V mužovi spoznali svojho príbuzného až dve rodiny.

Tajomný muž na škatuľke od cigariet: Nebožtíka rieši už aj Brusel!

Belgický občan tvrdí, že na výstražnom obrázku na škatuľke od cigariet spoznal svojho otca. Toho istého muža zasa identifikovala istá Rakúšanka, podľa ktorej ide o jej manžela. Kuriózny prípad teraz musí vysvetľovať Európska komisia.

Pohľad na umierajúceho človeka na obale cigariet je vždy nepríjemný. Pre Belgičana Serge Nizeta však bol doslova šokom. Pred niekoľkými dňami totiž v mužovi na škatuľke cigariet známej značky spoznal vlastného otca umierajúceho na nemocničnom lôžku.

Joseph Nizet zomrel v auguste 2010 a podľa rodinných príslušníkov bol v čase vyhotovenia fotografie v kóme. Nemohol teda dať žiaden súhlas na použitie obrázku, bráni sa rodina zosnulého.

Nebolo by na tom nič čudné, keby niekoľko týždňov predtým obrázok nerozrušil aj istú Rakúšanku. Žena, ktorá si želela ostať v anonymite, je presvedčená, že ide o jej nebohého manžela Franza.

Komisia sa oháňa anonymným hercom

Podľa nemeckého denníka Berliner Zeitung sa obe rozhorčené rodiny nezávisle od seba obrátili sa na Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín. Práve Komisia disponuje autorskými právami k výstražným obrázkom na cigaretových škatuľkách a je zodpovedná za ich šírenie.

Európska komisia však obvinenia poprela. Tvrdí, že na fotografii je nemecký herec, ktorý dal súhlas, že sa objaví ako výstraha pre fajčiarov. Z dôvodu ochrany súkromia však odmieta odhaliť identitu muža. Viedenská nemocnica, kde zomrel Franz W., zároveň vyhlasuje, že nikdy nepovolila fotiť umierajúceho človeka.

Aj mŕtvi majú svoje práva

Berliner Zeitung sa obrátil na právneho experta Christiana Solmeckeho s otázkou, či by členovia rodiny Josepha Nizeta alebo Franza W. mohli podať žalobu za porušenie osobnostných práv v prípade, že by sa potvrdila identita jedného z nich.

„Zomrelých chránia tzv. posmrtné osobnostné práva proti neoprávnenému zverejňovaniu a šíreniu ich portrétov. A platí to aj pre fotografie, ktoré vznikli po smrti,“ tvrdí Solmecke.

Súhlas na použitie obrázkov osoby treba žiadať ešte desať rokov po smrti tejto osoby od priamych príbuzných – manželov alebo partnera žijúceho so zosnulým v spoločnej domácnosti, detí alebo – ak sú nažive – od rodičov zosnulého.

Pre Belgičana ani pre Rakúšanku ale právnik nemá dobré správy. Európska komisia nie je povinná oznámiť totožnosť muža, pretože ochrana osobných údajov má v tomto prípade prednosť. Nuž a to je pre obe rodiny problém.