Ilustračné foto

Smrtiace aneuryzmy: Pacientov zaevidujú v štatistike a pošlú domov

Na čakacej listine neurochirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave sú približne štyri desiatky pacientov s diagnózou neakútnej- teda neprasknutej mozgovej aneuryzmy. Namiesto liečenia ich zapisujú do zoznamu na sekretariáte u medicínskeho riaditeľa nemocnice.

Aneuryzma mozgovej cievy je stav, ktorý môže človeka ohroziť na živote. Ak vydutá a oslabená cievna stena praskne, mozog zaleje krv a pacient vo väčšine prípadov zomiera, alebo ostáva natrvalo postihnutý. Vydutie cievy je možné riešiť dvoma spôsobmi. Buď operačne, otvorením lebky, alebo neinvazívnou endovaskulárnou metódou, keď sa cez tepnu na stehne zavedie katéter a oslabená cieva sa zvnútra vystuží špeciálnym materiálom.

Prednosta: Neurochirurg Andrej Šteňo.
Prednosta: Neurochirurg Andrej Šteňo.
Foto: Pavel Neubauer

Koncom roka týždenník Plus 7 dní uverejnil informácie, že štátne nemocnice nemajú kapacity, aby riešili pacientov s diagnózou neprasknutej aneuryzmy mozgu, ale majú zákaz poslať pacientov do neštátneho zariadenia. Aj za tú cenu, že sa liečba odloží a život pacienta môže byť ohrozený. Namiesto toho, aby sa hľadali riešenia pre pacientov, vedenie UNB sa k problému postavilo technokraticky. Vedenie nemocnice vydalo pokyn, aby každého jedného pacienta s aneuryzmou mozgovej cievy hlásili do štatistiky u medicínskeho riaditeľa UNB.

“Čo sa týka hlásenia pacientov s mozgovou aneuryzmou na sekretariát medicínskeho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava, tak toto opatrenie bolo zavedené na základe odchodu časti tímu lekárov z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb s ktorým UNB spolupracuje. Nastavenie pravidiel efektívneho komunikačného toku je plne v kompetencii medicínskeho riaditeľa, ktorý je priamo zodpovedný za oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom,” vysvetlil generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács a dodal, že všetkým pacientom je poskytovaná adekvátna a špičková starostlivosť.

O tom, aký je skutočný stav starostlivosti o neurochirurgických pacientov v Bratislave najviac vypovedá čakacia listina. V poradovníku na operačné zákroky neakútnych aneuryziem, nezhubných nádorov mozgu či iných typov nezhubných nádorov a chronických ochorení chrbtice čaká viac ako tisícka pacientov.

Ako dlho budú čakať a aké sú ich možnosti liečby sa dočítate v najnovšom čísle týždenníka Plus 7 dní.