Advokát Havlát: Spis o zavlečení čaká zakonzervovaný na súde. Len čo by bola zrušená amnestia, súd by mohol konať, akoby sa nič nestalo.

Advokát mladého Kováča: Druhá Mečiarova amnestia by nemala byť platná!

Ak sa amnestie nedajú rušiť ani opravovať, nemala by platiť prvá, ktorá sa nevzťahovala na páchateľov? - pýta sa advokát Ján Havlát

Zavlečenie Michala Kováča mladšieho do Rakúska šokovalo celé Slovensko. Jeho advokát s ním prežíval a riešil všetky problémy. Deväťdesiate roky boli z jeho skúseností naozaj poriadne divoké. Ako hovorí, ak by vedel, čo všetko sa bude diať, asi by viac premýšľal, či prípad vezme. Je nutné naozaj zrušiť Mečiarove amnestie alebo existuje aj jednoduchšia možnosť, ako potrestať páchateľov zavlečenia?

O prípade mladého Kováča, o sledovaní SIS-kármi aj o tom, ako v deväťdesiatych rokoch fungovalo právo sa s advokátom JÁNOM HAVLÁTOM (63) rozprávala JULIÁNA BIELIKOVÁ.

Advokát Havlát: Spis o zavlečení čaká zakonzervovaný na súde. Len čo by bola zrušená amnestia, súd by mohol konať, akoby sa nič nestalo.
Advokát Havlát: Spis o zavlečení čaká zakonzervovaný na súde. Len čo by bola zrušená amnestia, súd by mohol konať, akoby sa nič nestalo.
Foto: Matej Jankovič

Ján Havlát: Niekto podal sťažnosť na Ústavný súd, ktorý povedal: „Amnestia sa nedá zrušiť a nedá sa ani opravovať.“ Z toho vzniká otázka, mohol opraviť Mečiar svoju amnestiu? Foto: Matej Jankovič

Čo hovoríte teraz na snahy o zrušenie amnestií? Myslíte, že to k niečomu povedie?

Je možné, že nájdu nejaké ústavné riešenie.Sú názory, že sa amnestie dajú aj že sa nedajú zrušiť. Obvykle to hovoria právnici. A dvaja právnici majú tri názory (smiech). Ja si myslím, že je možné ich zrušiť. V roku 1998 vydal Mečiar dve amnestie. Prvá bola zlá. Hovorila o amnestovaní v "súvislosti s oznámením o zavlečení". Policajt, ktorý to vyšetroval, ju hneď aplikoval a odložil vec. Na základe toho som podal sťažnosť a žiadal som, aby dozorujúci prokurátor zrušil to rozhodnutie. Teraz si to aj vytýkam. Text amnestie sa totiž nijakým spôsobom nevzťahoval na okruh páchateľov. Prokurátor to zrušil a policajt nemohol aplikovať amnestiu. No a amnestodarca o nejaké dva mesiace vydal druhú amnestiu. Tú označili ústavní právnici za opravenú. Tá už bola dobre napísaná. A zastavili to.

Bolo však jedno rozhodnutie Ústavného súdu, o ktorom sa dnes veľa nehovorí, ale je zaujímavé...

Prišla nová vláda a zastupujúci prezident Mikuláš Dzurinda vydal rozhodnutie o zrušení amnestií. Niekto podal sťažnosť na Ústavný súd, ktorý jej vyhovel a povedal: „Amnestia sa nedá zrušiť a nedá sa ani opravovať.“ Z toho vzniká otázka, mohol opraviť Mečiar svoju amnestiu? Mne sedliacky rozum hovorí, že ak druhou amnestiou nemôžem rušiť a ani opravovať tú prvú, tak je platná prvá. A tá sa nevzťahovala na páchateľov. Toto sú také moje akademické úvahy.

Foto: TASR

Nebezpečné časy: Ján Havlát, druhý sprava, s Kováčovcami. Ako ich advokát si vytrpel. Uvoľnili mu napríklad aj skrutky na kolese a v aute si našiel drogy. Foto: TASR

V akom štádiu sa celá vec zastavila? Dostalo sa to až na súd?

Na Okresnom súde Bratislava 3 bolo v roku 2001 konanie zastavené, lebo sudca aplikoval amnestiu. Tento spis, kde sú konkrétne osoby, je kompletne zakonzervovaný na súde. A tam čaká. Akonáhle by bola zrušená amnestia, súd by mohol konať, akoby sa nič nestalo. Buď by obžalobu prijal a nariadil by pojednávanie alebo by vec mohol vrátiť prokuratúre na došetrenie. Teraz, keď počúvam, že "umožnime vyšetrovanie" si hovorím, aké vyšetrovanie? Veď je to vyšetrené.

Viac sa dočítate v najnovšom vydaní PLUS 7 DNÍ.

Foto: Plus 7 dní

  • jb
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní