12-tisíc slov za hodinu: Vyskúšali sme Callanovu metódu výučby jazyka

Callanova metóda nie je dokonalý spôsob výučby angličtiny, ale funguje. Zbavíte sa strachu z rozprávania a získate motiváciu pokračovať.

Sedíme v účelne zariadenej miestnosti s bielymi stenami na stoličkách usporiadaných do polkruhu. Pred nami magnetická tabuľa namiesto dvojkrídlovej opachy, štíhly čierny stojan nahrádza masívny rečnícky pult, vpravo fotografia veľkomesta.

Ako sa neskôr presvedčíme, strohé zariadenie učebne má svoj zmysel. Dvojhodinový maratón v cudzom jazyku si vyžaduje absolútne sústredenie, priveľa rekvizít odkazujúcich na históriu či tradície danej krajiny by len odvádzalo pozornosť.

Callanova metóda

Počas jednej päťdesiatminútovej hodiny padne vyše dvanásťtisíc slov, lektor hovorí rýchlosťou dvesto až dvestoštyridsať slov za minútu a študenti sa naučia tridsať až štyridsať nových výrazov.

„Výučba angličtiny Callanovou metódou sa zameriava na hovorenie a počúvanie, keďže väčšina ľudí má problém povedať v cudzom jazyku, čo chce, a pochopiť, čo chcú od neho,“ hovorí Pavlína Fúsková, riaditeľka bratislavskej Volis Academy, kde učia angličtinu Callanovou metódou.

Keďže lektori na hodinách sa striedajú, zvyknete si na rôzne tempo reči i prízvuk. Dôraz na hovorenie a počúvanie však neznamená, že rezignujete na písomný prejav. Slovnú zásobu a gramatické nuansy dopĺňate postupne, rovnako ako to bolo v prípade rodného jazyka.

Opakovanie - matka múdrosti

Keď vstúpi Pavel Ondovčák, lektor a personálny a programový riaditeľ v jednej osobe, počiatočné napätie a neistota opadnú. Stačí jeho optimistický úsmev a ubezpečenie, že v prípade núdze nám pomôže so zabudnutým slovom i celou vetou. Podobne, ako keď rodič opraví ratolesť zoznamujúcu sa s materčinou.

„Naším prvoradým cieľom je odbúrať strach z rozprávania v cudzom jazyku,“ hovorí Ondovčák. Po krátkom zvítaní, ako inak v angličtine, sa rozkrúti kolotoč slov a viet, otázok i odpovedí. Najprv sa zopakuje učivo z predchádzajúcej hodiny. Lektor povie slovo v slovenčine, vyvolaný študent zopakuje anglický ekvivalent.

Po slovách prejde na otázky v angličtine, položené dvakrát za sebou. Odpovedať treba celou vetou. Výrazy i vety nasledujú rýchlo za sebou, v sústredení nemožno poľaviť, keďže vyvolaný môže byť ktokoľvek. „Chceme, aby človek fungoval v angličtine, aby neprekladal do slovenčiny,“ dôvodí Ondovčák.

Ak si neviete rady, lektor vám pomôže. Správny výraz či vetu treba povedať ešte raz. Po krátkej pauze sa prejde na nové učivo, systém je rovnaký - najprv slová, potom vety. Gramatika sa vysvetľuje po anglicky, hlavné zásady sa napíšu na tabuľu. Všetko sa niekoľkokrát opakuje.

Rozviaže jazyk

Keďže v našom prípade ide o úvodnú hodinu, chvíľu trvá, kým sa dostaneme do tempa. Svoje hrá i strach z nesprávnej výslovnosti či pochybenia pri formulácii odpovede. Aj vďaka akčnému lektorovi sa dáme vtiahnuť do „hry“. Čoskoro sa už plne sústredíme na komunikáciu, po ostychu ani pamiatky.

Von vychádzame s pocitom, že hoci máme čo doháňať, nie je to s nami až také zlé, ako sme si mysleli. A práve v tom je podľa nás najväčší prínos Callanovej metódy. Bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník, alebo „večný študent“, rozviaže vám jazyk.

Potvrdzuje to aj Alena Kováčová, ktorá navštevuje skupinové kurzy a zo štvrtej úrovne, čo je najnižšia úroveň v rámci menej pokročilých, sa prepracovala na siedmu úroveň zodpovedajúcu stredne pokročilým. Napriek maturite z angličtiny sa bála hovoriť a mala problémy s porozumením, Callanovu metódu jej poradila kolegyňa. „Zbavila som sa strachu a naučila počúvať s porozumením,“ tvrdí Kováčová.

Na metóde jej vyhovuje rýchle tempo, interaktívny prístup i malý počet ľudí v skupine (priemerne šesť ľudí). Vďaka opakovaniu sa vraj na hodine naučí deväťdesiat percent preberanej látky.

Neznamená to však, že okrem kurzov už nemusí robiť nič. Keďže študenti majú rovnaké knihy ako lektori, môžu si učivo opakovať i doma. Okrem toho majú prístup do študentskej zóny, aby mohli robiť rôzne cvičenia a počúvať nahrávky.

„Dôležité je nestratiť kontakt s jazykom a komunikovať po anglicky, či už doma, s priateľmi, alebo v zamestnaní,“ dodáva Ondovčák. Študentom tiež radí pozerať filmy a čítať knihy v angličtine. Ak je to čo i len trochu možné, odporúča vycestovať načas do krajiny hovoriacej po anglicky.

Mnoho ciest k cieľu

K cudziemu jazyku vedie mnoho ciest. Ak sa rozhodnete pre Callanovu metódu, vybrať si možno z dvanástich úrovní. O zaradení rozhoduje test i osobný pohovor s lektorom.

Ak začínate od jednotky, na dvanástku, čo zodpovedá rozhraniu úrovne B2 a C1 v rámci medzinárodnej šesťstupňovej škály, sa podľa Fúskovej dostanete štyrikrát rýchlejšie ako v prípade bežných metód. „Na záver každej z tucta úrovní nasleduje test.

Absolventi, ktorí ho spravia minimálne na sedemdesiatpäť percent, dostanú akreditovaný certifikát,“ dodáva Fúsková z Volis Academy, čo je prvá akreditovaná škola v Bratislave na výučbu Callanovou metódou. Pri výbere školy si treba overiť, či má aktuálny certifikát z Londýna, ktorý sa každoročne obnovuje. Udeľuje ho Callan Method Organisation so sídlom vo Veľkej Británii.

O kvalite výučby čo-to napovie i platný certifikát Ministerstva školstva SR. Callanova metóda vyvinutá pred vyše päťdesiatimi rokmi Angličanom Robinom Callanom počas lektorského pobytu v Taliansku nie je zázrak, vďaka ktorému bez práce ovládnete angličtinu. Naučiť sa cudzí jazyk je vytrvalostná disciplína a nik vám ho do hlavy nenaleje.

Iné spôsoby výučby jazyka

Berlitzova metóda - nazvaná podľa nemeckého emigranta v Amerike Maximiliána D. Berlitza. Spravidla zahraničný lektor - native speaker - komunikuje so študentom výlučne vo svojom rodnom jazyku, neprekladá sa. Väčšinu hodiny sa komunikuje. Študent sa tak učí uvažovať v cudzom jazyku.

Direct Method - systém výučby je podobný ako pri Callanovej metóde. Základom je riadená konverzácia, študenti odpovedajú na otázky v najdlhšej možnej forme. Gramatika sa vysvetľuje v praxi v reálnych situáciách, písanie diktátov a nácvik odposluchu sú len doplnkové aktivity.

Sugestopédia - metóda vyvinutá bulharským psychoterapeutom Georgom Lozanovom najmä pre deti, no využívajú ju aj dospelí. Podľa Lozanova ide o systém oslobodenia mysle v procese učenia. Základom sú špeciálne texty. Pri výučbe sa využíva aj umenie, respektíve hudba a hra. Pracuje tiež s podvedomím a asociáciami.

Učenie v hladine alfa - využíva sa na to psychovolkmen, ktorý pomocou zvukov a obrazov preladí mozgovú aktivitu do hladiny alfa. Učenie by vám potom malo ísť rýchlejšie.

E-learning - moderný spôsob výučby s využitím informačných technológií. Najčastejšie sa realizuje prostredníctvom online dištančných kurzov. Výhodou je, že študent si určuje čas a tempo štúdia.

Metóda Helen Doron - metóda výučby cudzieho jazyka pre deti od troch mesiacov do štrnásť rokov. Využíva zážitkovú formu učenia, deti sa vzdelávajú pri hre, speve, hraní divadla.

Kartičková metóda - kartičky so slovami nalepíte v byte, v aute, v kancelárii alebo ich nosíte so sebou a dokola si slová opakujete.

Vianočné tipy na darček