Zradný sexting: Nenakazíte sa chorobami, prináša však iné riziká

Kým pre skôr narodených môže byť sexting ako forma partnerskej komunikácie neprijateľná, pre mládež je to každodenná realita. Výmena erotických fotografií, klipov a odkazov ale prináša riziko verejnej potupy.

S masovým rozšírením takzvaných chytrých telefónov sa zrodil nový fenomén zoznamovania a zbližovania - sexting. Ako napovedá už samotný názov, nejde o žiadnu romantiku pre idealistov. Primárne je určený pre záletných jedincov túžiacich po pikantnom dobrodružstve, ktorí sa nechcú zdržiavať „zbytočným“ dvorením a idú priamo na vec.

Sexting je totiž výmena erotických odkazov, klipov, ale najmä takzvaných selfie fotografií - moderných autoportrétov s odhalenými intímnymi partiami. Hoci je výmena šteklivých textov, obrázkov a klipov spojená s nemalými rizikami, sexting získava na popularite.

Fenomén internetového veku

Termín sexting vznikol spojením dvoch anglických slov - sex a texting. Kým prvé netreba prekladať, texting znamená posielanie textov a obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu.

O sextingu možno hovoriť v prípade, keď ľudia odfotografujú samých seba v dráždivých, zmyselných pozíciách a fotografiu nahého alebo polonahého tela pošlú mobilným telefónom partnerovi či vybranému záujemcovi. Súčasťou sexi komunikácie však môžu byť aj eroticky ladené odkazy a klipy.

Mnoho vyznávačov netradičnej „zoznamovacej“ disciplíny nevidí na výmene erotických autoportrétov, odkazov a klipov nič nezvyčajné. Tvrdia, že v čase internetového veku ide o prirodzený spôsob komunikácie, navyše mimoriadne jednoduchý, rýchly a priamy, ktorý umožňuje preniknúť do sexuálnych fantázií iných a prežiť výnimočné vzrušenie.

Pre niektorých je partnerova erotická fotografia na displeji mobilného telefónu potvrdením ohnivej sexuálnej aktivity. Pre iných je to akýsi elektronický „cucflek“, respektíve špecifická forma bezpečného sexu, pri ktorom nemožno otehotnieť ani sa nakaziť pohlavnou chorobou. Bez ohľadu na vnímanie výmena textov, obrázkov a klipov so sexuálnym obsahom si získava čoraz viac prívržencov.

„A to nielen medzi dospelými, ale i tínedžermi, ba dokonca medzi seniormi. V priemyselne vyspelých krajinách ho prevádzkuje asi tretina dospievajúcich a polovica dospelých,“ vypočítava český sexuológ Jaroslav Zvěřina. Pribúda tiež dvojíc, pre ktoré sú sexuálne témy súčasťou vzájomnej milostnej korešpondencie od začiatku zoznámenia.

Pre neverných?

Kým pre skôr narodených môže byť sexting ako forma partnerskej komunikácie neprijateľná, pre mládež je to každodenná realita. Dospievajúci „sextujú“, keď chcú niekoho ohúriť, zapadnúť do partie, prejaviť záujem alebo dať partnerovi najavo svoju oddanosť.

Z prieskumu jednej americkej zoznamovacej internetovej agentúry však vyplýva, že sexting je doménou najmä záletných mužov a neverných žien. Zaujímavé pritom je, že ani väčšine notorických zvodkýň sa nepozdávajú detailné fotografie mužského pohlavného údu alebo vulgárne pornografické odkazy.

„Zatiaľ čo donchuani si možno myslia, že záletným ženám ide v prvom rade o penis, zdá sa, že ony sú stále naklonené skôr tradičnej romantike. Viac ako tretina z nich dáva v rámci elektronickej komunikácie prednosť detailu tváre, ktorá vyjadruje vášeň a túžbu po sexe,“ upozorňuje sexuálna trénerka Jana Nováková.

Odborníčka na partnerské vzťahy Barbora Sedláková pripomína všeobecne platné pravidlo: „Kým muža vzrušuje pohľad najmä na konkrétne ženské partie, ako sú napríklad prsia, zadok a nohy, ženy vnímajú mužské telo skôr komplexne.“

Odborníkov neprekvapuje ani fakt, že sexting je populárny najmä medzi neverníkmi. „Ak muž pošle žene erotickú fotografiu hneď na začiatku vzťahu, možno očakávať, že mu ide predovšetkým o sex, a nie o emočné prepojenie. Navyše, určite nejde o prejav úcty. Vždy však záleží na okolnostiach, ktoré viedli k odoslaniu šteklivej fotografie a na ktorých sa podieľa aj žena,“ dodáva Sedláková.

Práve ženy totiž udávajú smer a hranice pri zvádzaní. „Správanie väčšiny mužov je v podstate iba odrazom toho, aké signály vysielajú ženy,“ dôvodí Sedláková.

(Ne)bezpečná hra

Na prvý pohľad pôsobí sexting ako nevinná záležitosť, ktorá môže nanajvýš zdvihnúť tep adresátovi. Zasväteným nehrozí, že by sa nakazili sexuálne prenosnými chorobami ani problémy spojené s neželaným tehotenstvom.

Pripomína sex po telefóne s tým rozdielom, že všetko, čo by ste chceli s dotyčným robiť, musíte napísať do krátkych správ, prípadne naznačiť v provokujúcej fotografii alebo erotickom klipe.

Naoko nevinná sexi hra však prináša značné riziká. Zainteresovaní by si mali v prvom rade uvedomiť, že i súkromne odoslaná intímna fotografia sa ľahko stane verejnou informáciou. Nehovoriac o situácii, keď si prijímateľ archivuje pikantný obsah a neskôr ho zverejní.

Na riziká sextingu upozorňuje i sexuológ Zvěřina, podľa ktorého si treba dobre rozmyslieť, komu sa zveríte so svojimi sexuálnymi fantáziami a erotickými fotografiami.

„V poslednom čase som sa opakovane stretol s ľuďmi, ktorí v zápale romantickej zamilovanosti zverili skutočným alebo fiktívnym partnerom a partnerkám svoje erotické fotografie, prípadne odvážne erotické úvahy a návrhy. Neskôr to oľutovali.“

Aj keď podstatne častejšie to ľutujú ženy než muži, problémy mali tiež gejovia a lesbičky. Odborníci varujú, že jednostranné zverejnenie pikantných obsahov a fotografií viedlo dokonca k tomu, že dotyčný neuniesol mieru verejnej potupy a zahanbenia a spáchal samovraždu.

Vianočné tipy na darček