Franz Karmasin: Bývalý poľnohospodársky inžinier sa stal Hitlerovou pravou rukou. Získal úplnú kontrolu nad všetkými organizáciami, ktoré na Slovensku združovali nemecké obyvateľstvo.

Vojnového zločinca angažovala na spoluprácu komunistická rozviedka

Líder Karpatskonemeckej strany Franz Karmasin bol na Slovensku obávanou Hitlerovou predĺženou rukou.

Je chvályhodné milovať svoj národ. Nie je však chvályhodné, ak zároveň prebúdzame nenávisť voči iným národom. No najhoršie je, ak niekto chce šťastie svojho národa vybudovať na nešťastí iných národov.

Konrad Henlein a Franz Karmasin, obaja príslušníci nemeckej menšiny v Čechách, sa spočiatku usilovali organizovať a zjednocovať krajanov. Keď sa však v Nemecku ujal moci Adolf Hitler, stali sa vyznávačmi a vykonávateľmi jeho nenávistnej politiky.

Kamaráti

Henlein, pôvodným povolaním bankový úradník a neskôr učiteľ telocviku, už v roku 1928 rečnil na krajanských zhromaždeniach „o oslobodení“ z „pút cudzieho panstva“, kam sudetských Nemcov uvrhol rozpad Rakúsko-Uhorska, ale rozbíjanie Československa ešte nebolo na programe.

Smelo už rečnil v júli 1933 na krajanskej slávnosti v Žatci, keď Hitler bol už pri moci. Henlein sa tam dovolával „prísne vyrovnaných radov smerujúcich k jednotnému cieľu“. Ešte smelší bol v neskorších rokoch. Jeho úlohou bolo vtedy klásť československej vláde ďalšie a ďalšie požiadavky a ak nevyhovie, vyhrážal sa, že bude nasledovať nemecká intervencia.

Aj Franz Karmasin, Henleinov priateľ, absolvent poľnohospodárskej fakulty nemeckej univerzity v Děčíne, sa činil v krajanských spolkoch. Treba tu však pre objektívnosť povedať, že Karmasin nebol až tak presvedčeným nacistom, ako v prvom rade kariéristom. V roku 1926 ho vyslali na Slovensko, aby organizoval na Dolnom Spiši zakladanie poľnohospodárskych sporivých a úverových družstiev. Spočiatku.

Potom bolo jeho úlohou pripravovať pôdu na spojenie Nemcov na Slovensku so sudetskými. Karmasin sa stal okresným tajomníkom Spišskej nemeckej strany v Gelnici, konateľom Nemeckého kultúrneho zväzu a patril medzi zakladateľov Karpatskonemeckej strany na Slovensku.

Konrad Henlein: Karmasinov priateľ a vzor rozvracal Československú republiku. Foto: profimedia.sk

Frankov poskok

Nedarilo sa mu až tak oslňujúco. Strana sa vo voľbách nedostala do parlamentu. Spojila sa teda s bratskou Sudetskonemeckou na čele s Henleinom. Oplatilo sa. V roku 1935 získala v československom parlamente dva mandáty. Jeden patril Karmasinovi. Ale hoci až taký úspešný nebol, namýšľal si, že je nesmierne dôležitý.

Súkmeňovci ho v Berlíne uzemnili. Na rokovaniach zástupcov sudetskonemeckých Nemcov s Hitlerom vo februári 1938 robil iba poskoka Karolovi Hermannovi Frankovi. Hviezdny okamih svitne Karmasinovi pri vyhlásení slovenskej autonómie a slovenského štátu.

Už krátko predtým, 30. apríla 1938, uverejňuje Karpatskonemecká strana vyhlásenie, ktorým sa hrdo hlási k myšlienkam národného socializmu a Karmasin, tento Hitlerov fanúšik, pretvára štruktúru strany podľa vzoru jeho strany - NSDAP. Prijme aj jej znak, hákový kríž. Vo voľbách do slovenského parlamentu v decembri 1938 získava dva mandáty.

Dôležitý

Nastáva čas, keď politik Karmasin môže plne loviť v mútnych vodách. Organizuje protičeské akcie, pomáha vyzbrojovať Hlinkovu gardu, v mene nemeckej menšiny žiada odtrhnutie Slovenska od Čiech.

Keď neskôr prepukli konflikty vo vedení štátu, aj tam si máča prsty. Podporuje Alexandra Macha a Vojtecha Tuku, veľkých priateľov Nemecka, proti konzervatívnemu Tisovmu krídlu. Obaja, Mach i Tuka, sa obracajú na neho, lebo vedia, že má styky v Berlíne, a on im radí, ako majú postupovať.

Karmasin úspešne pokračoval aj pri nacifikácii nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Pomáhali mu v tom vyhrážky a násilie, ale výdatne i Hitlerove politické a vojenské víťazstvá. Členmi Nemeckej strany sa stali prakticky všetci dospelí príslušníci nemeckej menšiny.

Tridsiateho marca 1940 v malej sále bratislavskej Reduty Karmasin prisahal pred domácou i zahraničnou honoráciou v uniformách: „I v budúcnosti v celej mojej práci bude pre mňa platiť iba jedna smernica - vôľa nášho vodcu Adolfa Hitlera.“

Stal sa jeho predĺženou rukou na Slovensku. Okrem funkcie poslanca slovenského snemu mu pripadla i funkcia sekretára pre nemeckú menšinu pri vláde a ďalšie.

Verný sluha

Svojmu idolu verne slúžil. Už veľmi rýchlo sa začal dožadovať, že Židov treba na Slovensku čo najskôr eliminovať.

V Berlíne v marci 1939 s Ribbentropom povedal: „Nechceme zmluvy, ale jasné vzťahy medzi slovenským národom a nemeckou národnou skupinou. Predpokladom na to je vylúčenie všetkých odporcov a predovšetkým Židov... Chceme spolu hovoriť a konať bez Židov.“

Obávaný dozorca

Ribbentrop sa potešil Karmasinovej aktivite a súhlasil s týždňovou návštevou šéfa ríšskeho rasového a osídľovacieho úradu SS-gruppenführera Günthera Panckeho na Slovensku. V júni 1940 spolu precestovali krajinu a urobili rasovú inventúru obyvateľstva.

Dospeli k záveru, že z nášho územia je nutné presídliť najmenej pol milióna Židov, Cigánov a ďalšie rasovo menejcenné obyvateľstvo a nahradí ich niekoľko stotisíc nemeckých rodín. To bol, pravdaže, nezmysel. Židov tu vtedy žilo asi 90-tisíc, Rómov asi 30-tisíc. Karmasin získal úplnú kontrolu nad všetkými organizáciami, hospodárskymi, kultúrnymi, športovými, ktoré združovali nemecké obyvateľstvo.

Franz Dibak

Po vojne postihol Henleina zaslúžený trest - smrť. Sám si ju zvolil. Desiateho mája spáchal v americkom zajatí samovraždu. Črepinami z okuliarov si prerezal žily. Karmasin nenasledoval príklad svojho priateľa i tútora. Ani svojho najvyššieho šéfa Hitlera. V apríli 1945 odišiel so slovenskou vládou do Rakúska a ukrýval sa tam pod menom Franz Dibak.

Po vojne ho Národný súd v Bratislave odsúdil v neprítomnosti na trest smrti. Unikol mu. V roku 1949 sa dostal z Rakúska do Nemeckej spolkovej republiky. Tam viedol jeden z krajanských spolkov. Zomrel v roku 1970. Senzácia vypukla nedávno, vyše štyridsať rokov od jeho úmrtia.

Pri prehľadávaní archívnych materiálov naďabili na Karmasinovu zložku. Vojnového zločinca angažovala na spoluprácu komunistická rozviedka. Najprv maďarská, potom československá. Viedli ho pod krycím menom Karla alebo Kafra.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní