Tip na článok
Taxify, rovnako ako Uber, fungujú v šedej zóne s nejasne nastavenými pravidlami. Prvá z nich však svoju činnosť na Slovensku dokázala obhájiť.

Uber u nás skončil, Taxify však môže fungovať ďalej

Uber na Slovensku momentálne podnikať nemôže, pri Taxify však súd nevidí žiadne prekážky v tom, aby na našom trhu rozvíjala svoje aktivity ďalej.

Spoločnosť Taxify na rozdiel od Uberu môže naďalej prevádzkovať osobnú prepravu na Slovensku. Okresný súd Bratislava I totiž zastavil konanie voči firme, fungujúcej na základe mobilnej aplikácie v Bratislave a Košiciach.

S opakovaným návrhomna pozastavenie aktivít Taxify sa koncom apríla na súd obrátilo Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT), ktoré žiadalo uložiť firme povinnosť zdržať sa prevádzkovania a sprostredkúvania taxislužby na území SR s osobami a vozidlami, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa zákona o cestnej doprave.

Súd po preštudovaní spisového materiálu zistil, že opakovaný návrh OZKT na nariadenie neodkladného opatrenia proti Taxify sa zhoduje s predchádzajúcim návrhom z 22. februára, ktorý bol medzičasom zamietnutý. Preto konanie voči Taxify zastavil.

OZKT zdôvodnilo svoj pôvodný návrh proti Taxify z februára tým, že Okresný súd Bratislava I predtým na jeho podnet už nariadil neodkladné opatrenie voči spoločnosti Uber a zakázal jej činnosť v Bratislave, keďže bola v rozpore so zákonom o cestnej doprave. Taxikári argumentovali, že Taxify vykonáva rovnakú službu ako Uber. Po zhodnotení všetkých skutkových tvrdení a predložených dôkazov sa súd s týmito tvrdeniami nestotožnil a umožnil jej ďalšie podnikanie.

VIDEO Plus 7 Dní