Predstavte si, že by sa o správu vašej domácnosti kompletne starala umelá inteligencia. Nemuseli by ste riešiť umývanie riadu, upratovanie bytu, varenie, dokonca ani montáž nábytku. Všetko by zabezpečili „múdre stroje“. Sci-fi? Zatiaľ ešte áno, ale vedci už slávia prvé úspechy, ktoré nás k týmto predstavám filmových tvorcov približujú. Američania vyvíjajú automatizovaných umelých pomocníkov, ktorých majitelia nebudú musieť ani programovať. Všetko sa naučia sami prostým pozorovaním ľudských činností, modelových demonštrácií, ale aj hlasových povelov. Stačí im ukázať, čo od nich chcete.

Stratená vidlička

Ako píše server TechXplore, špecialisti z Massachusettského technologického inštitútu navrhli systém, ktorý umožňuje robotom plniť aj náročné úlohy, vyžadujúce si istú formu rozhodovania, zvažovania a plánovania - Planning with Uncertain Specifications (PUnS).    Hoci sú tieto duševné činnosti vlastné len živým tvorom, neživé testovacie subjekty k nim dospievajú vlastnou cestou. Vedci demonštrovali verejnosti, čo ich exempláre dokážu, na príklade servírovania na jedálenský stôl. Pre tento experiment im naprogramovali informácie o predmetoch, ktoré budú využívať - taniere, poháre, príbory, misy -, a rôzne možnosti konfigurácie.

Robotické rameno v prvej fáze pozorovalo ľudské ukážky a potom sa dalo do práce. Najprv v simulácii, neskôr v reálnom prostredí. Aby zariadenie s umelou inteligenciou uspelo, muselo vyberať medzi rôznymi možnosťami, dokonca zvládnuť situáciu, keď niektorá z položiek chýbala.

Výskumníci napríklad schovali vidličku, čo by bolo pre bežného robota mätúce a celý pokus by sa zrejme skončil. Ten z MIT však bez váhania pokračoval ďalšou položkou a keď sa vidlička na stole opäť objavila, dodatočne ju uložil na správne miesto. Počas testovania urobili v inštitúte až dvadsaťtisíc simulácií, pri ktorých sa robot dopustil len šiestich nepresností. Naživo to niekoľkokrát po sebe v rôznych kombináciách zvládol bez jedinej chyby.

Musia sa rozhodovať sami

„Roboty už nemusia vykonávať naprogramované úlohy. Dôležitá bude ich flexibilita a niečo ako intuícia,“ hovorí autor štúdie Ankit Shah, postgraduálny študent na Katedre aeronautiky a astronautiky (AeroAstro) a Interactive Robotics Group. „Vďaka nej môžu nájsť využitie vo fabrikách na zložitejšie práce, v domácnostiach zase na umývanie riadu, prekladanie nábytku, ale aj jeho montáž.“ Zdôrazňuje, že ich práca je len jedným z krokov pri napĺňaní tejto vízie.

Podľa neho sú existujúce zariadenia s umelou inteligenciou skvelými pomocníkmi, ak im poskytneme presné špecifikácie, pracovný postup a popri tom zohľadníme ich limity, prostredie, finálny zámer. Keby sa však mali čokoľvek učiť pozorovaním demonštrácií a okamžite rozhodovať, prinieslo by to mnoho neriešiteľných úskalí. Napríklad pri prestieraní stola musí umelá inteligencia zvoliť variáciu podľa jedálneho lístka, zvyklostí danej rodiny, zasadacieho poriadku pri stole, ale aj dostupnosti položiek, s ktorými aktuálne môže pracovať. To je niečo celkom nové.

Neustále sa učia

Populárny prístup k plánovaniu a organizácii činnosti robotov je technika strojového učenia pokus - omyl, ktorá stroje „odmeňuje a penalizuje“. Ale pre úlohy s neurčitými postupmi je ťažké definovať, čo je správne a čo nie. Stručne povedané, roboty to nedokážu optimálne vyhodnotiť. Preto im systém PUnS umožňuje vykonávať činnosti na základe „domnienky“ nad rámec naprogramovaných špecifikácií. „V istom zmysle tipujú ideálny postup a na základe odmien a trestov prijímajú opatrenia, ktoré vedú k cieľu,“ vysvetľuje Ankit Shah.

„Celé je to postavené na lineárnej časovej logike (LTL), expresívnom jazyku, ktorý umožňuje robotické uvažovanie o súčasných i budúcich výsledkoch. Šablóny v LTL modelujú rôzne podmienky, ktoré určujú, čo by sa mohlo stať a čo sa nakoniec musí stať. Ak sa neobjaví niečo iné. Všetky cesty nakoniec smerujú k tomu, aby v rámci možností urobili to, čo treba.“

Americkí výskumníci chcú ísť ešte ďalej. Pracujú na tom, aby roboty plnili úlohy len na základe verbálnych pokynov alebo sa riadili reakciami a hodnoteniami používateľov. Skrátka, aby sa stále učili a zdokonaľovali.