Nina Košecká

Nina Košecká

redaktor

Spoločenská rubrika

Kompletný zoznam autorov

Populárna aplikácia
Zahraničie 26.9. 2019 20:00

Poznáte odpovede na tieto základné fakty o obľúbenej aplikácií Instagram?

Každý už prišiel do styku so sociálnymi sieťami. Podmanili si dokonca aj staršie generácie. Nie je nič výnimočné, že vidíte šesťdesiatročnú pani zahľadenú do svojho mobilného telefónu a “nahadzuje“ svoje fotografie, či komentuje druhým. Prvý ošiaľ spôsobil Facebook. O tom už vieme skoro všetko, veď o jeho zakladateľovi bol vo finále aj natočený film, popísaných niekoľko kníh. Éra dnes extrémne populárneho Instagramu, prišla o pár rokov neskôr. Je založený výhradne na fotografiách a jeho úspech stále rastie. Poznáte však, tieto fakty spojené s Intagramom?

Video obsah