Andrej Šteňo

Škandalózny dokument: Pacientku nemocnica zadržala a nepustila na urgentné ošetrenie inam. Žena ochrnula

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) po odchode tímu intervenčných rádiológov z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) do neštátneho zariadenia rieši krízový stav.

V štátnych zdravotníckych zariadeniach došlo k situácii, že pacientov s akútnym krvácaním do mozgu nemal kto okamžite ošetriť, museli čakať na príchod odborníka z Banskej Bystrice, alebo z Českej republiky. V prípade akútneho krvácania do mozgu po prasknutí cievnej aneuryzmy však rozhoduje o ďalšom živote pacienta najmä dĺžka času, ktorá uplynie do ošetrenia prasknutej cievy a zastavenia krvácania. Čím neskôr sa ošetrí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pacient zostane ťažko poškodený. Napríklad ochrnie. Pritom v UNB majú prípady pacientov s akútnym krvácaním do mozgu na dennom poriadku.

Nemocnica na Kramároch
Nemocnica na Kramároch
Foto: MATEJ JANKOVIC

Tvrdí to prednosta neurochirurgie na Kramároch Andrej Šteňo v zápisnici, ktorú sme dostali do redakcie. Podľa tohoto dokumentu, ktorý viacerí radoví lekári zo štátnej nemocnice označili za doslova kriminálny, nemocnica nemá k dispozícii intervenčného radiológa, ktorý by bol schopný okamžite urobiť životzachraňujúci endovaskulárny zákrok, pri ktorom sa cez tepnu na stehne zavedie do krvácajúcej cievy v mozgu katéter a pomocou neho sa roztrhnutá cieva zacelí. Do konca novembra minulého roka takéto prípady riešil v NÚSCH tím Ivana Vuleva. Ten však od prvého decembra pôsobí v neštátnom zariadení v bratislavskej Petržalke. A aj keď Vulev a jeho tím deklarovali, že sú schopní a ochotní pacientov s akútnym krvácaním riešiť, vedenie UNB týchto chorých zadržiava. “Nie je prípustné, aby UNB o takéto veľmi dôležité výkony prišla,”konštatoval v zápisnici riaditeľ nemocnice Juraj Kovács.

Obeť zápisnice?

Týždeň nato, ako zápisnica uzrela svetlo sveta, museli neurochirurgovia riešiť prípad mladej ženy s krvácaním do mozgu. Vedenie štátnej nemocnice ju nedovolilo previezť do Petržalky a na zákrok čakala, kým “zohnali” z Banskej Bystrice iného lekára. Ten prišiel do Bratislavy a operovať začal desať hodín potom, ako ju mohli zoperovať v neštátnom zariadení. Pacientka zatiaľ krvácala do mozgu z prasknutej aneuryzmy, v dôsledku čoho konštatovali u nej ochrnutie všetkých končatín.

Nemocnica na Kramároch
Nemocnica na Kramároch
Foto: MATEJ JANKOVIC

“Pacient si vyberá poskytovateľa zdravotných služieb. Nie je možné, aby mu zatajili, ak má aj iné možnosti liečby v iných zariadeniach. Ak je jeho stav zhoršený a samotný pacient nemôže komunikovať, lekári musia stav konzultovať s rodinou, ktorá má právo rozhodnúť sa,” vysvetľuje Mária Lévyová z Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Podľa nej došlo v súvislosti s prípadom pacientky, ktorú nepustili na včasné ošetrenie, k viacerým pochybeniam. A nielen Charty práv pacientov, ale dosť pravdepodobne aj ďalších zákonov tejto republiky.

Neinformovali alebo zatajili?

“V tomto prípade došlo k porušeniu niekoľkých práv pacientky, ktoré jej zaručuje Charta práv pacientov v SR. V rámci charty je zakotvené, že zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Pod ochranou zdravia treba chápať všeobecne prevenciu a primárnu prevenciu osobitne, ako i predchádzanie poškodenia zdravia,”vysvetľuje Lévyová.

Mária Lávyová
Mária Lávyová
Foto: ?tefan Pu?k

Porušené boli aj ďalšie ustanovenia definujúce Všeobecné práva pacienta, ktorý má v prípade vážneho ohrozenia života alebo zdravia právo na lekárske ošetrenie v ktoromkoľvek čase v najbližšom zdravotníckom zariadení.

“Nedostatky vidíme aj v komunikácií personálu s pacientkou a jej rodinou. Porušené bolo právo na informácie a niekoľko práv definovaných v rámci článku 7 – Liečba a starostlivosť. Podľa nich má pacient právo na primerané pokračovanie liečby vrátane spolupráce medzi rôznymi zdravotníckymi zariadeniami. V súčasnosti ministerstvo venuje veľa priestoru legislatívnym zmenám v oblasti zlepšovania dostupnosti urgentnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná vtedy, keď je bezprostredne ohrozený život alebo niektorá zo základných životných funkcií. V prípade ak dôjde k prasknutiu aneuryzmy, vyžaduje si to urgentný chirurgický zásah, podľa stavu pacienta a klinického nálezu, ináčo môže mať fatálne následky. Za posledné roky sa dostali do popredia endovaskulárne metódy liečenia aneuryziem, mala by sa zlepšiť dostupnosť tejto neinvazívnej liečby,”vysvetlila Mária Lévyová. Upozornila aj na Zákon o zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa uvádza, že zdravotná starostlivosť musí byť vykonaná rýchle, účinne a neznesie odklad. Rozhodujúce sú často minúty. Z vlastnej skúsenosti však šéfka asociácie obhajujúcej práva pacientov vie, že ľudia sa často boja pýtať lekárov, prípadne uplatniť si svoje práva a sťažovať sa.

“Výkon práv a povinností vyplývajúcich z charty práv pacientov, ktorej časti boli prenesené do zákona, musí byť v súlade s dobrými mravmi zdravotníckych pracovníkov. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Každý má právo na výber poskytovateľa- lekára, nemocnice- za podmienok stanovených v zákone. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná, ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania,” zdôraznila Lévyová.

Univerzitná nemocnica existenciu kontroverznej zápisnice, ktorá v konečnom dôsledku obmedzuje práva pacientov, potvrdila. Škandalózne je, že jej ustanovenia dodnes platia.


VIDEO Plus 7 Dní