Novorodenec vraj nie je fyzická osoba a nevzťahuje sa naňho právo na život. Toto tvrdia autori odbornej štúdie.

Odborníci šokujú: Zabiť bábätko a potrat nie je žiaden rozdiel!

Rodičia by mali mať povolené usmrtiť svoje práve narodené dieťa, pretože novorodenec je „morálne irelevantný“ a ukončenie jeho života sa prakticky nelíši od potratu. S takýmto šokujúcim tvrdením prišli členovia spoločenstva medicínskej etiky Oxfordskej univerzity.

„Novorodenci nie sú fyzické osoby a nemajú ani morálne právo na život.“ Ak sa nazdávate, že čítate úryvok z nacistickej brožúrky, ste na omyle. Článok s týmto posolstvom vyšiel v odbornom časopise Journal of Medical Ethics a jeho autori tvrdia, že rodičia by de facto mali mať možnosť nechať zabiť svoje dieťa v prípade, že sa narodí postihnuté.

Príspevok s názvom „Popôrodný potrat: Prečo by dieťa malo žiť?“ napísali Alberto Giubilini a Francesca Minerva. „Morálny status novorodenca je ekvivalentný morálnemu statusu embrya; obom chýbajú predpoklady, ktoré sú potrebné na to, aby sa indivíduu priznalo právo na život,“ argumentuje dvojica a dodáva, že väčšmi ako fyzické osoby sú novorodenci iba „potenciálnymi osobami“.

„Aj embryo aj novorodenec sú ľudské bytosti, ale ani jeden nich je nie osoba v zmysle subjektu, ktorému možno priznať právo na život,“ cituje expertov britský denník Daily Telegraph.

Ako v Tretej ríši

Usmrtenie novorodenca, ktoré Giubilini a Minerva nazývajú „popôrodný potrat“, by podľa nich malo byť povolené vo všetkých prípadoch, aké sa vzťahujú na prenatálne umelé ukončenie tehotenstva. Teda aj vtedy, keď sa dieťa narodí postihnuté. Ako príklad uvádzajú Downov syndróm, ktorý sa v rámci Európy odhalí pred pôrodom iba v 64 percentách prípadov.

„Keď sa dieťa narodí poškodené, pre rodičov už neexistuje žiadna možnosť voľby. Výchova takých detí môže predstavovať neúnosnú záťaž pre rodinu a spoločnosť ako celok. Ekonomicky to oslabuje celý štát,“ zdôvodňujú svoje závery argumentmi ako z edukatívneho časopisu pre Hitlerjugend.

Proti sú len „fanatici“

Editorom magazínu, v ktorom kontroverzný článok vyšiel, je šéf oxfordského Centra pre praktickú etiku Julian Savulescu. Tvrdí, že autorom štúdie sa vyhrážali smrťou a tých, čo reagovali na šokujúci text invektívami a vyhrážkami, označil za „fanatikov, ktorí sú proti absolútnym hodnotám liberálnej spoločnosti“.

„Cieľom magazínu nie je prezentovať pravdu alebo presadzovať niektorý z morálnych pohľadov, ale prezentovať dobre zdôvodnené argumenty, založené na široko akceptovaných premisách,“ vyhlásil na margo publikovaného článku Savulescu.

Kontroverzné názory vyvolali ostrú kritiku aj v odborných kruhoch. „Ak matka udusí svoje dieťa prikrývkou, povedzme si – nevadí, veď bude mať ďalšie. Toto chceme dosiahnuť?“ pýta sa šéf spoločenstva medicínskej etiky na St. Mary's University College Trevor Stammers. Diplomatický výraz „popôrodný potrat“, ktorý používajú autori šokujúcej štúdie, je podľa neho manipulácia so slovíčkami.