Ilustrátorom môže trvať roky, kým sa od jednoduchých nákresov ľudskej tváre posunú k tvorbe skutočne realistických vyobrazení. Aby ich kresby pôsobili „živo“, potrebujú si osvojiť mnohé nuansy. Nuansy, ktoré výskumníci z Čínskej akadémie vied a Mestskej univerzity v Hongkongu naučili umelú inteligenciu. Výsledky doslova vyrážajú dych.

Výsledok? Vyvinuli program, ktorý dokáže generovať pozoruhodne vierohodné, fotografiám podobné obrázky ľudskej tváre iba na základe jednoduchých nákresov.

Program DeepFaceDrawing využíva strojové učenie, čiže algoritmy umelej inteligencie schopné „učiť sa“ na základe skúsenosti. V tomto prípade sa umelá inteligencia učila spracovaním rozsiahlej databázy fotografií ľudskej tváre. Takto nadobudla schopnosť stanoviť najpravdepodobnejšie varianty, z ktorých výberom realisticky znázornila nielen základné prvky nákresu, ako sú oči, nos a ústa, zároveň ich doplnila rôznymi detailmi. 

Deformované tváre minulosťou

V posledných rokoch sa objavili viaceré technológie, ktoré pomocou umelej inteligencie konvertovali jednoduché nákresy na komplexné vyobrazenia. V porovnaní s novým programom však generovali obrázky, ktoré vyzerali málo vierohodne až deformovane. Naproti tomu program DeepFaceDrawing dosahuje podľa jeho tvorcov neporovnateľne vierohodnejšie a prirodzenejšie pôsobiace výsledky. 

„Tieto staršie programy výsledný obrázok často nadmerne zahlcovali. Prirodzene pôsobiace vyobrazenia ste získali, len ak ste použili podklady v podobe detailných profesionálnych nákresov so zvýraznenými kontúrami,“ hovorí vedúci výskumník Shu-Yu Chen. „Aby sme tento problém vyriešili, vyskúšali sme implicitné modelovanie tvarov postavené na hodnotení, ktoré varianty vyobrazenia ľudskej tváre z databázy zodpovedajú nákresu s najväčšou pravdepodobnosťou. Umelá inteligencia na základe nich syntetizuje realistický obrázok, ktorý sa podľa možnosti čo najviac približuje pôvodnej kresbe.“

Výskumník hovorí, že nový program využíva pôvodný nákres na stanovenie takzvaných mäkkých obmedzení. Sú to výpočtové obmedzenia, ktoré pri hľadaní optimálneho riešenia problému možno porušiť, pričom najvhodnejšie riešenie sa stanovuje na základe počtu a závažnosti porušenia týchto podmienok. „Vďaka tomu náš program dokáže vyprodukovať vysokokvalitné vyobrazenia ľudskej tváre iba na základe veľmi jednoduchých alebo dokonca nedokončených nákresov,“ hovorí Chen.

Pomôže loviť zločincov?

DeepFaceDrawing podľa čínskych vedcov neposlúži len na zábavu, ale môže nájsť tiež praktické využitie, a to predovšetkým v boji proti zločinu. Na základe nákresov zhotovených podľa svedeckých výpovedí totiž dokáže poskytnúť presné a realistické vyobrazenia podozrivých. Zároveň môže nájsť využitie v aplikáciách na rozpoznávanie tváre alebo v lekárskych procedúrach. Verejne dostupný by mal byť už čoskoro.