Ilustrácia zobrazuje rôzne typy planét v našej galaxii, ktorých existenciu zaznamenal vesmírny teleskop Kepler. Stovky z nich sú približne vo veľkosti Zeme.

Foto dňa: Teleskop Kepler objavil stovky nových planét

Vesmírny teleskop Kepler, ktorý v službách amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pátra po obývateľných planétach mimo Slnečnej sústavy, objavil ďalších 461 potenciálnych nových planét. Väčšina z nich je približne rovnako veľká ako Zem alebo aj niekoľkonásobne väčšia.

Oznámeniezvýšilopočet"kandidátovnanové svety"objavenýchKepleromna2740,z ktorých105užbolopotvrdených."Preddvomarokmisme malipribližne1200adeptovnaplanetárneobjekty.Orokneskôrsmepridalipodstatnýpočetnovýchobjektovazaznamenalitrendznačnéhopočtuveľmimalýchplanét... veľkosti dvojnásobkuZemeči menších,"povedalastronómprojektuChristopherBurke.

Medzinovýmiprírastkami súaj takévesmírne telesá,ktoré vyzerajúakoplanéta s viac ako 1,5násobkom veľkosti Zeme. Obiehajú okolo svojhoslnkapoobežnejdráhetrvajúcej242dnívovzdialenosti,kde môženapovrchuexistovaťvoda vtekutejforme.Tá jepovažovanáza nevyhnutnúpodmienkuživota.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní