Silvia Tyčiaková: Myslí si, že experiment by nemohol pacientom ublížiť, iba im pomôcť.

Gény, ktoré majú spôsobiť smrť nádorových buniek, pochádzajú z pekárskych kvasiniek

Onkologickí pacienti na Slovensku možno raz podstúpia zaujímavú terapiu. Do nádoru im vložia samovražedné gény.

Nadišiel čas prejsť z pokusov na myšiach na ľudí, hovorí jeden z najznámejších slovenských vedcov Čestmír Altaner. Čerstvý osemdesiatnik dlhé roky pracoval na výskume novodobej onkologickej liečby šitej pacientom na mieru. Vie, ako geneticky modifikovanou bunkou z ľudského tuku zmenšiť alebo aj zlikvidovať u zvierat nádor.

Jeho partia z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (SAV) už skončila svoj výskum a je pripravená vyskúšať terapiu na pacientoch. „Vo svete je pravidlo, že klinické štúdie inovatívnych terapií podporuje nejaký sponzor,“ vyjadril sa Čestmír Altaner.

Všetky fázy klinického skúšania jedného jediného pacienta stoja vo svete približne stodvadsaťtisíc eur. Existuje na Slovensku nemocnica, ktorá by sa do toho pustila a dokázala zohnať dostatok peňazí?

Nádory

Nádorová bunka má poškodenú genetickú informáciu. Namiesto toho, aby zanikla, množí sa ďalej a omnoho rýchlejšie ako zdravé bunky. Ak na ňu udrieme chemoterapiou, môže zachrániť život, ale aj zlyhať. Podobne je to s drahou biologickou liečbou, ktorá cielene pôsobí na nádory.

Klin sa klinom vybíja, preto sa celosvetový aj slovenský výskum zameriava na to, ako vďaka genetike zničiť to, čo je geneticky poškodené. U stoviek pacientov na svete už testujú protinádorovú génovú terapiu. Súčasťou takejto štúdie budú možno aj slovenskí pacienti.

Genetikou na nádor

Gén nie je nič iné ako informácia. Predstavte si, že tá informácia znie: „Chcem kávu.“ Ak v bežnom živote chcete kávu, musíte si zapnúť napríklad kávovar. Musíte svoju informáciu dopraviť na správne miesto. Kávovar už potom vyrobí to, čo má. Takto je to v tele s génmi a bunkami. Existujú gény, ktoré dokážu prikázať nádorovej bunke „nemnož sa“ alebo „prestaň rásť“.

Je až neuveriteľné, že už niekoľko rokov poznáme takéto gény a vieme s nimi manipulovať, a ľudia stále umierajú na rakovinu. Problém je v tom, že v tele máme sto biliónov buniek a keby všetky dostali príkaz nemnožiť sa, o chvíľu zomrieme. Vedci celého sveta hľadajú spôsob, ako túto genetickú informáciu dopraviť len tam, kam treba, do nádorových buniek.

Vynikajúcim prostriedkom na prenos genetickej informácie je vírus. Retrovírusy sú schopné zabudovať svoju genetickú informáciu do genómu ľudskej bunky. Prebehlo teda niekoľko klinických štúdií, pri ktorých chirurg po vybratí zhubného nádoru vložil pacientovi do tela upravený vírus.

Ten niesol informáciu pre bunky v okolí, aby sa nemnožili. Problém tohto nápadu je, že vírus nerozozná nádorové bunky od zdravých a môže infikovať všetky naokolo. Dnes už existuje spôsob, ako dostať zaujímavú genetickú informáciu priamo do nádoru tak, aby zdravé bunky naokolo zostali žiť.

Samovražedný gén

Tím Čestmíra Altanera skúša do vírusu vložiť rovno dvojitý gén s vylepšeným účinkom, ktorý pochádza z pekárskej kvasinky a pre človeka je neškodný. Tento gén má za úlohu meniť neškodné liečivo používané na plesňové ochorenia na veľmi účinné chemoterapeutikum.

Vírus absorbuje novú genetickú informáciu. Aby sa však dostala iba tam, kam má, na to treba kvalitný dopravný prostriedok. Takmer každý z nás by tento dopravný prostriedok slovenskej vede rád venoval. Sú to mezenchýmové kmeňové bunky, ktoré získavajú naši vedci z tukového tkaniva darcov po liposukcii. V tele plnia funkciu opravára.

Keby vám vznikol na srdci infarkt, takáto bunka sama doputuje k poškodenému miestu a snaží sa ho opraviť. Takto si nájde aj nádor. Rozpozná ho ako niečo, čo v tele treba zreparovať. Keď sa k nemu dostane, urobí to, čo jej vedci prostredníctvom génov prikázali. Zmení neškodný liek na chemoterapeutikum, ktoré zlikviduje nádorové bunky v okolí a po splnení svojej úlohy sa bunka rozpadne.

„Takýmto bunkám hovoríme geneticky modifikované terapeutické bunky,“ vysvetľuje vedkyňa z Ústavu experimentálnej onkológie SAV Silvia Tyčiaková. Pokusným zvieratám s onkologickou chorobou experimentálny tím takéto bunky podal a čakal, čo sa bude diať.

Vyliečené myši

Asi najväčší úspech zažili naši vedci so zvieratami, ktoré mali glioblastóm. Je to najhoršia forma mozgového nádoru, pri ktorej pacienti žijú priemerne iba rok po začatí liečby.

„Približne u troch štvrtín pokusných zvierat celý nádor po podaní týchto buniek zmizol. Vyliečili sa,“ hovorí Silvia. Experimentátori skúšali terapiu aj na zvieratách s nádormi kožného melanómu, hrubého čreva, prostaty i rakoviny štítnej žľazy.

„Výsledky v laboratóriu máme výborné. Myslím si, že takáto terapia by pacientom mohla pomôcť,“ hovorí vedkyňa Tyčiaková. „V USA prebieha klinická štúdia liečby glioblastómu bunkami so samovražedným génom už dva roky a prvé výsledky ukazujú, že je to liečba, ktorá je bezpečná,“ teší sa Čestmír Altaner.

Budúcnosť

V odborných kruhoch sa otvorene hovorí o tom, že ak na Slovensku existuje nemocnica, ktorá by niekedy v budúcnosti mohla takúto terapiu ponúknuť v rámci klinickej štúdie pacientom, tak je to Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave. Nemocnica má na to ako jediná na Slovensku laboratórne vybavenie, takzvané superčisté priestory.

Na otázku, či plánuje rozbehnúť štúdiu, nám neposkytla priame vyjadrenie. „Splniť všetky podmienky, ktoré sa vyžadujú na schválenie klinickej štúdie, je náročná úloha a vyžaduje čas,“ napísal v stanovisku Čestmír Altaner, ktorý s nemocnicou spolupracuje. Klinickú štúdiu by si veľmi želal, ale dosiahnuť, aby ju robila nejaká univerzita či nemocnica, je veľmi ťažké všade na svete, nielen na Slovensku.

Viac ako deväťdesiat percent nových liekov uvedených na svetové trhy počas posledných dvadsiatich rokov vyvinuli v laboratóriách farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj.

Menej ako desiatimi percentami nových liekov prispeli štátne výskumné inštitúcie, univerzity a samostatní výskumníci. Samovražedné bunky pre farmaceutický biznis nie sú zaujímavé. Majú totiž jednu chybičku krásy. Sú pomerne lacné.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní