V bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) možno kúpiť elektronický cestovný lístok aj pre psa, v tomto prípade sa počíta ako batožina. Dopravný podnik Bratislava tak reagoval na otázku, ako cestuje v MHD pes, ktorého doprovod si vo vozidle kupuje cestovný lístok elektronickou peňaženkou.

Ako batožinu môže cestujúci zobrať so sebou živé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy a ak ich preprava cestujúcim neohrozuje zdravie. Tie zvieratá, ktoré to vyžadujú, musia byť v uzavretých prenosných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má náhubok a držia ho na krátkom vodidle. V jednom vozidle MHD môže jeden cestujúci prepravovať najviac dva psy bez schránky. Pes bez schránky musí mať platný cestovný lístok. Tiež ho v tomto prípade počítajú ako batožinu, platí to aj pri jednorazových papierových lístkoch.

V autobusoch a trolejbusoch môže cestujúci so psom bez schránky nastúpiť a prepravovať ho len s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci zdvihnutím ruky alebo ústne. Súhlas s nástupom prejaví vodič posunkom alebo ústne. Tieto podmienky sa však netýkajú psa so špeciálnym výcvikom, ktorý má také označenie.