Archív

Čierne nádoby na zmesový odpad.
Kvízy 22.7. 2021 20:00

EKO kvíz, otestujte sa, či viete ako dlho sa rozkladajú fľaša či špak

Človek z hľadiska ekológie mal postavenie predátora. Vo vývoji sa prispôsoboval podmienkam prostredia ako ostatné živočíchy. Rokmi začal celú prírodu prispôsobovať svojim potrebám. Vieš niečo o odpadkoch a nakoľko sú toxické.

Video obsah