Návrh vlády o monitorovaní pohybu ľudí kvôli koronavírusu vzbudil oprávnené obavy. Máme tu nástup totality? Budú nám sledovať komunikáciu aj bez odobrenia súdom? Platforma Slovensko. Digital, ktorej odborníci sa podieľajú na technickom riešení, dnes vydala svoje stanovisko k tejto téme.

Má ho každý: Mobily môžu vraj pomôcť nakazeným spomenúť si, kde a ako sa pohybovali, kým im koronavírus potvrdili.
Má ho každý: Mobily môžu vraj pomôcť nakazeným spomenúť si, kde a ako sa pohybovali, kým im koronavírus potvrdili.
Zdroj: TASR

„Podľa našich informácií nemá ísť o plošné monitorovanie pohybu občanov, ich vzájomných kontaktov, a už vôbec nie o monitorovanie obsahu ich komunikácie. Cieľom momentálne diskutovaného riešenia má byť výhradne pomoc pri spätnom trasovaní pohybu človeka, spomínaní si, po potvrdení jeho nakazenia koronavírusom. Zjednodušene povedané, má to pomôcť vyriešiť úlohu, s ktorou sa stretne každý nakazený: Skúste si spomenúť, kde, kedy a s kým ste boli v predchádzajúcich 14 dňoch,“ vysvetľuje Matúš Kollár zo Slovensko.Digital.  

Robia to aj inde

Podľa Kollára môžu údaje prispieť k zvládnutiu súčasného krízového stavu. „O tom, že využitie telekomunikačných údajov má zmysel, svedčia aj príklady z viacerých iných štátov. Otázkou je vždy miera využitia týchto údajov a miera vynúteného zásahu do súkromia,“ vysvetľuje a dodáva, že každé spracovanie osobných údajov musí byť aj v čase tejto krízy výlučne v medziach zákona a iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel.

Taiwan: Ostrovná krajina kontroluje pomocou telefónov ľudí, ktorí majú byť v karanténe.
Taiwan: Ostrovná krajina kontroluje pomocou telefónov ľudí, ktorí majú byť v karanténe.
Zdroj: SOPA Images

„Na tento účel sú nutné najmä údaje o polohe, identifikátor zariadenia a časové údaje. Určite nie sú nutné potrebné detailné údaje o hovoroch, či obsah SMS správ,“ dopĺňa. Slovensko.Digital podľa neho chápe, že pri diskusii o tejto téme je zjavný masívny nedostatok dôvery voči verejnej správe.  „Je zrejmé, z akých problémov minulosti táto nedôvera pramení. Od novej vlády očakávame, že vyvinie veľké úsilie na zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy,“ hovorí.

Čo by mala vláda zverejniť

Igor Matovič: Odborníci očakávajú, že budú získané údaje pod kontrolou a že vláda zverejní všetko, čo treba.
Igor Matovič: Odborníci očakávajú, že budú získané údaje pod kontrolou a že vláda zverejní všetko, čo treba.
Zdroj: TASR

Cieľom opatrení síce nie je snaha niekoho “tajne špehovať”, no keďže sú obavy ľudí pochopiteľné, považuje Slovensko.Digital za samozrejmé, že Vláda SR proaktívne zverejní informácie o spôsobe výkonu nových oprávnení v tejto oblasti, detailný popis, ktoré údaje budú spracúvané, akým konkrétnym spôsobom a okruhu osôb ktorých sa to bude týkať aj detailnú technickú dokumentáciu pre softvérové riešenie. Zároveň dodáva, že úprava by mala mať len obmedzenú časovú platnosť a mala by podliehať čo najväčšej kontrole. Napríklad od auditných záznamov až po možnosť kontroly poslancami parlamentu.

VIAC FOTO novej vlády v GALÉRII

Mohlo by vás zaujímať: