Detstvo bolo digitalizované. Digitálne technológie sú pevnou súčasťou hrania aj učenia detí, dokonca sa stali prostriedkom, ktorým deti nadväzujú vzťahy s inými ľuďmi, konštatuje v novej štúdii americký pediater John Hutton s kolegami.
Viaceré nedávne výskumy pritom naznačili, že nadmerné trávenie času pred obrazovkami a monitormi ohrozuje zdravý rozumový rozvoj našich ratolestí. John Hutton, riaditeľ jednej z výskumných divízii Lekárskeho centra detskej nemocnice v Cincinnati, sa so svojím vedeckým tímom rozhodol tieto indície overiť a posvietiť si nielen na psychologické dôsledky, ale predovšetkým na zmeny v mozgu, ktorých vplyvom tieto neželané dôsledky nastávajú.

Horšie prepojený mozog

Na novom výskume sa zúčastnilo takmer 50 detí vo veku troch až piatich rokov, čiže vo veku, keď sa prudko vyvíja mozog a jeho prepojenia. Predškoláci riešili testy rozumových schopností a absolvovali špeciálny typ magnetickej rezonancie, takzvané difúzne vážené zobrazovanie (DVO), pomocou ktorého výskumníci detailne zobrazovali a skúmali ich mozog.

CITLIVÝ DETSKÝ MOZOG Mobily a tablety ho menia. Zrejme k horšiemu.
CITLIVÝ DETSKÝ MOZOG Mobily a tablety ho menia. Zrejme k horšiemu.
Zdroj: PROFIMEDIA

V súlade s odporúčaniami Americkej pediatrickej asociácie pre túto vekovú skupinu za nadmerné trávenie času pred monitormi obrazovkami vedci považovali viac ako jednu hodinu denne. Ukázalo sa, že deti, ktoré trávili pred obrazovkami a monitormi nadmerne veľa času, mali slabšie vyvinutú mikroštruktúru - menší počet prepojení - v oblastiach bielej hmoty mozgu, ktoré zodpovedajú za jazyk, predstavivosť, exekutívne funkcie (schopnosti plánovať, organizovať a kontrolovať impulzy) a v neskoršom veku za schopnosť čítať a písať.

U tých istých detí vedci zároveň zistili pomerne výrazne horšie vyjadrovacie schopnosti. Vedci zohľadnili vplyv faktorov, ako bol vek dieťaťa alebo príjem rodiny - tieto ani ďalšie faktory výsledky neovplyvnili.

Dlhodobý, ale citlivý vývoj

Prečo je to tak? Prepojenia v mozgu zodpovedné za také zručnosti, ako je reč, čítanie a písanie aj dôležité schopnosti plánovať, organizovať a kontrolovať impulzy, sa podľa Johna Huttona vyvíjajú dlho a postupne. Zároveň ich zdravý vývin závisí od dostatku vhodnej stimulácie v domácom prostredí. Nedostatok potrebných stimulov alebo ich nahradenie nevhodnými stimulmi môže mať podľa amerického pediatra dlhotrvajúce dôsledky na rozumové schopnosti detí.

USTRÁŽTE TO Tablety a počítače deťom mladším ako päť rokov? Ak áno, určite nie na viac ako hodinu denne, odporúča Americká pediatrická asociácia.
USTRÁŽTE TO Tablety a počítače deťom mladším ako päť rokov? Ak áno, určite nie na viac ako hodinu denne, odporúča Americká pediatrická asociácia.
Zdroj: PXFUEL

„Naše zistenia nastoľujú otázku, či aspoň niektoré aspekty trávenia času pred obrazovkou a monitorom nevedú k nedostatočnej stimulácii detského mozgu počas fázy rapídneho a formatívneho vývoja,“ hovorí Hutton. „Zároveň indikujú hrozbu dlhodobo negatívneho vplyvu na vývoj mozgu a rozumových schopností.“

Koľko času pred monitorom deťom preukázateľne škodí? Podľa amerického pediatra to zatiaľ na základe dostupných dát nevieme určiť. „Aby sme dokázali stanoviť horné limity na používanie moderných technológií deťmi, budeme potrebovať ďalšie výskumy,“hovorí vedec. Výskumnú prácu zverejnil vedecký časopis JAMA Pediatrics.