Ondrej Prostredník: Varuje pred strachom. Podľa neho si treba vypočuť príbeh konkrétneho človeka, potom padnú bariéry.

Známy teológ: Duchovní lídri nemajú byť ako populistickí politici, čo sa vezú na vlne zastrašovania

Ako by sa známeho evanjelického teológa Ondreja Prostredníka mala zmeniť slovenská spoločnosť k lepšiemu?

Jasne a nahlas sa vyjadruje k celospoločenským témam, ktoré sú ešte aj v súčasnosti tabuizované. Hovorí o cirkevných témach, rodovej rovnosti, utečencoch aj Rómoch. Vlani na jeseň mu za účasť na Dúhovom pochode odňali povolenie vyučovať teológiu. Myslí si, že Slovensko musíme silnejšie definovať ako občiansku spoločnosť, ako priestor, ktorý je otvorený všetkým.

Čo si praje do roku 2018 teológ Ondrej Prostredník?

Hovorí sa, že neexistuje bod nula. Nesieme si so sebou balík vecí z minulého obdobia do blízkej budúcnosti. Čo vnímate ako problém tejto krajiny, ktorý sme nedoriešili a nesieme si ho so sebou?

Pre mňa je v našej spoločnosti najväčšou výzvou a úlohou, pred ktorou stojíme to, aby sme sa dokázali správať veľkoryso voči menšinám, ktoré v našej spoločnosti žijú. Aby sme ich citlivo vnímali, aby sme ich neoznačovali ako hrozbu, aby sme sa zaujímali o ich problémy a potreby. To je dosť zložitý proces, lebo je vždy jednoduchšie označiť minoritu ako čosi, čo nejak nepasuje do nášho obrazu sveta, čo nás vyrušuje. A myslím si, že Slovensko musíme silnejšie definovať ako občiansku spoločnosť a v tom zmysle ju musíme budovať ako priestor, ktorý je otvorený všetkým, nech už patria ku akejkoľvek menšine.

Zakladáme si na tom, že európska spoločnosť je kresťanská, že je to naša kultúrna tradícia. Kresťanstvo má isté atribúty, ako je aj láska k blížnemu. Ako sa potom pozerať na to, keď práve niektorí predstavitelia kresťanských cirkví, konkrétne katolíckej, majúci silné charizmatické hlasy, sú silne proti niečomu vyhranení a prezentujú to vyslovene nenávistne. Spomeňme kázeň proti Istanbulskému dohovoru či Alianciu za rodinu. Nemali by sme aj tam niekde začať pracovať?

V tom vnímam veľkú nezodpovednosť týchto ľudí. Naozaj sa správajú ako obyčajní populistickí politici, lebo sa vezú na vlne strachu väčšinovej populácie a až trestuhodným spôsobom skresľujú informácie. Keď už hovoríme o Istanbulskom dohovore, je nehorázne, čo zaznieva v rámci kampane v rímsko-katolíckych kostoloch. Ide o závažné prekrútenie celého dokumentu. Často sa ozýva to slovíčko gender, ktoré pôsobí na ľudí ako červené súkno. Rád by som bol, keby si ľudia dali tú námahu a zistili, čo to je. Nie je to jednoduché, lebo je to abstraktný pojem, teda ide o predstavu, že na jednej strane máme ako muži a ženy určité biologické znaky, ale na druhej strane spolu s nimi sa nesú aj nejaké roly, ktoré v spoločnosti máme. A tie sa menia a presúvajú v priebehu dejín. Vidíme, ako sa tie tradičné roly menili a aj zamieňali. Toto je potrebné , aby sme ľuďom vysvetľovali a nie aby sme podnecovali ich obavy a strach. Úloha cirkví je v tom, aby sme vysvetľovali, že základnou vecou v Istanbulskom dohovore je potieranie násilia voči ženám a aby sme to podporili. My sme ako istá malá časť evanjelickej cirkvi, konkrétne Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto prednedávnom vydali výzvu, aby sa predstavitelia evanjelickej cirkvií postavili na stranu tých, ktorí žiadajú ratifikáciu dohovoru.

Viac o tom, ako sa prejavuje Zlo v súčasnom svete, čo robiť pre to, aby vyhralo Dobro a ako ho nájsť sa dočítate v najnovšom vydaní Plus 7 dní.

Aktuálne číslo PLUS 7 DNÍ.
Aktuálne číslo PLUS 7 DNÍ.
Foto: Plus 7 dní

VIDEO Plus 7 Dní