Hitler bol presvedčený, že je vyvolený, aby spasil Nemecko, a že jeho kroky vedie prozreteľnosť.

Elita Tretej ríše podliehala mysticizmu a čiernej mágii

Hitler veril v existenciu tajných pánov planéty, bytostí žijúcich v podzemí.

V pozadí mnohých šialených myšlienok predstaviteľov Hitlerovej Tretej ríše vrátane najhroznejšieho zločinu nacistov - holokaustu - stál okultizmus, mysticizmus a čierna mágia. Ľudia z vodcovho najbližšieho okolia boli členmi rôznych tajomných spolkov a organizácií a žili v presvedčení, že ich myšlienky a činy vedú „sily temna“, aby vybudovali nový svet „nadľudí“.

Masové vraždy a genocída boli pre nich akýmsi mystickým aktom prinášania obetí nadpozemským vládcom. Znie to možno neuveriteľne, ale je to fakt - Hitler a viacerí vplyvní nacisti to nemali v hlave celkom v poriadku. To však nezmenšuje ich vinu a neznamená, že by neboli zodpovední za to, čo spravili.

Naopak, Hitler si dobre uvedomoval, čo robí, a netajil sa tým: „Som jeden z najtvrdších mužov, akých Nemecko v posledných desaťročiach malo, možno až niekoľko storočí, teším sa najväčšej autorite, akú kedy mal nemecký vodca. Ale čo je hlavné, verím vo svoj úspech. Verím voň bezpodmienečne.“

Vedený prozreteľnosťou

Führer si podľa viacerých svedkov namýšľal, že je predurčený stať sa zakladateľom nového svetového poriadku a že všetky jeho kroky vedie sama prozreteľnosť. Preto musí poslúchať svoj „vnútorný hlas“, ktorý ho nemôže sklamať a ktorý ho vedie ďalej s istotou námesačníka. Vyhlasoval to verejne: „Sledujem pokyny, ktoré mi prikazuje prozreteľnosť.“ Alebo: „Dnes žiadna moc na zemi nemôže ohroziť Ríšu, Božia prozreteľnosť chcela, aby som zobral na seba úlohu, pred ktorou stojí Nemecko.“

Hitlerov fanatizmus a viera vo vlastnú genialitu a neomylnosť viedli napokon aj k viacerým vojenským porážkam, keď nedal na rady skúsených generálov, ale riadil sa svojím „vnútorným hlasom“. „Nehrám sa na vojnu. Nenechám sa komandovať generálmi. Vojnu vediem ja! Okamih útoku určujem ja. Vhodný okamih je len jeden. A ja naň budem čakať s neústupným odhodlaním, nepremárnim ho...“

Podľa niekdajšieho prominentného nacistu Hermanna Rauschninga sa Hitler pokladal za veľkňaza nového náboženstva a veril v zrod „nového človeka“, človeka - Boha, silného a krutého, akúsi industriálnu verziu Nietzscheho nadčloveka. Veril tiež v existenciu tajných pánov planéty, neznámych nadradencov - bytostí žijúcich v podzemí.

Fanatický a šialený bol aj Hitlerov antisemitizmus: „Nenazývam Žida zvieraťom. Ten je väčšmi vzdialený od zvieraťa ako my. Vyhubiť ho teda neznamená spáchať zločin proti ľudstvu, lebo on k ľudstvu nepatrí. Je to bytosť cudzia prírodnému poriadku.“

Jeho nenávisť k Židom napokon viedla v januári 1942 k zvolaniu konferencie vo Wannsee, kde sa rozhodlo o „konečnom riešení židovskej otázky“, teda holokauste, počas ktorého zavraždili šesť miliónov Židov.

Mystické sídlo nacistickej elity: Hrad Wewelsburg v Severnom Porýní-Vestfálsku. Foto: archív

Mystické sídlo SS

Aj druhý najmocnejší muž Tretej ríše, minister vnútra a najvyšší veliteľ SS Heinrich Himmler, patril k okultistom. Považoval sa za reinkarnáciu zakladateľa stredovekého nemeckého štátu Henricha I. Vtáčnika. Fanatický rasista dal vybudovať na hrade Wewelsburg v Severnom Porýní-Vestfálsku mystické sídlo SS, v ktorom zhromaždil množstvo alchymistických dokumentov a kníh o mágii.

Svätyňu Himmlerových Čiernych rytierov, miestnosť, kde sa konali kultové obrady, zdobil obrovský hákový kríž a horel v nej večný oheň. Po Himmlerovej smrti sa mala stať jeho hrobkou. V suteréne hradu nechal vybudovať aj hrobku pre hrdinov SS, kde mal na večné veky odpočívať v dvanástich schránkach ich popol.

Himmler bol posadnutý vytvorením nadľudí. Zaviedol preto princíp rasového výberu príslušníkov SS a stanovil pravidlá na ich sobáše, aby sa zabezpečilo párenie ľudí s „vysokou hodnotou“. Bol autorom projektu Lebensborn (Prameň života), na základe ktorého zriadili akúsi farmu na plodenie čistej rasy.

Mladé dievčatá s dokonalými nordickými vlastnosťami tam boli k dispozícii príslušníkom SS „s cieľom počatia dokonalého Árijca, ktorý bude vychovávaný podľa národnosocialistického ideálu“.

Pátranie po potomkoch nadľudí

Himmler stál aj pri zrode Výskumnej spoločnosti nemeckého dedičstva predkov, známej Ahnenerbe, ktorá skúmala germánsku mytológiu a históriu, no mala najmä dokázať nacistickú rasovú teóriu o pôvode a nadradenosti Árijcov.

V duchu predstáv o svojom ušľachtilom pôvode uskutočnili preto nacisti množstvo archeologických výprav po celom svete, počas ktorých sa snažili nájsť dôkazy o tom, že Árijci boli skutočne potomkami nadľudí.

Najviac ich mierilo na príkaz Heinricha Himmlera do Tibetu. Jednu z nich, ktorej členmi boli vybraní príslušníci SS, viedol v rokoch 1938 až 1939 nemecký prírodovedec Ernst Schäfer. Merania lebiek tristo Tibeťanov, ktoré počas nej urobili, využívali potom v koncentračných táboroch, kde ich porovnávali s lebkami zavraždených väzňov rôznych národov.

Thule a Vril a svastika

Teóriami o dutej Zemi a o nadľuďoch, potomkoch bájnych Atlantíďanov žijúcich v podzemí a ovládajúcich ľudstvu neznáme nadprirodzené sily, sa zaoberali v nacistickom Nemecku aj okultné spolky Thule a Vril, ktorých členmi boli mnohí vysokopostavení a vzdelaní ľudia, ako právnici, sudcovia, univerzitní profesori či aristokrati.

Možno to znie neuveriteľne, ale verili v existenciu rasy v podzemí, ktorá sa nazývala árijská a ktorá tu vraj kedysi dávno zanechala svoj znak - svastiku - hákový kríž, vyskytujúci sa v mnohých kultúrach po celom svete. Pravotočivá svastika sa stala napokon v roku 1920 aj hlavným symbolom NSDAP. Neoficiálne sa však používala už skôr.

Z prominentných nacistov boli okrem Himmlera členmi rôznych okultných spolkov napríklad Hitlerov korunný princ, ríšsky maršal Hermann Göring, minister propagandy Joseph Goebbels, ideológ NSDAP a pôvodca nacistických teórií o rasovej nadradenosti Alfred Rosenberg, Hitlerov osobný tajomník a jeho zástupca v NSDAP Rudolf Hess, zakladateľ SA Ernst Röhm, gaulajteri Julius Streicher a Karl Hermann Frank, vedúci Hitlerovej hlavnej kancelárie Martin Bormann, finančník a minister hospodárstva Hjalmar Schacht a ďalší.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní