Vírusové epidémie sa vracajú rok čo rok. Tento rok udreli v obzvlášť závažnej podobe. Ako sme nedávno videli v prípade Talianska, Španielska a iných krajín, keď nastane vírusová epidémia, nepripravené zdravotníctvo znamená preťažené zdravotníctvo. A preťaženie zdravotníctva znamená, že zo­mrú mnohí ľudia, ktorých by sme inak dokázali zachrániť.

 

Ale aj v bežných rokoch sú vírusové epidémie vražedné - len chrípke na Slovensku každoročne podľahne viac ako 800 ľudí. Aby sa zdravotníctvo dokázalo náležite pripraviť, musíme prepuknutie vírusovej epidémie včas predvídať. A preto potrebujeme čo najpresnejšie informácie o vývoji počtu nakazených.

Tie obvykle vychádzajú z údajov klinicky potvrdených ochorení. A tak nedokážu zachytiť ľudí, ktorí lekára nevyhľadali, lebo sa liečia svojpomocne a napriek chorobe chodia do práce. V krajinách, ako je USA, ide o vysoký počet ľudí s nízkym príjmom, ktorí nemajú zdravotné poistenie.

HLAVNÍ AUTORI VÝSKUMU Tauhidur Rahman, vľavo, a Forsad Al Hossain so zariadením FluSense v ruke.
HLAVNÍ AUTORI VÝSKUMU Tauhidur Rahman, vľavo, a Forsad Al Hossain so zariadením FluSense v ruke.
Zdroj: PROFIMEDIA

Predpoveď vďaka kašľu

V snahe predvídať prepuknutie vírusových epidémií sa tím lekárov, informatikov a epidemiológov z Massachusettskej univerzity v Amherste rozhodol využiť kamery. Presnejšie, vedci využili skutočnosť, že mestské verejné priestranstvá obvykle sleduje armáda videokamier.

„Predpokladal som, že ak by sa nám podarilo zachytiť a identifikovať zvuky kašľa a kýchania na verejných priestranstvách, kde sa zhromažďuje veľmi veľa ľudí, mohli by sme tieto informácie využiť ako nový zdroj dát na predpovedanie epidemiologických trendov,“ hovorí člen výskumného tímu Tauhidur Rahman.

HLAVNÉ KOMPONENTY Takto vyzerá zariadenie FluSense.
HLAVNÉ KOMPONENTY Takto vyzerá zariadenie FluSense.
Zdroj: PROFIMEDIA

Rahman s kolegami vyvinuli sledovacie zariadenie, ktoré nielenže identifikuje kašľajúcich ľudí, ale dokonca ich spočíta v dave a na základe toho predvída vývoj epidémií chrípky a chrípke podobných ochorení. Podľa autorov však dokáže predvídať aj trendy vo vývoji epidémií spôsobených ďalšími vírusmi, okrem iného novým koronavírusom. Podľa Rahmana pomôže lepšie načasovať prípravu zdravotníckych zariadení, vakcín a iného zdravotníckeho materiálu, kým úradom umožní v prípade potreby zaviesť včasné obmedzenia pohybu populácie.

Kašeľ ako cenný zdroj dát

Nová výpočtová platforma dostala označenie FluSense. Dosahuje rozmery škatuľky a funguje vďaka súprave mikrofónov a termokamery. Tieto dáta spracuje umelá inteligencia, ktorú vedci v laboratórnych podmienkach naučili rozpoznávať prejavy chrípky.

NOVÉ SLEDOVACIE ZARIADENIE Predvída vývoj vírusových epidémií sledovaním symptómov v populácii. 
FOTO
NOVÉ SLEDOVACIE ZARIADENIE Predvída vývoj vírusových epidémií sledovaním symptómov v populácii. FOTO
Zdroj: PROFIMEDIA

Podľa jeho autorov však re­špektuje súkromie ľudí - FluSense neukladá žiadne citlivé informácie, ktoré by bolo možné použiť na identifikovanie konkrétnych osôb, ako sú zvukové záznamy reči alebo zábery tváre.

Aby overili spoľahlivosť zariadenia, výskumníci umiestnili FluSense na sedem mesiacov do štyroch čakární v prostredí veľkej univerzitnej nemocnice. Počas tohto obdobia prístroj zozbieral 350-tisíc záberov termokamery a 21 miliónov zvukových prejavov (nie ľudskej reči).

Pri vyhodnocovaní predpovedí sa ukázalo, že FluSense dokázalo úspešne a presne predpovedať dennú mieru výskytu ochorení na univerzitnej klinike - predpovede sa zhodovali s výskytom ochorenia stanoveným na základe lekárskeho testovania chrípky a chrípke podobných ochorení.