Masochizmus: Sexuálna úchylka je dnes módna. Vľavo Leopold von Sacher- -Masoch.

Otec masochizmu: Zakladateľ nevšedných sexuálnych praktík bol kresťan!

Leopold von Sacher-Masoch dal meno sexuálnej úchylke, bol zaujímavou postavou habsburskej monarchie

Podľa tohto rodáka z ukrajinského Ľvova nazvali masochizmus. Na prvý pohľad to znie logicky, keďže obľuboval sebatrýznenie, stýraných svätcov aj dámy v kožuchoch a s bičíkmi v ruke.

Karikatúra: Venuša v kožuchu vo svojej dobe vzbudila veľké kontroverzie.
Karikatúra: Venuša v kožuchu vo svojej dobe vzbudila veľké kontroverzie.
Foto: Archív

Venuša v kožuchu vo svojej dobe vzbudila veľké kontroverzie. Foto: Archív

Osobnosť Leopolda von Sacher-Masoch však bola oveľa všestrannejšia, než aby sa dala sploštiť na sexuálnu úchylku či na masopraktiky, ktoré sú dnes v móde vďaka filmom ako 50 odtieňov sivej. Autor erotických poviedok bol muž protikladov, najmä však veľkej fantázie a tolerancie.

Pani potrestá otroka

„Pán Leopold von Sacher-Masoch sa zaväzuje čestným slovom pani Pistorovej, že sa na šesť mesiacov stane jej otrokom, bez výhrad splní každé jej prianie a vyplní každý jej rozkaz... Za každé zanedbanie povinností, každý prehrešok či nevhodné správanie k jej majestátu potrestá pani svojho otroka podľa svojej ľubovôle... Pani Pistorová sa zaväzuje, že bude nosiť čo najčastejšie kožuchy, zvlášť vtedy, keď sa rozhodne byť krutou... Toto vyhlásenie podpisujú zúčastnení 8. decembra 1869.“

Detail: Vnútri sochy čaká prekvapenie.
Detail: Vnútri sochy čaká prekvapenie.
Foto: Peter Getting

Vnútri sochy Masocha čaká prekvapenie. Foto: Peter Getting

Autentické znenie tejto netypickej „zmluvy“ pochádza z polovice 19. storočia, teda z čias, keď v našich končinách národní buditelia horlili za prudérnosť a temný obraz sexu tradovaný zo stredoveku. Prevrat nastal, keď v roku 1886 túto „zmluvu“ uviedol jeden zo zakladateľov sexuológie Richard von Krafft- -Ebing v diele Psychopathia sexualis.

A podobne ako od markíza deSade odvodil pojem sadizmus, vytvoril aj pojem masochizmus. Z mena spisovateľa Leopolda von Sacher-Masoch tak vznikol názov sexuálnej úchylky, o ktorej sám písal počas života.

Všetko najmä vďaka poviedke Venuša v kožuchu, v ktorej nechýba prísna dáma a bičíky na milenca... „Nič nemôže muža viac vydráždiť než obraz krásnej, zmyselnej a krutej despotickej ženy, ktorá bezohľadne strieda svojich vyvolených podľa nálady,“ píše v nej.

Nesmrteľný aj popravený

Otca masochizmu Leopolda von Sacher-Masoch poznajú vo svete dlhé roky. V skutočnosti vec vôbec nie je taká jednoznačná. Tvrdia to znalci Sacherovho-Masochovho života, ktorí odmietajú, aby sa jeho dielo, život a myšlienky zužovali len na masochizmus. Skutočného Sachera-Masocha začína verejnosť objavovať až dnes, vyše sto rokov po smrti.

Masochizmus: Sexuálna úchylka je dnes módna.
Masochizmus: Sexuálna úchylka je dnes módna.
Foto: profimedia.sk

Masochizmus: Sexuálna úchylka je dnes móda. Foto: profimedia.sk

Na povrch sa dostávajú jeho moderné názory a kultúrny rozhľad, tolerantnosť, liberalizmus a antiklerikalizmus. Ohľadom sexu napísal napríklad: „Až kresťanstvo - ktorého krutý emblém kríž má pre mňa v sebe čosi hrozné - vnieslo do prírody a jej nevinných pudov niečo cudzie, nepriateľské. Boj ducha so zmyselným svetom je evanjeliom moderných ľudí.“ Francúzsky historik Bernard Michel, ktorý nedávno o ňom vydal životopisnú knihu, napísal: „Na výrazy ako maso a masochista narážame dnes všade, aj v tých najbežnejších slovných prejavoch. Ľudia sa nimi oháňajú a pripomínajú ich bez toho, aby vedeli, kto rytier Sacher-Masoch vlastne bol. Keď profesor psychiatrie Richard von Krafft-Ebing napísal knihu o sexuálnych zvrátenostiach a z masochizmu urobil protiklad sadizmu, razom učinil Sachera-Masocha nesmrteľným, zovšedneným vo všetkých jazykoch sveta, avšak ako spisovateľa ho popravil.“

Tajomný?

Kto bol teda tajomný Leopold von Sacher-Masoch? Predovšetkým, pochádzal zo stredoeurópskej Haliče, z Ľvova, čo jeho život navždy poznamenalo. Narodil sa v roku 1836 v rodine rakúskeho štátneho úradníka. Mal blízky vzťah k matke, ale nemenej podstatnou preňho bola Hanča - slovanská dojka, statná, silná a láskavá žena, ktorá sa mu stala na celý život ženským archetypom aj stelesnením živej prírody.

Hoci vyštudoval klasické školy a v rodnom Ľvove aj pôsobil ako profesor, napokon opustil exaktné vedy a naplno sa venoval literatúre. Neskôr žil v centre rakúsko-uhorskej monarchie, dvakrát sa oženil, napokon zomrel v chudobe v mannheimskom sanatóriu.

Mnohonárodnostné: Vo Ľvove sa miesili Poliaci, Ukrajinci, Nemci aj Židia.
Mnohonárodnostné: Vo Ľvove sa miesili Poliaci, Ukrajinci, Nemci aj Židia.
Foto: Peter Getting

Mnohonárodnostné: Vo Ľvove sa miesili Poliaci, Ukrajinci, Nemci aj Židia. Foto: Peter Getting

Medzitým napísal desiatky poviedok, románov a divadelných hier. Najslávnejšia Venuša v kožuchu sa nachádza v zbierke poviedok Odkaz Kainov, ďalšie sú napríklad Falošný hermelín, Had v raji, Viedenské mesalíny, Haličské poviedky, Poľské poviedky a Židovské poviedky.

Žiaľ, je typické, že aj do slovenčiny bola dosiaľ z celého rozsiahleho diela preložená len obligátna Venuša v kožuchu. Pritom bol jedným zo spisovateľov, ktorí zachytili atmosféru mnohonárodnostnej monarchie - zaznamenal jedinečnosť svojej Haliče, ktorej historické územie susedí na severovýchode so Slovenskom a rozprestieralo sa na území dnešnej Ukrajiny a Poľska.

Odohrali sa tu zúrivé boje 1. svetovej vojny a na jej konci Halič symbolicky zanikla. Jedinečný svet potom zmietlo nacistické a komunistické besnenie - to prvé vyhladzovacou vojnou, druhé násilným presídlením celých komunít. Pôvodná Halič bola domovom Ukrajincov, Poliakov, Nemcov, Židov, vedľa rímskych katolíkov žili gréckokatolíci, protestanti, pravoslávni aj židovskí veriaci.

Masoch vo Ľvove

Kultúrnym centrom Haliče bolo práve Leopoldovo rodné mesto Ľvov. Respektíve Lemberg, Lwów a Lviv. Aj to sú názvy mesta, ktoré prešlo pohnutou históriou. Niečo si zachovalo aj po šialených otrasoch 20. storočia.

Je to nielen duch starej monarchie a jedinečná architektúra s historickým centrom, za komunizmu tu fungoval kvalitný kultúrny underground a aj dnes sa Ľvov právom pýši širokou škálou kultúrnych aktivít. V meste narazíte na sochu Sachera- Masocha, ktorá je na rozdiel od gýčových sôch špatiacich Bratislavu nápaditejšia. Socha má viacero otvorov.

Jeden je v Sacherovom- Masochovom vrecku na nohaviciach a turistky permanentne doň strkajú ruky, kam až siaha... V inom otvore na hrudi spisovateľa uvidíte v hĺbke starý dagerotyp - čiernobielu fotografiu nahej ženy z 19. storočia. Socha sa nachádza na Srbskej ulici pred kaviarňou Masoch Cafe. Kaviareň je však iba turistickou atrakciou.

„Sacher-Masoch nemal s týmto miestom nič do činenia. Nenarodil sa tam, tá kaviareň je stará len pár rokov, tak ako socha,“ vysvetlila nám Žeňa Nesterovychová z tunajšieho kultúrneho centra Dzyga. Spomína si, že podľa starých Ľvovčanov sa Sacher-Masoch narodil priamo v centre mesta: „Na Prospekte slobody, kde stojí Grand hotel, po ukrajinsky Hrand hotel. Ale teraz tam nenájdete nič, lebo budova je v rekonštrukcii.“

Ľvov: Mesto bolo odjakživa kultúrnym centrom Haliče.
Ľvov: Mesto bolo odjakživa kultúrnym centrom Haliče.
Foto: Archív

Ľvov: Mesto bolo odjakživa kultúrnym centrom Haliče. Foto: Archív

Tak ako Európania začínajú objavovať Ľvov, aj samotné mesto začína objavovať slávneho rodáka. Turisti však stále hľadajú najmä sexuálne masopraktiky. Príkladom je námestník brnianskeho primátora Matěj Holan, ktorý si prednedávnom vyrobil vo Ľvove škandál, keď sa dal v kaviarni Masoch zbičovať - video s bičovaným verejným činiteľom obletelo český web, hoci vo Ľvove ide o obyčajnú turistickú atrakciu typu pražského Golema.

Skutočný Stredoeurópan

Skutočný Sacher-Masoch sa líšil od okolia zďaleka nielen netypickými názormi na sex. Historik Bernard Michel pripomína, že náklonnosť k sebatrýzneniu objavil už v mladosti, keď ho priťahoval osud katolíckych mučeníkov. Tí sa podrobovali násiliu takisto dobrovoľne a často s pasiou.

Sacher-Masoch sa dotýka aj moderného vzťahu muža a ženy. Vo svojej knihe odpovedá na otázku dámy, či chce byť jej otrokom: „V láske neexistuje žiadne ,byť vedľa seba‘... Ale ak mám voľbu panovať alebo byť ujarmený, zdá sa mi oveľa vzrušujúcejšie byť otrokom krásnej ženy. Kde však nájdem ženu, ktorá sa nebude snažiť získať vplyv malichernou hašterivosťou, ale bude vedieť vládnuť pokojne a sebavedome?“

Netypická bola najmä jeho tolerancia, výnimočná zvlášť v období, keď v strednej Európe mohutnel nacionalizmus, xenofóbia a antisemitizmus. Hoci bol celý život rímskokatolícky veriaci, rešpektoval ostatné náboženstvá. Hoci si písal k priezvisku aristokratický titul, fascinoval ho drsný svet Karpát a prostých dedinčanov.

A hoci tvoril po nemecky, neprestával propagovať pôvodnú kultúru Haliče, ľudové slovanské rozprávky a legendy spolu so židovskou mystikou. Nacionalisti mu preto nadávali do panslávov a filosemitov. Sacher-Masoch však celý život dokazoval, že je skutočný Stredoeurópan, dedič krajiny, v ktorej sa odjakživa miešali etniká, kultúry a jazyky.

A rodine nebol cudzí ani vtip. Žartovnú reakciu dal novinárom jeho syn Alexander von Sacher-Masoch, keď sa ho večne pýtali na priezvisko, narážajúc na masochizmus aj na nemenej slávnu viedenskú Sacherovu tortu: „Áno, to my sme vynašli sacherizmus a Masochovu tortu.“


VIDEO Plus 7 Dní