Fotografia z informačnej tabule

Rajka mohla byť slovenská už dávno. Keby nebolo starej hate pri Dunaji

Vyzerá to, ako keby sme Rajku kolonizovali! Už nič nie je „Eladó“, všetko je „Na predaj“. Nové domy rastú ako huby po daždi, Slovákov pribúda.

Ale hneď za dedinou, keď sa vydáte smerom k Dunaju, je čosi, čo vám pripomenie, že ste v Maďarsku. A hneď dvakrát. Dva obláčiky v „raji v Rajke“, ako tvrdí tamojšia reklama.

Trianonská hať

Do prevádzky ju odovzdali 30. júna 1908 a ešte pred troma rokmi tak aj vyzerala. Rozpadávajúci sa objekt, stojatá voda, v ktorej kvákali žaby. A vedľa starý dom. Jeho strecha sa preborila už dávno, dávno sa do hĺbky zrútili aj schody do pivnice, a dávno musel vyschnúť aj ovocný strom pri jej priečelí. „Patril starému strážcovi hate,“ tvrdili nám okoloidúci a dodali, že o sto metrov ďalej je nový dom nového strážcu.

Čo to však bolo za hať? A prečo je dnes vynovená a prečo neďaleko nej pribudol nový mostík cez dunajské rameno?

Tabuľa, žiaľ, v tomto prípade len po maďarsky, informuje, že má pomaly 110 rokov a mala uzatvárať jednu dunajskú vetvu, čím by nielen predchádzala potopám, ale tiež sýtila Mosonský Dunaj „živou vodou“. Mala tiež zabezpečiť plynulú plavbu lodí, lebo predpokladali, že práve táto vetva rieky bude dôležitou vodnou cestou v budúcnosti, čo sa však nikdy nestalo. Zato hať zohrala svoju úlohu v čase, keď sa uzatvárala parížska mierová dohoda, Trianonská zmluva. Zástupcovia maďarskej strany trvali na tom, aby zostala na ich území, a to sa im nakoniec aj podarilo. Inak by tá Rajka naozaj bola slovenská.

Prekliate vodné dielo

V roku 1992 Slovensko prehradilo Dunaj a zdrž Vodného diela Gabčíkovo sa začala napĺňať vodou. Pôvodne bol v názve aj maďarský Nagymaros, kde mala byť ešte jedna zdrž a elektráreň. Stavba úspešne napredovala do osemdesiatych rokov 20. storočia, kým sa nezačali protesty na maďarskej strane. Čo bolo ďalej, to azda netreba rozpitvávať. Ale myšlienka, že keby nestálo vodné dielo, bol by práve tu národný park, vnútrozemská delta Dunaja, žije stále.

A tak na onej hati v Rajke, kde sa svojho času konali veľké protesty proti jeho výstavbe, aj po jej obnove zostal starý kameň. Píše sa na ňom: „Na pamiatku všetkým uhynutým živým tvorom. Ochranárske združenie Mosonmagyaróváru.“


  • bub
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní