Ako kedysi: Na viacerých miestach v Posvätnom údolí nájdete takýto obraz.

Posvätné údolie Inkov v Peru: Dokonalá ilúzia dávneho života

V Posvätnom údolí Inkov v Peru pestovali kukuricu len pre šľachtu, zavlažovacie kanály tu pumpujú vodu už päťsto rokov a Chrám slnka stále ukrýva tajomný monolit Intihuatana.

Z Cuzca, hlavného mesta dávnej ríše Inkov, prichádzame po serpentínach na vyhliadku nad Posvätným údolím, ktoré v tých dobách nazývali Vilcamayo.

Otvára sa nám výhľad na neuveriteľne malebnú krajinu. Tvorí ju dokonale rovné dno údolia rieky Urubamba, posiate nespočetnými políčkami. Obklopujú ho strmé kopce, na ktorých Inkovia holými rukami vybudovali desiatky úrodných terás. Scenériu dotvárajú zasnežené vrcholce Ánd vypínajúce sa v diaľke.

Ako odraz nebies

Posvätné údolie Inkov je jedným z najobľúbenejších cieľov zahraničných návštevníkov Peru. Malebnú kotlinu mali jej dávni obyvatelia vo veľkej úcte. V ríši Inkov sa totiž náboženstvo neoddeľovalo od bežného života, a tak malo každé miesto a každá činnosť svoj náboženský podtón.

Pre Inkov boli najdôležitejšie mimoriadne príjemné klimatické podmienky a úrodná pôda, čo je v oblasti peruánskych Ánd, vo výškach okolo tritisíc metrov, veľmi vzácne. Ďalší praktický dôvod, prečo sa toto údolie tešilo úcte, sú jeho vynikajúce obranné schopnosti.

Dve obrovské citadely na začiatku a konci údolia, Pisac a Ollantaytambo, bránili nájazdom kmeňov na hlavné mesto Cuzco. No ani sakrálny význam údolia nijako nezaostáva.

Cestu medzi vrchmi si tu totiž prerezáva rieka Urubamba, známa pod názvami Vilcanota alebo Vilcamayo. Práve táto rieka symbolizovala Inkom pozemský odraz posvätnej Mliečnej cesty, blízko ktorej sa nachádzajú najuctievanejšie súhvezdia starého Peru.

V súčasnosti Urubambu obdivujú návštevníci z celého sveta predovšetkým preto, že je jedným z najvzdialenejších prítokov „matky riek“ - Amazonky. Práve v oblasti južného Peru sa totiž podľa najnovších zistení nachádza najvzdialenejší prameň tohto veľtoku.

Konkurencia Machu Picchu

Dávnu slávu Posvätného údolia pripomínajú v dnešných časoch predovšetkým dve pevnosti, ktoré údolie ohraničujú na hornom a dolnom konci. Bližšie k mestu Cuzco je pevnosť Pisac. Keby ju španielski dobyvatelia neboli vyplienili a čiastočne nezničili, v súčasnosti by svojou krásou a polohou určite konkurovala neďalekému Machu Picchu. Rozľahlý komplex pevnosti sa nachádza vysoko na strmom vrchu, z ktorého je prekrásny výhľad na okolité hory a údolie pod nimi. Celý kopec je pritom skultivovaný poľnohospodárskymi terasami, ktorých umné vybudovanie udivuje aj v dnešných časoch. O to viac, že dávni obyvatelia na ne vynášali úrodnú pôdu z údolia a museli pri tom prekonať niekoľko sto výškových metrov. Zúrodnenie terás sa však vyplatilo, z Pisacu vraj pochádzala najlepšia kukurica v celej Inkskej ríši, čo je primnožstve tunajších odrôd a obľúbenosti plodiny veľké vyznamenanie. Všetky tunajšie plodiny boli také chutné, že boli určené len pre šľachtu. Aj po päťsto rokoch: Systém zavlažovania poľnohospodárskych terás v Pisacu je vzhľadom na obdobie vzniku až neuveriteľne prepracovaný. Zo vzdialeného prameňa privedie vodu podzemným potrubím až na vrchol kopca, pričom prekonáva rôzne nerovnosti terénu. Z kopca sa voda rozvádza na jednotlivé terasy. Systém podzemných potrubí udivuje o to viac, že aj päťsto rokov od jeho vybudovania funguje bez údržby rovnako ako v čase vzniku.

Lapač slnka a astronómia

Pevnosť Pisac leží vo výške okolo 3 300 metrov. Usporiadanie stavieb a terás z troch strán okolo skalného výbežku má symbolizovať krídlo jarabice, ktorej meno v kečuánčine nesie. Pevnosť mala náboženskú, vojenskú, obytnú a poľnohospodársku zónu. Nachádza sa tu mimoriadne zaujímavé pohrebisko Tantanmarca, najväčšie zachované z celej Inkskej ríše.

Najpozoruhodnejšia je však nepochybne obradná časť Intihuatana. Na výbežku nad údolím sú umiestnené najkrajšie stavby vrátane Chrámu slnka. Dávni inkskí stavitelia ich budovali z dokonale opracovaných blokov kameňa, ktoré na seba ukladali bez akéhokoľvek spojiva.

Aj po päťsto rokoch stále presne držia na mieste a človek v nich nenájde ani milimetrovú škáru. V Chráme slnka sa nachádza obrovský dokonale opracovaný monolit Intihuatana, čo v preklade znamená lapač slnka. Inkom slúžili lapače na astronomické pozorovania, no európski dobyvatelia ich bez milosti ničili, preto ich ostalo len niekoľko.

Jediná zregulovaná rieka

Z Intihuatany je to už len kúsok na výbežok nad údolím, z ktorého sa naskytajú neskutočné výhľady. Človek by tu mohol pokojne sedieť celé hodiny a len sa kochať výhľadom. Z tohto miesta vidieť aj ďalší mimoriadny inkský počin, ktorí turisti často prehliadajú, no archeológovia a historici si ho mimoriadne cenia.

Pod pevnosťou je totiž inak divoká a nespútaná rieka Urubamba na viac než troch kilometroch zregulovaná na dokonale rovný kanál. Reguláciou získali Inkovia väčšiu plochu na pestovanie poľnohospodárskych plodín v údolí. Zaujímavé je, že je to jediné podobné zachované dielo na juhoamerickom kontinente spred príchodu dobyvateľov z Európy.

Slávne trhy

V údolí, hlboko pod pevnosťou Pisac, je učupené rovnomenné mestečko, ktoré je známe predovšetkým trhmi remeselných výrobkov. Miestni obyvatelia už dávno objavili ich potenciál, a tak tu zahraniční návštevníci nájdu kedykoľvek plno typických výrobkov. Tým sa však čiastočne stratila autenticita trhu.

Podľa dávnej lásky

Ak sa pustíte dolu údolím, približne po šesťdesiatich kilometroch sa dostanete pod ďalšiu významnú pevnosť, Ollantaytambo. Tu sa cesta pozdĺž rieky končí, ďalej smerom na stratenú pevnosť Machu Picchu sa dá pokračovať už len vlakom alebo peši.

Ollantaytambo bolo už za čias Inkov významné sídlo, práve odtiaľto viedla cez priesmyk Pantiacalla cesta do amazonského správneho územia ríše.

Podľa legendy nesie meno po inkskom generálovi Ollantayovi, ktorý sa postavil na odpor Inkovi Pachacutimu, pretože zahorel láskou k jeho dcére, princeznej Cusi Collyu.

Bolo nemysliteľné, aby si Inkovu dcéru zobral za ženu niekto mimo rodiny, Ollantay sa napriek tomu pokúsil získať ju. Ľsťou ho však zajali a odvliekli do väzenia v Cuzcu. Legenda o láske sa končí šťastne, Ollantaya oslobodili a Cusi Collyu nakoniec za ženu dostal.

Menej šťastný koniec mala skutočná udalosť viažuca sa k tejto pevnosti. Ollantaytambo bolo totiž miesto, kde sa po dobytí Inkskej ríše Španielmi pod vedením Francizca Pizarra a po neúspešnom inkskom povstaní v Cuzcu opevnili povstalci vedení Mancom Inkom.

Dokázali odporovať len rok a po dobytí pevnosti Španielmi sa zvyšok inkských vzbúrencov stiahol do svojho posledného legendárneho sídla Vilcabamba v neprístupných horách.

Najväčší chrám v ríši

V pevnosti ostalo množstvo nedokončených stavieb, na ktorých dávni stavitelia pracovali v čase príchodu dobyvateľov. Dnes ich môžeme vidieť v takom istom stave, ako ich Inkovia zanechali takmer pred päťsto rokmi.

Najpôsobivejší je Chrám slnka, ktorý mal byť najväčší v celej ríši, stavitelia však stihli dokončiť len jeden múr, zložený zo šiestich monumentálnych kamenných kvádrov. Sedemnásť terás, ktoré vedú k Chrámu slnka postavenému na vrchole pevnosti, údajne nemalo rovnakú funkciu ako na iných miestach v krajine.

Terasy v strmom svahu vystavali predovšetkým ako ochranu pred zosuvom pôdy pod obrovskou váhou chrámu a nepestovali tu plodiny, ale kvety na dekoratívne účely pri obradoch. Inkovia však nepoznali tradičné písmo a nezachoval sa po nich priamy odkaz, preto je množstvo zo súčasných informácií len súborom dohadov archeológov a záznamov z dobových kroník dobyvateľov.

Jediné pôvodné mesto

Ollantaytambo vyhľadávajú turisti ako jediné pôvodné inkské mesto obývané až do dnešných čias. Je ukážkou inkskej mestskej architektúry, kanály v úzkych uličkách, ktoré vedú miestny potok, vybudovali pred viac než päťsto rokmi.

Množstvo návštevníkov smerujúcich na Machu Picchu využíva strategickú polohu Ollantaytamba a z tohto mesta sa vydávajú na štvordňový peší pochod smerom k ruinám.

Aj pri ceste vlakom je Ollantaytambo posledným sídlom pred tým, ako sa železnička začne predierať úzkym údolím pozdĺž rieky Urubamba, aby takto na tridsiatich kilometroch klesla o osemsto výškových metrov smerom k zastávke pod Machu Picchu.

Pokračovanie tejto nádhernej kotliny smerom k stratenej pevnosti Inkov už k Posvätnému údoliu Inkov nepatrí, aj keď pre návštevníkov Peru sa tu cesta určite nekončí a novodobý div sveta Machu Picchu, ktorý je od konca údolia vzdialený len niekoľko desiatok kilometrov, si určite nenechajú ujsť.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].