že ak je to naopak, prichádzajú komplikácie. Odborníčka potvrdzuje, že počas praxe sa stretla s mužmi, u ktorých sa za poruchou erekcie skrýval pocit, že nedokážu finančne zabezpečiť rodinu.

Na rovinu

„Ak sa muž nevie vyrovnať so situáciou, že jeho žena je finančne úspešnejšia než on, mal by jej to povedať na rovinu. Následne by mali spoločne hľadať riešenie. Ak muž upadne do letargie alebo sa stane zádrapčivým, večne nespokojným, ženu to prinúti hľadať radikálne riešenie vzťahu,“ varuje sexuologička Caisová.

Vzťahu neprospeje ani to, keď sa lepšie zarábajúca polovička správa k mužovi povýšenecky, podráždene, netrpezlivo a nepriateľsky bez toho, aby mala, respektíve pomenovala dôvod. Základom úspechu je otvorená a úprimná komunikácia.

„Problém spravidla trvá dlhší čas. Dvojica spočiatku verí, že ide len o prechodný stav. Ak však chceme problém riešiť, treba ho pomenovať. Akokoľvek je to jednej či druhej strane nepríjemné,“ zdôrazňuje odborníčka.

Partneri by mali zvážiť aj odbornú pomoc. „V pokojnej atmosfére možno hľadať riešenie,“ hovorí Caisová. Pripomína, že mnoho ľudí môže mať problém zdôveriť sa. Najmä muži svoj nízky zárobok spájajú s pocitom prehry a cítia sa ponížení.

„A ľudia sa veľmi neradi zdôverujú s pocitom prehry vo svojom živote,“ dodáva. V závere treba pripomenúť, že existuje aj mnoho spokojných párov, kde žena zarába viac ako muž a ten to za ponižujúce nepovažuje.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní