Lajčák prehovoril: Čo má Ťapáková s Ficom?

To, že ministerstvo zahraničných vecí čelí nepríjemnému škandálu s predražením akcií, ktoré sa konali v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, je už známe. Len pre istotu - pred pár dňami ho otvorila mladá zamestnankyňa ministerstva Zuzana Hlávková, ktorá otvorene prehovorila o divných móresoch na ministerstve zahraničných vecí a podozrivom míňaní státisícov eur.

Jednou z hlavných „vinníčok“ v kauze má byť podľa jej slov Zuzana Ťapáková, bývalá šéfka Markízy. Tá vinu popiera a na Hlávkovú plánuje podať žalobu.

Čo si o kauze myslí minister zahraničných veci? A plánuje Miroslav Lajčák vyvodiť osobnú zodpovednosť za kauzu, ktorú otvorila Zuzana Hlávková? Spýtali sme sa ho na to.

Budete sa zaoberať obvineniami, ktoré na adresu ministerstva zahraničia vyslovila bývalá zamestnankyňa Zuzana Hlávková a Transparency International?

Záleží mi na transparentnosti a úspechu SK PRES. Všetky podozrenia odmietame, obstarávanie predsedníckych podujatí bolo v súlade so zákonom, rozpočet predsedníctva zvýšený nebol a nebude ani prekročený, dokonca sa nám podarí ešte dosiahnuť úsporu. Je však samozrejmé, že každé podozrenie a každý podnet dôsledne preverujeme.

Stretli ste sa so Zuzanou Hlávkovou?

Áno, stretli sme sa po tom, ako mi napísala list, v ktorom ma informovala, že dáva výpoveď.

Zuzana Hlávková: So svojimi podozreniami sa obrátila na Transparency International Slovensko.
Zuzana Hlávková: So svojimi podozreniami sa obrátila na Transparency International Slovensko.
Foto: Július Dubravay

Zuzana Hlávková: So svojimi podozreniami sa obrátila na Transparency International Slovensko. Foto: Jakub Kotian

Ak vám povedala o svojich podozreniach, nemali ste potrebu už vtedy na to zareagovať, dať veci prešetriť?

Samozrejme, hovoril som o tom s kolegami a dal pokyn príslušným útvarom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), aby sa k tomu vyjadrili. Ubezpečili ma, že všetky obstarávania sú v súlade so zákonom.

Prehovárali ste Zuzanu Hlávkovú, aby sa na ministerstvo vrátila?

Nie, neprehováral som ju, ale vyslovil som poľutovanie, že chce odísť, a ponúkol som jej, že ak sa na príslušnom odbore necíti komfortne, môžeme sa pozrieť na možnosť, ako využiť jej schopnosti na inom odbore.

Povedali ste jej, že Zuzanu Ťapákovú odporučil na ministerstvo zahraničných vecí prijať predseda vlády SR?

Bez odpovede.

Ak pani Ťapákovú skutočne odporučil premiér, hovoril o tom s vami osobne?

Bez odpovede.

Ak áno, ako vám svoj návrh odôvodnil?

Bez odpovede.

Zuzana Ťapáková: Pani poradkyňa na ministerstve sa bude proti tvrdeniam mladej Zuzany brániť súdnou cestou.
Zuzana Ťapáková: Pani poradkyňa na ministerstve sa bude proti tvrdeniam mladej Zuzany brániť súdnou cestou.
Foto: Vladimír Benko ml.

Zuzana Ťapáková: Pani poradkyňa na ministerstve sa bude proti tvrdeniam mladej Zuzany brániť súdnou cestou. Foto: Vladimír Benko ml.

Na akej báze pani Ťapáková s ministerstvom spolupracovala, za čo mala byť zodpovedná, keď údajne nič nepodpisovala? Boli ste vy osobne s pani Ťapákovou v kontakte?

Zuzana Ťapáková pracuje na MZVaEZ ako externá poradkyňa. Keďže MZVaEZ spravidla pôsobí smerom k zahraničiu a diplomatickému zboru, nemá objektívne skúsenosť s organizovaním konkrétnych podujatí v rámci SR - v súvislosti s SK PRES však vznikla potreba komunikovať veci práve na Slovensku, v domácej verejnosti aj formou eventov a podujatí na zviditeľnenie SK PRES. V tomto duchu na MZVaEZ využívame skúsenosti a expertízu Zuzany Ťapákovej ako uznávanej profesionálky. Ako externá poradkyňa nemá na MZVaEZ žiadne výkonné ani rozhodovacie právomoci, ani kompetencie zasahovať do rozhodovacích procesov. Jej úlohou ako poradkyne je dávať návrhy a radiť, ako by sme mali postupovať v tejto oblasti, ale ide len o odporúčania, ktoré prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom na ministerstve a sú posudzované príslušnými útvarmi MZVaEZ.

Vyvodíte zo vzniknutej situácie osobnú politickú zodpovednosť?

Som presvedčený a opakujem, že procesy spojené s obstarávaniami SK PRES prebehli v súlade so zákonom. Už sme požiadali vecne príslušné štátne orgány o ich preverenie, aby sa vylúčili všetky pochybnosti.

Aký odkaz máte pre mladých vzdelaných ľudí, ktorí plánujú odísť pracovať do zahraničia?

Ako princíp podporujem, aby mladí ľudia chodili študovať do zahraničia a získavali tam pracovné a odborné skúsenosti. Zároveň je naším záujmom, aby všetky skúsenosti zo štúdia a z praxe v zahraničí následne uplatnili na Slovensku.


VIDEO Plus 7 Dní