Vľavo Timurova socha v uzbeckej Chive, vpravo jeho mauzóleum v Samarkande.

Bastard, démon, despota: Chromému vládcovi Ázie sa ušli drsné prezývky

Tamerlán údajne prišiel na svet skrvavenými rukami napred. Krv mala predznamenať bolesť a utrpenie, ktoré priniesol tomuto svetu.

Samarkand s viac ako pol miliónom obyvateľov je dnes tretie najväčšie mesto v Uzbekistane. Turistov láka bohatou históriou a množstvom starobylých pamiatok. Spolu s Bucharou je jedným z najstarších miest v strednej Ázii.

V ôsmom storočí pred naším letopočtom sa stal centrom sogdijskej civilizácie. Jeho názov je odvodený z jazyka tohto etnika - Asmara kand, čo v preklade znamená kamenná pevnosť. Pre svoju strategickú polohu bol neustále cieľom dobyvateľov.

V Perzii bola zo Samarkandu spravovaná sogdijská satrapia. V roku 329 pred naším letopočtom mesto dobyl Alexander Veľký. Krátko mu vládli turecké kmene, v tom čase kočujúce strednou Áziou, neskôr si ho podmanila čínska dynastia Tang.

Islamská expanzia ho začlenila do novovznikajúceho kalifátu a zničený bol nájazdom Mongolov. Písal o ňom Marco Polo počas svojho dobrodružstva na Hodvábnej ceste, no najviac ho preslávil krutý vládca 14. storočia, v Európe zvaný Tamerlán.

Legenda

Život Tamerlána zachytil jeho súčasník Muhammad ibn Arabšáh. Tohto arabského spisovateľa z Damasku zavliekli do Samarkandu ako otroka. Jeho dielo o Tamerlánovom plienení je plné nenávisti voči tomuto vládcovi. Často ho tituluje menami ako bastard, satan, démon, blázon alebo despota.

Podľa legendy, ktorú Arabšáh sprostredkoval, sa Tamerlán narodil 9. apríla 1336 do klanu Barlas v mestečku Keš, dnešnom Šahrisabze v Uzbekistane. Jeho otec Taragaj bol bojovník turkického pôvodu, no v kmeni nezastával významné postavenie.

Tamerlán údajne prišiel na svet skrvavenými rukami napred. Krv mala predznamenať bolesť a utrpenie, ktoré priniesol tomuto svetu. Beatrice Forbes Manz vo svojej štúdii Tamerlán a symbolika suverenity vyvracia túto legendu.

Píše, že s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal zo samotného Samarkandu a narodil sa o niekoľko rokov skôr. Legenda o krvavých rukách novorodenca sa pripisuje napríklad Džingischánovi, ale aj prvému čínskemu cisárovi Čchin Š’-chuang-timu.

Chromý

Meno Tamerlán je deformovaná forma jeho pôvodného mena Timur. Okolo roku 1363 utrpel Timur zranenie pravej ruky aj nohy, čoho následkom bolo celoživotné krívanie. Legenda hovorí, že sa zranil v boji. Arabšáh už klasicky nepriateľsky píše, že bol zlodejom oviec a zranil ho pastier pri jednej z nevydarených lúpeží.

Jeho nepriatelia mu dali prezývku Timur Chromý, v perzskom jazyku Temur-i-lang, alebo Timur Lenk. Cestou cez Osmanskú ríšu do Európy sa jeho meno viac-menej udržalo v tejto podobe a takmer vo všetkých jazykoch sa vžilo s minimálnymi fonetickými obmenami.

V roku 1402 z Kastílie na Timurov dvor vyslali Ruya Gonzaleza de Clavijo, ktorý tam mal pôsobiť ako ambasádor. O Timurovi napísal knihu, kde píše: „Hovoriť mu Tamerlán je skutočne veľká urážka a Timura to veľmi hnevá.“

Samotní Uzbeci ho hrdo nazývajú emir Timur. Timurovu hrobku otvoril 22. júna 1941 sovietsky archeológ Michail Gerasimov. Potvrdil zranenia oboch pravých končatín.

Bezvládie

V strednej Ázii existoval od roku 1227 Čagatajský chanát, ktorý založil Džingischánov syn Čagataj. S prenikaním islamu do jeho západnej časti a po sérii vlád pomerne slabých chánov sa ríša rozdelila. V západnej časti sa stali cháni len bábkami a skutočnú moc prevzali vojenskí náčelníci, nazývaní begovia alebo emirovia.

O moc v nej bojovali členovia najväčších čagatajských kmeňov - Arlat, Džalájir, Kaučin a Barlas. Po tuhých zápasoch s rôznymi rivalmi, Mongolmi z východnej časti a s Chvarézmom, sa v roku 1380 na čelo štátu prebojoval Timur, ktorý si za svoje hlavné mesto vybral Samarkand.

Vyhlásil sa za Džingischánovho potomka. Neuspokojil sa však len s úspechom na domácej pôde a ďalšie výboje nasmeroval na rozpadajúci sa Irán - ríšu Ílchánov.

Dobyvateľ

Už v roku 1380 si Timur podmanil Chorásan, v rokoch 1383 až 1388 sa mu podarilo obsadiť Džurdžán, Mázandarán a Sístán. Jeho armády tiahli cez Irak, Fárs aj cez Azerbajdžan.

Svoje armády nasmeroval i na severozápad proti chánovi Toktamišovi panujúcemu v Zlatej Horde, aj proti Mongolom z východu. Po získaní bohatej koristi odtiahol späť do Samarkandu.

V rokoch 1392 až 1397 opäť prešiel Iránom a vyplienil hornú Mezopotámiu a Azerbajdžan. Ahmad, panujúci Arabom v dnešnej Sýrii a Iraku, ušiel až do Egypta, kde žiadal o pomoc mamelukov. Timur sa však obrátil na sever a cez územie dnešného Gruzínska a pohorie Kaukaz znova napadol chána Toktamiša.

Pod zámienkou, že moslimskí vládcovia v Indii sú veľmi tolerantní voči neveriacim poddaným, napadol koncom 14. storočia Indiu. Bez veľkých prekážok prešiel Pandžábom, porazil vojsko Mahmúda II. a vyplienil a utopil v krvi mesto Dillí.

Teror sa stal v rukách Timura silnou zbraňou. Viacero prameňov opisuje stavby pyramíd z ľudských hláv spájaných maltou i zasypávanie tisícov zajatcov zaživa. Tieto praktiky naháňali strach na podrobených územiach a predišli akémukoľvek pokusu o odpor.

Bajazid

V roku 1400 sa Timur vrátil na západ, prenikol do Sýrie, porazil vojsko mamelukov a vyplienil Halabu, Hamá, Baalbek, Damask a Bagdad. Zostal mu už len jediný sok - osmanský sultán Bajazid I. Jeho armádu v islamskom svete považovali za neporaziteľnú a samotného Bajazida I. za najmocnejšieho panovníka vtedy známeho sveta.

V dňoch 20. až 21. júla 1402 došlo k rozhodujúcej bitke v blízkosti Ankary. Napriek tomu, že Bajazidovi janičiari aj slovanské oddiely kresťanov bojovali hrdinsky, z jeho vojska zo strachu pred Timurom dezertovalo niekoľko ázijských vazalov. Osmanov porazili a sám Bajazid padol do zajatia, v ktorom v roku 1403 zomrel.

Po tomto víťazstve sa Timur zastavil až na brehoch Egejského mora. Vyplienil najbohatšie maloázijské mestá, medzi nimi Smyrnu, dnešný Izmir, ktorú bránil rád johanitov. Pádom Smyrny padla aj posledná kresťanská pevnosť v Anatólii.

Úspech prinútil mameluckého sultána Faradža uznať Timurovu zvrchovanosť a byzantský cisár Ján VIII. k nemu poslal vyslancov s ďakovným listom za spojenectvo v boji proti Osmanom.

Osmanská ríša sa po jeho odtiahnutí zmietala v krvavej občianskej vojne medzi štyrmi synmi Bajazida I. Timur tak nevedomky zastavil expanziu Osmanov do Európy a oddialil zánik Byzantskej ríše o viac ako pol storočia.

Zánik ríše

Po týchto úspechoch na západe sa Timur v Samarkande pripravoval na výpravu do Číny. Dobytie Číny malo predstavovať najväčší z jeho vojenských triumfov.

Koncom decembra 1404 vyrazil so svojou armádou na pochod, no hneď na prvej zastávke v Otrare ochorel a 19. januára 1405 vo veku asi 71 rokov zomrel.

Aj keď si ho dejiny pamätajú najmä pre jeho krutosť, Timur prejavil záujem o perzskú vzdelanosť. Popri čagatajskom zaviedol v úradnom styku aj perzský jazyk, mal rád literatúru a dejepisectvo.

Arabský historik Ibn Chaldún obdivoval jeho prehľad a znalosti v tomto odbore. Podporoval obchod, poľnohospodárstvo a nariadil mnoho reforiem. Jeho rozsiahlu ríšu však držala pokope iba jeho autorita. V rôznych častiach ríše vládli jeho synovia a vnuci, ktorí po jeho smrti rozpútali boj o moc. Timurova ríša sa tak fakticky rozpadla.

Symbol smrti

Symbolika spojená s Tamerlánom zohrala svoju úlohu aj v novodobých dejinách. Keď sa mala otvoriť hrobka veľkého vládcu v Uzbekistane, zdvihla sa vlna odporu. Mnohé autority namietali s poverčivosťou, že narušenie posmrtného spánku krvavého vládcu prinesie svetu katastrofu.

Islamskí učenci varovali pred opätovným vypustením skazy a smrti na tento svet. Pár hodín nato, ako sa tak stalo, napadol Hitler Sovietsky zväz.

V roku 1942, krátko po tom, čo Tamerlánove pozostatky a kosti jeho vnuka Ulugha Bega znova riadne pochovali, sa nemecká šiesta armáda vzdala sovietskym vojskám pri Stalingrade. Oficiálne stanovisko uzbeckých autorít sľubuje, že Timurove pozostatky už nebudú predmetom skúmania.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].