Sinj Jamanaka bude mať okrem Nobelovej ceny aj novú práčku.

Držiteľovi Nobela za medicínu sa poskladajú na novú práčku

Japonský výskumník Sinj Jamanaka sa bude tešiť hneď dvakrát. Nielenže mu poctivá práca na poli medicíny a fyziológie priniesla tento rok Nobelovu cenu, ale dostane aj praktický darček. Japonskí ministri sa mu poskladajú na novú práčku. Správu o zisku ocenenia sa totiž Jamanaka dozvedel práve vtedy, keď opravoval svoj starý spotrebič.

Švédska Kráľovská akadémiaviedocenila8.októbra 50-ročného japonskéhovedcaspoločnesBritomJohnomGurdonomzabunkovývýskum.Oceneniejetradičnespojenés finančnouodmenoualaureátisaterazpodeliarovnýmdielomo1,2miliónadolárov.

Čítajte viac:

Francúz a Američan majú Nobelovu cenu za fyziku, zmerali kvantové častice

Kampaň?

Zasvojich600 tisíc dolárovsiJamanakamôžezaobstaraťhoci celú práčovňu. Šestnásťjaponskýchministrov však podľa miestnej tlačeverejnesľúbilo,žekaždýznichdá10 tisíc jenov(asi2400korún)a z taktovybranýchpeňazí potomzaobstarajúvedcovinovúpráčku.

PodľaniektorýchkomentátorovsataksnažiavylepšiťimidžneobľúbenéhokabinetupremiéraJošihikaNodu,ktorýzaostávavprieskumochprednadchádzajúcimipredčasnýmiparlamentnýmivoľbami.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní