Suroviny: Základná konštrukcia by bola čiastočne z dielov a materiálov dovezených zo Zeme, čiastočne z miestnych surovín.

Na Mesiac cez Havaj: Vedci sa dohodli,
 kde postavia prototyp mesačnej základne

Medzinárodná mesačná základňa by sa mala vybudovať v blízkosti jeho pólov, je tam totiž dosť materiálu, predovšetkým ľadu, vody, ale aj niektorých minerálov a kovov.

Konferencia International MoonBase Summit sa uskutočnila v prvej polovici októbra, zvolala ju spoločnosť International MoonBase Alliance a stretli sa na nej akademici, vládni úradníci a predstavitelia civilného sektora. A čo bolo jej hlavným námetom?

Kde, ako a za koľko

Stručne - možnosti, ako by sa na našom najbližšom vesmírnom susedovi dala lacno a efektívne vybudovať trvalá základňa Moon Village. Preberali sa najrôznejšie veci - napríklad, kde by bolo najbezpečnejšie a najefektívnejšie základňu postaviť, ako by mala vyzerať, aké stroje a technológie by sa pri jej konštrukcii mali využiť a v neposlednom rade aj možnosti, ako do jej budovania zapojiť civilný sektor a kde na ňu nájsť peniaze. Len pre zaujímavosť - úvodné slovo na konferencii patrilo astronautovi Buzzovi Aldrinovi, ktorý mal možnosť po
povrchu Mesiaca osobne sa poprechádzať.

Pristávací modul: Prvé landery by boli zhotovené tak, aby sa taktiež dali využiť ako súčasť základne.
Pristávací modul: Prvé landery by boli zhotovené tak, aby sa taktiež dali využiť ako súčasť základne.
Foto: ESA

K čomu teda odborníci dospeli? Medzinárodná mesačná základňa by sa mala vybudovať v blízkosti jeho pólov, je tam totiž dosť materiálu, predovšetkým ľadu, vody, ale aj niektorých minerálov a kovov.

Druhou dôležitou vecou je, že sa k nej najprv vybuduje analogická základňa na Zemi a umiestnená bude na Havaji (konkrétne na Veľkom ostrove, Big Islande), čo je, ako napovedá jeho názov, najväčší z ôsmich hlavných havajských ostrovov. Naň padla voľba preto, lebo má do určitej miery s miestom, kde by mala stáť skutočná základňa, príbuznú geologickú štruktúru a geografiu. Základňa bude postavená formou PPP projektu, čo značí, že na jej konštrukcii sa budú podieľať aj súkromné firmy.

Má zmysel?

Na čo by nám taká základňa vlastne bola? V prvom rade by mohla slúžiť na ťažbu nevyhnutných surovín, základných stavebných materiálov a surovín na výrobu raketového paliva. V druhom rade by mohla fungovať ako obrovský zdroj energie, napríklad solárnej, ale aj na ťažbu hélia 3, potrebného na nukleárnu fúziu. Zaujímavé by boli astronomické pozorovania z odvrátenej strany a určite by sa dala využiť aj na turistické účely, rovnako ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS).

Prierez: Prvé časti základne by boli relatívne priestorovo skromné.
Prierez: Prvé časti základne by boli relatívne priestorovo skromné.
Foto: ESA

Názory na to, ako by mala vznikať, sa rôznia, všetci sa však prikláňajú k tomu, že v prvej fáze by ju budovali sofistikované autonómne roboty. Pri tejto činnosti by prišli k slovu aj pokročilé 3D tlačiarne, vďaka ktorým by bolo možné zo Zeme dovážať menej komponentov, čím by sa budovanie základne zlacnilo.

S týmto spôsobom výroby s použitím materiálov zhodných s tými na Mesiaci sa v laboratóriách experimentuje už dnes. Mimochodom, analýza vzoriek z Apolla 17 ukázala, že pôda obsahuje 42 percent kyslíka, 21 percent kremíka, 13 percent železa, 8 percent vápnika, 7 percent hliníka a 6 percent horčíka. Existujú štúdie ukazujúce, ako by bolo možné z pôdy kyslík získavať (dôležitý je totiž aj ako súčasť raketového paliva), ide však zatiaľ o pomerne komplikované a energeticky náročné procesy.

Život na Mesiaci

Z hľadiska bežného energetického výdaja, teda spotreby jedla a kyslíka, sú nároky ľudí na Zemi a na Mesiaci približne rovnaké, vystačili by si zhruba s 0,84 kilogramu kyslíka a 1,7 kilogramu sušenej stravy. Nižšia by bola na Mesiaci spotreba vody.

Prieskumný rover: Všimnite si originálne riešenie jeho kolies.
Prieskumný rover: Všimnite si originálne riešenie jeho kolies.
Foto: ESA

Život by tam bol však nebezpečnejší - pre absenciu atmosféry je mesačný povrch viac vystavený „bombardovaniu“ asteroidmi a pri budovaní základne by bolo potrebné rátať aj s jeho seizmickou aktivitou.

Zemetrasenia tam síce nie sú časté, no môžu trvať hodiny. Tie, ktoré sme vďaka seizmografom zaznamenali, dosahujú rádovo okolo 5,5 stupňa na Richterovej stupnici, čo môže vážne ohroziť stabilitu stavieb.

Na druhej strane, život by tam mohol byť - aspoň z určitého uhla pohľadu - zábavnejší. Predstavte si napríklad šport na Mesiaci. Nízka gravitácia by športovcom poskytla nové možnosti - dokázali by napríklad skákať a kopať minimálne šesťkrát ďalej a vyššie ako na Zemi. Inými slovami, aby futbal pripomínal pozemský, muselo by sa mesačné ihrisko predĺžiť z aktuálnych približne sto až na šesťsto metrov.