Astronómovia objavili bezmála 4 200 exoplanét. Medzi bežné patria svety celkom odlišné od všetkého, čo poznáme v slnečnej sústave - miniatúrne verzie Neptúna, poriadne prerastené verzie Zeme alebo... žeravé verzie Jupitera. Ako napríklad planéta WASP-76b vzdialená 640 svetelných rokov.

Daždivé večery

WASP-76b je v mnohých smeroch mimoriadne zvláštny svet. Tento plynný obor dosahuje porovnateľnú hmotnosť ako Jupiter, ale až dvojnásobné rozmery. Rok - čiže jedno obehnutie okolo materskej hviezdy - tam trvá necelé dva pozemské dni. Naopak, dni na WASP-76b trvajú večne. Rovnako ako noci. Planéta je totiž k svojej materskej hviezde otočená stále tou istou stranou - podobne ako Mesiac k Zemi.

Astronómovia to všetko vedeli už v roku 2013, keď planétu objavili. Tím európskych vedcov však teraz zistil, že na dennej strane planéty dochádza k odparovaniu kovov. Keď pary dosiahnu chladnejšiu nočnú stranu, vyzrážajú sa z nich kvapky kvapalného kovu. „Dalo by sa povedať, že na tejto planéte panujú daždivé večery. Pravda s tým rozdielom, že prší železo,“hovorí vedúci výskumného tímu David Ehrenreich zo Ženevskej univerzity.

KONDENZAČNÝ FRONT Nachádza sa na rozhraní dennej a nočnej strany planéty WASP-76b, toto je jeho umelecké vyobrazenie.
KONDENZAČNÝ FRONT Nachádza sa na rozhraní dennej a nočnej strany planéty WASP-76b, toto je jeho umelecké vyobrazenie.
Zdroj: FREDERIK PEETERS

Obrovské teplotné rozdiely

Z výpočtov európskych vedcov vyplýva, že dennú, zrejme prevažne bezoblačnú stranu planéty WASP-76b ožaruje tisíckrát viac energie z materskej hviezdy než Zem zo Slnka. Teplota tam dosahuje až 2 400 stupňov Celzia, čo stačí na to, aby sa molekuly
rozpadali na atómy a kovy, napríklad železo, sa odparovali do atmosféry.

Obrovský rozdiel teplôt medzi dennou a nočnou stranou podľa astronómov spôsobuje veľmi silné prúdenie. Prudké vetry odnášajú železné pary z extrémne horúcej strany na chladnejšiu pologuľu, kde teplota klesá asi na 1 500 stupňov Celzia.

Tieto zistenia vedci dosiahli pozorovaním planéty ďalekohľadom VLT (Very Large Telescope) Európskeho južného observatória v Čile a predovšetkým vďaka prvému využitiu špeciálneho, mimoriadne citlivého spektrografu ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations). Astronómovia vďaka nemu prvýkrát zaznamenali chemické variácie v atmosfére takej vzdialenej planéty - objavili jasné známky železných pár na „rozhraní“ medzi dennou a nočnou polovicou planéty.

ŽELEZNÝ DÁŽĎ Na planéte WASP-76b. Je to celkom bežný jav.
ŽELEZNÝ DÁŽĎ Na planéte WASP-76b. Je to celkom bežný jav.
Zdroj: FREDERIK PEETERS

Železné pary

„Prekvapivo sa nám nepodarilo pozorovať železné pary na dennej strane,“hovorí David Ehrenreich. „Dôvodom by mohol byť práve železný dážď na nočnej pologuli tohto extrémneho sveta.“

„Pozorovania ukazujú, že v atmosfére horúcej strany planéty WASP-76b sa pary železa vyskytujú veľmi hojne,“hovorí členka tímu María Rosa Zapatero Osoriová. „Časť týchto pár sa v dôsledku rotácie planéty a prostredníctvom prúdenia presúva až na nočnú stranu. Tam je železo vystavené oveľa chladnejšiemu okolitému prostrediu, kondenzuje a v podobe dažďa padá hlbšie do atmosféry.“