Schéma Higgsovho bozónu. Takto vyzerá božská častica.

Existencia božskej častice sa potvrdzuje

Nové pokusy na subatomárnej častici objavenej vlani vedcami Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) stále viac dokazujú, že by mohlo ísť o takzvaný Higgsov bozón.

Existencia Higgsovho bozónu je prevratná záležitosť, pretože podľa vedeckých hypotéz môže model tejto "božskej častice" podať vysvetlenie o tom, ako základné častice získavajú hmotnosť. Podľa vedcov už fakticky zostáva otvorená len otázka, či ide o štandardný model bozónu alebo niektorý z jeho "ľahších" variantov, ako niektoré fyzikálne teórie predpokladajú. Na odpoveď bude ale nutné si ešte istý čas počkať.

"Predbežné výsledky s úplnými údajmi z roku 2012 sú výborné a podľa mňa je jasné, že ide o Higgsov bozón, hoci máme pred sebou ešte dlhú cestu, aby sme zistili, o aký druh ide," vyhlásil hovorca výskumného tímu CMS Joe Incandela. Aj hovorca druhého výskumného tímu ATLAS Dave Charlton reagoval s nadšením a údaje označil za výsledok obrovského úsilia mnohých obetavých ľudí. Podľa neho sa ukazuje, že častica spĺňa parametre štandardného modelu Higgsovho bozónu. Zistenie je dobrým základom pre budúce meranie, na základe ktorého by sa malo zistiť, do akého bozónového spektra prvok patrí.

Higgsov bozón je posledným chýbajúcim článkom v takzvanom základnom modeli časticovej fyziky. Význam tohto modelu pre fyzikov médiá porovnávajú s významom teórie evolúcie pre biológov a označujú za jeden z najväčších vedeckých objavov storočia.

Ak by sa základné častice nevedeli hmotnosť naberať, vesmír by vyzeral úplne inak. Častice by voľne poletovali kozmom rýchlosťou svetla a nikdy by nevytvorili atómy, z ktorých potom vznikla všetka hmota vrátane celých planét a hviezd.Existenciu častice predpovedal v roku 1964 britský fyzik Peter Higgs, ktorý teóriu rozpracoval s niekoľkými spolupracovníkmi.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní