Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Ocenenými sú:

Ján Paľovský, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Karol Mikuláš, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Vladimír Strmeň, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Eugen Valovič, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti

Ľudovít Didi, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu

Mikuláš Laš, Rad ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka

Vilém Prečan, Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou

Viac foto nájdete v GALÉRII

Michal Kováč, Rad Andreja Hlinku I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky; Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o obranu Slovenskej republiky; Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky

Viktor Nižňanský, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti územnej samosprávy

Soňa Holúbková, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky


Anna Koptová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu

Hana Gregorová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu

Ondrej Korpás, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva

Miroslav Zeman, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Daniela Ježová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy

Jana Madejová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy

Ľubomír Okruhlica, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva

Alexandra Kolenová, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva

Gabriela Fischerová, Medaila prezidenta Slovenskej republiky in memoriam za významné zásluhy o riadenie a správu štátu

Marek Hamšík, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Branislav Koniar, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu

Ladislav Vrteľ, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky

Yuri Dojč, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Emília Haugová, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti literatúry

Jack Martin Händler, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

András Takács, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti folklóru

Martin Štrba, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti filmu

Ľubomír Vajdička, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia