Peter Pollák: Chce odstrániť korupciu spojenú s aktivačnými prácami, ktorých nie je dosť pre všetkých.

Peter Pollák: Rómski úžerníci sú ťažkí protivníci

Nový splnomocnenec vlády pre Rómov má veľké plány, ale žiadny rozpočet.

Vyrástol v osade a na vlastnej koži zažil rasizmus a diskrimináciu slovenskej majoritnej spoločnosti voči Rómom. Teraz ako opozičný poslanec nastupuje do funkcie, v ktorej sa pokúsi ich život zmeniť. Spolu s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom predstavili desať hlavných pilierov, na ktorých má stáť riešenie rómskej otázky. Chce zmeniť vyplácanie sociálnych dávok, zabezpečiť povinnú predškolskú dochádzku a vyriešiť problém nelegálnych rómskych chatrčí. PETER POLLÁK (39) je novým splnomocnencom vlády pre rómske otázky a poslanec za Obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Zhovárala sa s ním EVA MIHOČKOVÁ.

Myslíte si, že ak Rómom sťažíte prístup k dávkam, docielite, že budú pracovať? Neobmedzujte naše opatrenia len na sociálny systém dávok. Ideme riešiť aj oblasti ako vzdelávanie, bývanie, zamestnanie, vymožiteľnosť práva a rôzne podporné politiky. Zmeny, ktoré navrhujeme v sociálnom systéme, určite nepoškodia ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne voči svojim deťom, susedom a štátu.

Mňa však zaujíma vaša filozofia za tým, že časť sociálnych dávok má byť motivačná. V podstate to funguje už dnes, keď človek v hmotnej núdzi môže získať aktivačný príspevok za to, že odpracuje nejaké verejnoprospešné práce. My však chceme zaviesť kľúč k tomu, kto tie aktivačné práce bude môcť robiť a kto nie. Dnes totiž všetko závisí od rozhodnutia starostu, ktorý jediný určuje, koho do prác zapojí a koho už nie. To vytvára priestor pre korupciu, keďže tých prác je nedostatok a záujemcov priveľa.

Takže starosta si potom vyberá svojich kamarátov, príbuzných alebo potenciálnych voličov. Takže s aktivačnými prácami je spojená korupcia? Áno. Dnešný systém vytvára priestor na korupciu.

To teda znamená, že Rómovia chcú pracovať, ale nie je dosť ani len aktivačných prác? Iste. A Rómovia nechcú robiť len aktivačné práce, ale mnohí by najradšej získali normálnu prácu za klasickú mzdu. Ale nemajú možnosti. Prečo teda idete riešiť ich motiváciu pracovať a dávky, keď problém je inde? Ideme to riešiť komplexne. Aktivačný príspevok bude nastavený inak ako dnes. Nebude pre všetkých, ale len za zásluhy. Možnosť získať ho dostane len ten, kto sa bude správať zodpovedne k svojej rodine, spoločnosti a štátu. Napríklad musí posielať svoje deti do školy, nesmie páchať priestupky - to budú kritériá. A nie svojvoľné rozhodnutie starostu o tom, s kým sa kamaráti a s kým nie.

Takže problém je na strane starostov a nie Rómov, ktorým sa nechce robiť? Nikdy som nepovedal, že Rómom sa nechce pracovať. Prevažná časť z nich, či už v osadách, alebo mimo nich, chcú byť aktívni a chcú pracovať. Našimi opatreniami sa dotkneme aj starostov, obmedzíme ich svojvoľné rozhodovanie, komu dajú možnosť privyrobiť si.

Nevznikne len užšia skupina zodpovednejších nezamestnaných, z ktorých si starosta stále bude môcť ľubovoľne vyberať? Samozrejme, korupciu úplne potlačiť nemôžeme a ak v tom balíku zodpovedných bude jeho rodina či priatelia, s veľkou pravdepodobnosťou opäť uprednostní ich. Ale všetko je lepšie ako súčasný bezbrehý systém, kde štát nemá žiadnu kontrolu. Dnes je úplne bežné, že ľudia zapojení do aktivačných prác ráno prídu, podpíšu sa a idú domov, pričom štát ich nemá ako skontrolovať. Chceme dosiahnuť, aby úrady práce, cez ktoré sa príspevok vypláca, mali väčšiu možnosť kontrolovať celý proces.

Ako to chcete urobiť v praxi? Úradník z úradu práce bude chodiť na kontrolu priamo do obce, kde sa aktivačné práce vykonávajú. Bude overovať, či tam tí ľudia sú a čo vlastne robia.

Ako to budú stíhať? Veď po všetkých vlnách prepúšťania ledva stíhajú svoju agendu. Musia to stíhať. Úrady práce musia nájsť kapacity, aby dôsledne kontrolovali využívanie peňazí daňových poplatníkov.

Vy ste sa ich pýtali? 0Áno, hovorili sme s úradmi práce a tvrdia, že to zvládnu. Oni sami žiadajú väčšie kompetencie, aby mohli kontrolovať samosprávu pri zadávaní aktivačných prác.

Idete podmieňovať iba aktivačný príspevok šesťdesiat eur, ktorý poberá asi sedemdesiattisíc ľudí, pričom dávok v hmotnej núdzi, ktoré berie viac ako tristopäťdesiattisíc ľudí, sa nedotknete? Podmieňovať dávky v hmotnej núdzi prácou alebo čímkoľvek iným by dnes bolo protiústavné. Preto môžeme momentálne riešiť len príspevok za aktivačné práce alebo na bývanie. Chceme zabezpečiť, aby bol dostatok aktivačných prác, čo je dnes problém. Vyriešiť to chceme tak, že ich budú môcť organizovať nielen samosprávy, ale aj mimovládky, štátne organizácie a súkromné firmy.

Navrhujete aj povinnú predškolskú dochádzku detí. Ako to chcete zabezpečiť, keď dnes je to problém aj pre nerómske matky? Priznávam, že tento zámer je veľmi ambiciózny. Napriek tomu je skutočne dôležité, aby deti z chudobných rómskych rodín išli do škôlky, čo im následne uľahčí nástup na základnú školu. Chceme využiť najmä prostriedky z eurofondov a vybudovať širokú sieť materských škôl v chudobných lokalitách, pričom budú slúžiť rovnako Rómom i Nerómom.

Priamo v osadách vyrastú škôlky? Nie som zástancom toho, aby sme v osadách budovali celú infraštruktúru, teda aj služby ako škôlky. Rómovia musia mať kontakt s majoritou, a preto aj škôlky musia vznikať aj v majoritnej časti obce.

Osady sú často izolované od obce aj pár kilometrov, pričom autobus tam nechodí. Ako budú matky s deťmi každý deň dochádzať? Bude to povinné a keď dieťa do škôlky nebude chodiť, rodina nedostane sociálnu dávku v hotovosti, ale cez osobitného príjemcu. Budú to musieť nejako vyriešiť, možno to bude zo začiatku problém, ale určite nie dlhodobo. Je to v prospech budúcnosti detí.

Mnoho z vašich opatrení si vyžiada nemalé financie. Okrem škôlok chcete posilniť asistentov učiteľa, terénnych pracovníkov... Máte na to peniaze? Tie pozície už dnes existujú, aj keď väčšinou na nich nepracujú ľudia, ktorí by boli s problematikou Rómov nejako výrazne previazaní. Určite chceme tieto pozície posilniť, pretože bez týchto ľudí nedosiahneme žiadne výraznejšie výsledky. Je ich veľmi málo, školy mnoho rómskych asistentov prepustili, lebo na nich nemali peniaze.

Vy máte sľúbené konkrétne finančné krytie? Štát musí do tejto sféry investovať, aby nás to v budúcnosti nestálo oveľa viac. Uvedomujem si dôležitosť finančného krytia a rovnako si je toho vedomý aj minister vnútra.

Máte sľúbený konkrétny rozpočet? Štátny rozpočet sa tvorí a verím, že budeme mať dostatok peňazí.

Máte vyčíslené, koľko budete potrebovať na vaše opatrenia?Zriadenie pozície asistenta učiteľa alebo terénneho pracovníka záleží na starostovi. Chceme najprv urobiť štatistiku, v koľkých obciach koľko takýchto ľudí potrebujeme. Konkrétne, ak v obci bude dvadsať percent ľudí v hmotnej núdzi, tak starosta bude povinný zriadiť takúto pozíciu. Keď budeme mať konkrétne čísla na stole, budeme schopní povedať, koľko to bude stáť, a verím, že nájdeme dosť finančných prostriedkov. Bez toho nebude možné naštartovať žiadnu reformu.

Inými slovami, nemáte ešte prisľúbené žiadne konkrétne peniaze. Nemáme prisľúbený žiadny konkrétny balík peňazí, ale opakujem, štát ich musí nájsť, inak nedokážeme nič.

Neobávate sa, že v súčasnom silne deficitnom rozpočte sa tie peniaze nenájdu? Chápem zlú situáciu slovenských verejných financií, čo môže zmeniť aj naše smelé plány. Ale každý zodpovedný politik si musí uvedomiť, že toto je investícia do budúcnosti. Ak rómsky problém nevyriešime dnes, v budúcnosti bude len narastať a na jeho riešenie budeme potrebovať čoraz viac peňazí. Samozrejme, nemám záruky, že táto vláda bude v tomto smere zodpovedná, ale vyhlasujem, že ak sa predstavené opatrenia neuvedú do praxe, funkcie splnomocnenca sa vzdám.

Súhlasíte s tým, že azda najväčším problémom Rómov v osadách je mafiánska úžera? Áno, dá sa s tým súhlasiť. Rovnako tak sú obrovským problémom nebankové inštitúcie, ktoré Rómom požičiavajú peniaze za nehorázne úroky. Výsledkom je, že sú enormne zadlžení. Verím, že nájdeme spôsob, ako eliminovať úžeru, ale detaily nechcem prezrádzať, lebo by to mohlo naše plány pokaziť.

Práve na riešenie úžery som sa chcela spýtať, pretože vo vašich hlavných opatreniach o tom nie je ani zmienka, pričom ide možno o najväčší problém.Súhlasím s vami, ale skutočne nemôžem prezrádzať našu stratégiu, pretože by som mohol všetko pokaziť. Verím, že náš plán zaberie, aj keď úžerníci sú veľmi vynachádzaví. Sú to ťažkí protivníci, zvyčajne sú to najšikovnejší ľudia v osade, ktorí sú dosť inteligentní. Majú veľkú moc a významný dosah i mimo osady. Pravdepodobne majú prepojenie aj na štátne zložky.

Myslíte, že majú komplicov na polícii? Nevylučujem to. Úžerníci sú v osade rozpoznateľní na prvý pohľad. Každému je hneď jasné, že svoj majetok musia financovať z iných príjmov.

Dokážete vyriešiť nielen úžeru do budúcnosti, ale aj nesplatiteľné dlhy, ktoré Rómom nedovolia normálne žiť, aj keby si našli prácu? Chceme tento problém riešiť komplexne aj v súvislosti s nebankovkami. Cieľom je, aby nebolo možné požičiavať chudobným ľuďom v hmotnej núdzi odkázaným na sociálnu pomoc. Nevylučujem, že prídeme s legislatívou, ktorá zakáže zadlžovanie tejto najzraniteľnejšej skupiny. Je predsa nemorálne, aby nebankovky žili zo sociálnych dávok svojich klientov.

Navrhujete tiež zrušiť sociálnu priestupkovú imunitu. To znamená, že exekútor by mohol siahnuť aj na dávky v hmotnej núdzi? Nie. Chceme len zmeniť súčasnú prax, keď akýkoľvek priestupok človeka v hmotnej núdzi je nevymožiteľný, keďže nemá z čoho zaplatiť pokutu a na dávku mu nikto nemôže siahnuť. Navrhujeme, aby si svoj trest musel odpracovať.

Ale to je možné už aj dnes a využíva sa to minimálne. Chceme tento inštitút posilniť, dnes je to možné len v prípade trestných činov. Trest v podobe verejnoprospešných prác rozšírime aj na spáchanie priestupku. Rodič tiež musí byť zodpovedný za správanie svojho dieťaťa. Ak jeho syn alebo dcéra niekomu rozbije okno, musí si to odpracovať.

Na toto však opäť budete potrebovať peniaze pre obce, ktoré majú tieto verejnoprospešné práce organizovať.Chceme to riešiť zákonom, ktorý umožní organizovanie týchto prác nielen samospráve, ale aj nemocniciam, školám, kde môžu upratovať, alebo štátnym lesom a povodiam riek, kde môžu čistiť les a korytá vodných tokov.

Navrhujete, aby si Rómovia mohli odkúpiť pozemky, na ktorých nelegálne stoja ich príbytky. Koľkí z nich na to budú mať?Väčšina z nich určite nejaké peniaze nájde. Aktuálnu situáciu s nelegálnymi rómskymi osadami celé desaťročia prehliadali všetky politické garnitúry a čiastočne ju spôsobil sám štát, keďže prvé osady vznikali už počas monarchie.

Odkiaľ vezmú Rómovia peniaze, keďže mnohí z nich sú enormne zadlžení a žijú zo sociálnych dávok?Navrhujeme, aby tie pozemky najprv odkúpil štát a potom dal lehotu päť-sedem rokov, počas ktorých si svoju parcelu môžu odkúpiť na splátky. Tie pozemky majú minimálnu hodnotu, štvorcový meter tam môže stáť jedno až tri eurá. Keby si rodina odkúpila povedzme dvesto-tristo štvorcových metrov, tak to nebude ani tisíc eur. Splatiť to do siedmich rokov nemôže byť problém.

Ak si pozemok neodkúpia, štát im domy zbúra? Áno, ale nepredpokladám, že takých prípadov bude veľa.

Neobávate sa, že keď im zbúrate chatrč, tak si proste o pár metrov alebo kilometrov ďalej postavia novú? Nie, zákon zakáže akúkoľvek ďalšiu výstavbu čiernych príbytkov na cudzích pozemkoch. Ak to porušia, taký dom bude okamžite zbúraný.

A čo s nimi bude, kam pôjdu? Chceme, aby všetci ľudia na Slovensku rešpektovali zákon a stavali si domy legálne na vlastných pozemkoch.

Domy zbúrate, ale ľudia zostanú. Nebudete týmto iba presúvať problém do iných miest? Je dôležité, aby sme znemožnili ďalšiu čiernu výstavbu. Musíme všetkých ľudí na Slovensku naučiť, že právo tu platí naozaj pre každého, aj pre Rómov. Bude to beh na dlhé trate, uznávam, že to bude veľmi náročný proces, ale nemáme inú možnosť.

Prečo nikde vo vašich návrhoch nespomínate aj problém diskriminácie Rómov? Ale ja aj o tom hovorím! Musíme vypracovať špeciálne programy, ktoré dlhodobo nezamestnaných a nekvalifikovaných dostanú z pasce chudoby. Rómske deti musia dostať šancu a dosiahnuť kvalitné vzdelanie, aby sa mohli zaradiť na trh práce.

Toto hovoria všetci politici už dvadsať rokov. Ako konkrétne chcete odstrániť diskrimináciu Rómov, napríklad na trhu práce? Chceme podporovať zamestnávateľov, ktorí dajú prácu dlhodobo nezamestnaným a nízko kvalifikovaným ľuďom.

To už máme v legislatíve. Máme, ale zamestnávatelia nie sú dostatočne motivovaní, aby aktívne vyhľadávali takýchto ľudí. Detaily vám teraz nepoviem, musíte ešte chvíľu počkať, ale určite prídeme s konkrétnymi riešeniami.

Prečo vo vašich desiatich hlavných opatreniach nie je nič o snahe zmeniť prístup majority k Rómom, ktorý je často až rasistický? Určite treba systematicky pracovať aj s majoritou a neskôr predstavíme opatrenia v tomto smere. Viem si predstaviť, že deti v základných školách sa budú učiť aj o histórii Rómov, budú na hodinách preberať tému inakosti, aby chápali, že odlišovať sa, mať inú farbu pleti alebo kultúru nie je nič zlé a ľudia, ktorí sú iní, nie sú automaticky zlí.

Máte v tomto smere nejakú dohodu s ministrom školstva? Zatiaľ sme rokovali iba s ministrom vnútra, ktorý si tému Rómov vzal pod svoju gesciu. Bude preto na ňom, aby potrebné zmeny dohodol s ministrom školstva.

Zažili ste niekedy ako Róm diskrimináciu a rasizmus? Niekoľkokrát, a motivovalo ma to k tomu, aby som sa začal venovať tejto téme. Zažil som, že ma vyhodili z diskotéky alebo ma odmietli obslúžiť v reštaurácii. Keď som skončil strednú školu, mal som problém nájsť si prácu. Urobil som si aj rekvalifikačný kurz čašníka, lenže keď som prišiel na pohovor, bol tam aj ďalší kandidát, ktorý síce nemal potrebnú kvalifikáciu a dokonca ani maturitu, ale nebol to Róm a miesto získal on. Samozrejme, možno to bolo subjektívne hodnotenie, ale poznám veľa ďalších prípadov Rómov, ktorí si napriek vzdelaniu nedokážu nájsť prácu.

Nie je toto väčší problém našej spoločnosti ako kriminalita a priestupky niektorých Rómov? Určite je to obrovský problém a máme na to aj antidiskriminačný zákon, ktorý však v praxi dostatočne nevyužívame. To by sa malo zmeniť.

Prečo potom riešite ako najväčší problém kriminalitu Rómov a zneužívanie dávok a nespomínate ich diskrimináciu, ktorá často znemožňuje, aby sa zaradili do života? Počkajte si na ďalších osemdesiatdeväť opatrení, ktoré ešte len predstavíme. Zatiaľ sme zverejnili iba desať pilierov. Mojou ambíciou je dostať čo najviac Rómov na pracovný trh. Súhlasím, že samotné zmeny v sociálnom systéme dávok nič nevyriešia, je to len podpora toho, čo chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť. Vaše opatrenia vyzerajú ako vystrihnuté z programu SaS. Je to náhoda? Program SaS som nečítal, ale keď si pozriete náš program Obyčajných ľudí, tak tam tieto opatrenia nájdete. Ak nejaká podobnosť aj je, ide o to, že v riešení rómskej problematiky veľa nového nevymyslíte. V zásade všetci vieme, čo treba spraviť, a my to teraz ideme zrealizovať.

Keď ste v minulom volebnom období pracovali v úrade rómskeho splnomocnenca, tak ste podobné opatrenia odmietali. Prečo?Pretože vtedajšie návrhy neboli systematické, komplexné a neboli v takej konštelácii ako dnes. My sme dnes dokázali spracovať spravodlivé a komplexné riešenie.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní